Brak realizacji spełniających kryteria

 19'

Projekty wybrane do realizacji Edycja KBO 2019

Zakres tematyczny: Różany

Koszt: 25 000 zł

0%

Zakres tematyczny: Duży

Koszt: 45 000 zł

0%

Zakres tematyczny: Mały

Koszt: 21 000 zł

0%

Zakres tematyczny: Mały

Koszt: 17 840 zł

0%

Zakres tematyczny: Mały

Koszt: 14 100 zł

0%

Zakres tematyczny: Duży

Koszt: 100 000 zł

0%

Zakres tematyczny: Mały

Koszt: 25 000 zł

0%

Zakres tematyczny: Duży

Koszt: 100 000 zł

0%

Zakres tematyczny: Mały

Koszt: 16 500 zł

0%

Zakres tematyczny: Różany

Koszt: 25 000 zł

0%

Zakres tematyczny: Różany

Koszt: 25 000 zł

0%

Zakres tematyczny: Mały

Koszt: 23 460 zł

0%

Zakres tematyczny: Mały

Koszt: 25 000 zł

0%

Zakres tematyczny: Różany

Koszt: 25 000 zł

0%

Zakres tematyczny: Duży

Koszt: 100 000 zł

0%

Zakres tematyczny: Mały

Koszt: 25 000 zł

0%
 18'

Projekty wybrane do realizacji Edycja KBO 2018

Zakres tematyczny: Duży

Koszt: 100 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
Siłownia zewnętrzna na osiedlu Rejtana to kolejny projekt, który został wybrany przez mieszkańców miasta w głosowaniu w ubiegłorocznej edycji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego. Projektodawcą był Łukasz Walczak. Projekt koordynowała p. inżynier Beata Rafalska z Wydziału Inwestycji. Powstanie miejsca na osiedlu Rejtana wyposażonego w podstawowe urządzenia do fitnessu służące mieszkańcom pobliskiego osiedla we wspólnym spędzaniu wolnego czasu na świeżym powietrzu. Korzystając z siłowni można wzmocnić kondycję fizyczną i odporność oraz poprawić koordynację ruchową. Siłownia jest darmowa i dostępna dla każdego. W ramach projektu dostarczono urządzenia fitness, zamontowano kamerę i wpięto ją do systemu monitoringu miejskiego, dostarczono 2 ławki parkowe z oparciem, przygotowano podłoże i założono kostkę brukową pod urządzenia fitness.

Zakres tematyczny: Duży

Koszt: 100 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
W ramach Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego zrealizowano projekt pn. "Modernizacja parkingu samochodowego w rejonie bloków ulicy Wybickiego 2, 4, 6, 8". Z tej okazji Sekretarz Miasta Kutna Jacek Korowajski przekazał gratulacje Pomysłodawcom - p. Łukaszowi Walczakowi oraz p. Jackowi Sikorze. Projekt modernizacji parkingu samochodowego przy ul. Wybickiego obejmował budowę nowego chodnika na odcinku od bloku przy ul. Wybickiego 4 do skrzyżowaniu z ul. Kasztanową i montaż 8 nowych lamp LED. Usunięto 2 drzewa wykazujące oznaki choroby (zamierające konary, ubytki w części odziomkowej) za które jesienią br. zostaną wykonane nasadzenia zastępcze. W  miejscu pozostałym po usunięciu drzew stworzono nowe miejsca parkingowe.

Zakres tematyczny: Duży

Koszt: 100 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
W związku z realizacją minionej edycji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego na osiedlu Rejtana i Tarnowskiego zamontowano kamery monitoringu miejskiego. Projekt pn. „Bezpieczeństwo przede wszystkim - sieć monitoringu os. Rejtana, Tarnowskiego” zakładał montaż 5 kamer szybkoobrotowych w wybranych przez mieszkańców miejscach osiedla. Koszt realizacji zadania wyniósł 100 tys. zł.

