Brak realizacji spełniających kryteria

 18'

Projekty wybrane do realizacji Edycja KBO 2018

Zakres tematyczny: Duży

Koszt: 100 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Zakres tematyczny: Duży

Koszt: 100 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Zakres tematyczny: Duży

Koszt: 100 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Zakres tematyczny: Duży

Koszt: 100 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Zakres tematyczny: Duży

Koszt: 85 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Zakres tematyczny: Mały

Koszt: 5 400 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Zakres tematyczny: Mały

Koszt: 25 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Zakres tematyczny: Mały

Koszt: 25 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Zakres tematyczny: Mały

Koszt: 23 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Zakres tematyczny: Mały

Koszt: 24 700 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Zakres tematyczny: Mały

Koszt: 10 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Zakres tematyczny: Mały

Koszt: 7 100 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Zakres tematyczny: Duży

Koszt: 83 776 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Zakres tematyczny: Mały

Koszt: 25 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Zakres tematyczny: Mały

Koszt: 22 140 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%
 17'

Projekty wybrane do realizacji Edycja KBO 2017

Zakres tematyczny: Duży

Koszt: 100 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny: Duży

Koszt: 100 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny: Mały

Koszt: 5 900 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny: Mały

Koszt: 18 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny: Duży

Koszt: 75 300 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny: Duży

Koszt: 98 163 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny: Duży

Koszt: 100 000 zł

Etap realizacji: przeniesiony na kolejny rok budżetowy
Rozwiń szczegóły

Korzystając z dostępnych opracowań oraz konsultacji dot. budowy skateparków dokonano analizy rodzajów nawierzchni kiedyś i obecnie stosowanych: kostka brukowa, asfalt, beton monolityczny. Jednocześnie po analizie możliwości realizacji przedsięwzięcia we wskazanych miejscach okazało się, że budowa w tych miejscach podniosła by koszty inwestycji jak również mogłaby podnosić dyskomfort dla otoczenia jak i użytkowników. Miasto wystąpiło do firm specjalizujących się w budowie skateparków o przysłanie wstępnej koncepcji tej inwestycji z założeniem, że budżet wynosi 100 tys. złotych. Przy tych założeniach można było zrealizować płytę główną o wymiarach między 6m x 25m z dwoma, trzema prostymi przeszkodami. W dniu 1 lutego 2018 roku odbyło się spotkanie z projektodawcą w celu omówienia spraw technicznych związanych ze skateparkiem oraz obejrzenia ewentualnych miejsc realizacji zadania. Wstępnie omówione zostały rodzaje nawierzchni stosowanych na skateparkach; kostka betonowa, płyta betonowa monolityczna, płyta asfaltowa. Dokonano wizji lokalnej proponowanych miejsc na usytuowanie skateparku: skwer przy ul. 1-go Maja, skwer przy Ochni ul. Juliusza Słowackiego (proponowane miejsce we wniosku), skwer przy Ochni ul. Henryka Sienkiewicza, Stadion Miejski – MOSiR oraz SP nr 9. [...] Z uwagi na przewidywaną kwotę w budżecie Miasta jak również kosztorys budowy takiego skateparku (blisko 380 tys. zł) Miasto Kutno złożyło stosowny wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski programu wsparcia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Decyzje w powyższej sprawie będą ogłoszone w II kwartale br. Pełną informację dotyczącą realizacji tego projektu można znaleźć pod adresem: http://bit.ly/KBO2018

Zakres tematyczny: Duży

Koszt: 36 500 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny: Duży

Koszt: 99 500 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny: Mały

Koszt: 25 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny: Duży

Koszt: 100 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny: Mały

Koszt: 3 250 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny: Mały

Koszt: 12 500 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny: Mały

Koszt: 25 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny: Duży

Koszt: 100 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny: Mały

Koszt: 24 600 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
Projekt zakładał posadowienie 3 – 4 trampolina chodnikowych będących urządzeniem rekreacyjno-sprawnościowym jako uzupełnienie wyposażenia placów zabaw. Wstępna propozycja w projekcie zakładała montaż po jednej trampolinie w obrębie placów zabaw z których korzysta dużo dzieci, tj. na placach zabaw przy: ul. Granicznej, ul. Wybickiego, os. Batorego, Parku Wiosny Ludów. Jednakże po rozeznaniu na etapie realizacji zadania wystąpiły okoliczności, które wymagały korekty miejsc posadowienia trampolin. Trampoliny zamontowano na placach zabaw na os. Tarnowskiego, os. Szymanowskiego, przy ul. Limanowskiego, przy PM nr 15 ul. Jagiełły.

Zakres tematyczny: Mały

Koszt: 25 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny: Mały

Koszt: 25 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny: Mały

Koszt: 24 800 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%
 16'

Projekty wybrane do realizacji Edycja KBO 2016

Zakres tematyczny:

Koszt: 100 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny:

Koszt: 25 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny:

Koszt: 80 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny:

Koszt: 25 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny:

Koszt: 99 938 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny:

Koszt: 100 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny:

Koszt: 98 487 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny:

Koszt: 24 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny:

Koszt: 90 926 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny:

Koszt: 25 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny:

Koszt: 25 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny:

Koszt: 25 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny:

Koszt: 66 775 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny:

Koszt: 25 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny:

Koszt: 100 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny:

Koszt: 25 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%
 15'

Projekty wybrane do realizacji Edycja KBO 2015

Zakres tematyczny:

Koszt: 95 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny:

Koszt: 100 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny:

Koszt: 21 500 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny:

Koszt: 54 600 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny:

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny:

Koszt: 100 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny:

Koszt: 100 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny:

Koszt: 100 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny:

Koszt: 61 650 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny:

Koszt: 100 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny:

Koszt: 49 032 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%
 14'

Projekty wybrane do realizacji