Zakres tematyczny: Duży

Koszt: 100 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
Na terenie zielonym przed Szkołą Podstawową nr 7 ze środków Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego powstał kolorowy plac zabaw. Zainstalowano w nim duży zestaw zabawowy, huśtawkę kwartet z bocianim gniazdem, fotel obrotowy, ważkę, chwytak piłek, 5 ławek z oparciem, 2 kosze na śmieci oraz ogrodzenie. Plac zabaw służyć będzie nie tylko wychowankom szkoły, ale również innym dzieciom z okolicy.

Zakres tematyczny: Duży

Koszt: 100 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
Projekt pn. "Plac zabaw trzech ulic: Warszawskie Przedmieście, Papieża Jana Pawła II i Wyszyńskiego" zakładał rozbudowę istniejącego placu zabaw poprzez montaż nowych zabawek oraz urządzeń fitness, a także wykonanie ogrodzenia. Poprzez skupienie w jednym miejscu urządzeń sprawnościowych wraz z zabawkami dla dzieci dorośli mogą czynnie wypoczywać mając jednocześnie kontakt ze swoimi pociechami. Koszt realizacji zadania to kwota ok. 100 tys. zł.

Zakres tematyczny: Duży

Koszt: 85 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
Projekt zakładał montaż podświetlanych znaków dla pieszych, instalację mrugających światełek w jezdni (tzw. "kocie oczka") i przygotowanie nawierzchni przejścia poprzez położenie mat antypoślizgowych. Aktywne przejścia są dedykowane wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Wskazane przejścia znajdują się przy ul. Wyszyńskiego - jest to przejście nowo-powstałe, mało widoczne, prowadzące do marketu Kaufland, a także na ul. Grunwaldzkiej - przy Kościele pw. św. Królowej Jadwigi Królowej Polski.

Zakres tematyczny: Duży

Koszt: 100 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
Wykonano dokumentację projektową. Trwają uzgodnienia miejsca lokalizacji siłowni, dokumentacji projektowej i kolorystyki urządzeń w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Łodzi. Termin realizacji projektu - do końca lipca 2019 r.

Zakres tematyczny: Mały

Koszt: 5 400 zł

Etap realizacji: w realizacji
Rozwiń szczegóły

75%
Sposób realizacji - dotacja dla NGO. 27 lutego 2019 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania - termin składania ofert upłynął dnia 12 kwietnia 2019 r. Termin realizacji projektu - od września do grudnia 2019 r.

Zakres tematyczny: Mały

Koszt: 25 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
Projekt „Pokonaj grawitację” - wyspa trampolin zewnętrznych nad Ochnią, zrealizowany w ramach Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego, zakładał montaż pięciu trampolin chodnikowych, które umożliwią najmłodszym mieszkańcom Kutna spędzenie czasu w aktywny sposób. Koszt realizacji wyniósł 25 tys. zł.

Zakres tematyczny: Mały

Koszt: 25 000 zł

Etap realizacji: w realizacji
Rozwiń szczegóły

75%
Przygotowano propozycję składu przeszkód w ramach stelażu konstrukcji o wymiarach 3x6m i zostanie ona ustalona z Projektodawcą oraz potencjalnym wykonawcą. Termin realizacji projektu - lipiec/sierpień 2019 r.

Zakres tematyczny: Mały

Koszt: 23 000 zł

Etap realizacji: w realizacji
Rozwiń szczegóły

75%
Trwają rozmowy z Projektodawcą nad ostateczną koncepcją założeń przewidzianych w projekcie. Termin realizacji projektu - do końca października 2019 r.

Zakres tematyczny: Mały

Koszt: 24 700 zł

Etap realizacji: w realizacji
Rozwiń szczegóły

75%
Forma i wygląd małej architektury uzgodniona z Biurem Zieleni Miejskiej oraz Projektodawcą. Wystąpienie do potencjalnego wykonawcy o przesłanie wstępnej koncepcji zagospodarowania przestrzeni przy bibliotece. Termin realizacji projektu - do końca czerwca 2019 r.

Zakres tematyczny: Mały

Koszt: 10 000 zł

Etap realizacji: w realizacji
Rozwiń szczegóły

75%
Przeanalizowano zakres projektu i możliwości jego realizacji. Opracowano koncepcję dokumentowania realizacji projektu oraz zakres niezbędnych i koniecznych dokumentów pomocniczych. Spotkanie z Projektodawcą w celu omówienia szczegółów realizacji projektu. Termin realizacji - do końca października 2019 r.

Zakres tematyczny: Mały

Koszt: 14 500 zł

Etap realizacji: w realizacji
Rozwiń szczegóły

75%
Trwają rozmowy z Projektodawcą. Termin realizacji projektu - do końca października 2019 r.

Zakres tematyczny: Mały

Koszt: 7 100 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
Zadanie wykonane przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. Wykonanych zostało 1000 opakowań zbiorczych, a w nich po 10 sztuk różnych kart pocztowych z widokiem Kutna (łącznie 10.000 sztuk kart). 1 października w Dworku Modrzewiowym odbyło się podsumowanie projektu.

Zakres tematyczny: Mały

Koszt: 16 980 zł

Etap realizacji: w realizacji
Rozwiń szczegóły

75%
Specyfika projektu wymaga wcześniejszego zakupu audiometru oraz przeszkolenia 2 terapeutów (czerwiec-lipiec). Termin realizacji projektu - od września 2019 r. (początek roku szkolnego)

Zakres tematyczny: Duży

Koszt: 83 776 zł

Etap realizacji: w realizacji
Rozwiń szczegóły

75%
Na podstawie Uchwały Nr VII/67/19 Rady Miasta Kutno z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu na realizację zadania „Kompleks Rekreacyjno-Sportowy” udzielono dotację celową Powiatowi Kutnowskiemu.

Zakres tematyczny: Mały

Koszt: 25 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
Wykonawca projektu: Anti-Violent Agency. Pierwszy koncert w ramach zadania odbył się 26 kwietnia 2019 r. - zespół Cochise. Drugi koncert obył się 15 czerwca - wystąpiły zespoły: Johny Trzy Palce oraz Hultajów Trzech. Trzeci z koncertów odbył się 18 września - wystąpiły zespoły: Ga-Ga Zielone Żabki oraz Pogo-da.

Zakres tematyczny: Mały

Koszt: 22 140 zł

Etap realizacji: w realizacji
Rozwiń szczegóły

75%
Projekt w trakcie realizacji - pierwszy występ odbył się 13 września w Centrum Teatru, Muzyki i Tańca. Gośćmi byli Tomasz 'Boras' Borkowski oraz Janusz Pietruszka.
 17'

Projekty wybrane do realizacji Edycja KBO 2017

Zakres tematyczny: Duży

Koszt: 100 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny: Duży

Koszt: 100 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny: Mały

Koszt: 5 900 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny: Mały

Koszt: 18 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny: Duży

Koszt: 75 300 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny: Duży

Koszt: 98 163 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny: Duży

Koszt: 100 000 zł

Etap realizacji: przeniesiony na kolejny rok budżetowy
Rozwiń szczegóły

Korzystając z dostępnych opracowań oraz konsultacji dot. budowy skateparków dokonano analizy rodzajów nawierzchni kiedyś i obecnie stosowanych: kostka brukowa, asfalt, beton monolityczny. Jednocześnie po analizie możliwości realizacji przedsięwzięcia we wskazanych miejscach okazało się, że budowa w tych miejscach podniosła by koszty inwestycji jak również mogłaby podnosić dyskomfort dla otoczenia jak i użytkowników. Miasto wystąpiło do firm specjalizujących się w budowie skateparków o przysłanie wstępnej koncepcji tej inwestycji z założeniem, że budżet wynosi 100 tys. złotych. Przy tych założeniach można było zrealizować płytę główną o wymiarach między 6m x 25m z dwoma, trzema prostymi przeszkodami. W dniu 1 lutego 2018 roku odbyło się spotkanie z projektodawcą w celu omówienia spraw technicznych związanych ze skateparkiem oraz obejrzenia ewentualnych miejsc realizacji zadania. Wstępnie omówione zostały rodzaje nawierzchni stosowanych na skateparkach; kostka betonowa, płyta betonowa monolityczna, płyta asfaltowa. Dokonano wizji lokalnej proponowanych miejsc na usytuowanie skateparku: skwer przy ul. 1-go Maja, skwer przy Ochni ul. Juliusza Słowackiego (proponowane miejsce we wniosku), skwer przy Ochni ul. Henryka Sienkiewicza, Stadion Miejski – MOSiR oraz SP nr 9. [...] Z uwagi na przewidywaną kwotę w budżecie Miasta jak również kosztorys budowy takiego skateparku (blisko 380 tys. zł) Miasto Kutno złożyło stosowny wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski programu wsparcia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Decyzje w powyższej sprawie będą ogłoszone w II kwartale br. Pełną informację dotyczącą realizacji tego projektu można znaleźć pod adresem: http://bit.ly/KBO2018

Zakres tematyczny: Duży

Koszt: 36 500 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny: Duży

Koszt: 99 500 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny: Mały

Koszt: 25 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny: Duży

Koszt: 100 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny: Mały

Koszt: 3 250 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny: Mały

Koszt: 12 500 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny: Mały

Koszt: 25 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny: Duży

Koszt: 100 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny: Mały

Koszt: 24 600 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
Projekt zakładał posadowienie 3 – 4 trampolina chodnikowych będących urządzeniem rekreacyjno-sprawnościowym jako uzupełnienie wyposażenia placów zabaw. Wstępna propozycja w projekcie zakładała montaż po jednej trampolinie w obrębie placów zabaw z których korzysta dużo dzieci, tj. na placach zabaw przy: ul. Granicznej, ul. Wybickiego, os. Batorego, Parku Wiosny Ludów. Jednakże po rozeznaniu na etapie realizacji zadania wystąpiły okoliczności, które wymagały korekty miejsc posadowienia trampolin. Trampoliny zamontowano na placach zabaw na os. Tarnowskiego, os. Szymanowskiego, przy ul. Limanowskiego, przy PM nr 15 ul. Jagiełły.

Zakres tematyczny: Mały

Koszt: 25 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny: Mały

Koszt: 25 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny: Mały

Koszt: 24 800 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%
 16'

Projekty wybrane do realizacji Edycja KBO 2016

Zakres tematyczny:

Koszt: 100 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny:

Koszt: 25 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny:

Koszt: 80 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny:

Koszt: 25 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny:

Koszt: 99 938 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny:

Koszt: 100 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny:

Koszt: 98 487 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny:

Koszt: 24 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny:

Koszt: 90 926 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny:

Koszt: 25 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny:

Koszt: 25 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny:

Koszt: 25 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny:

Koszt: 66 775 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny:

Koszt: 25 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny:

Koszt: 100 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny:

Koszt: 25 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%
 15'

Projekty wybrane do realizacji Edycja KBO 2015

Zakres tematyczny:

Koszt: 95 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny:

Koszt: 99 998 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny:

Koszt: 21 500 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny:

Koszt: 54 600 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny:

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny:

Koszt: 100 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny:

Koszt: 100 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny:

Koszt: 100 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny:

Koszt: 61 650 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny:

Koszt: 100 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny:

Koszt: 49 032 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%
 14'

Projekty wybrane do realizacji Edycja KBO 2014

Zakres tematyczny:

Koszt: 97 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny:

Koszt: 95 500 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny:

Koszt: 100 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny:

Koszt: 100 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny:

Koszt: 98 500 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny:

Koszt: 98 200 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny:

Koszt: 66 150 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
Zmiana lokalizacji. Siłownia powstała na terenach rekreacyjnych nad Ochnią.

Zakres tematyczny:

Koszt: 66 150 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny:

Koszt: 84 020 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny:

Koszt: 96 600 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny:

Koszt: 100 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%
×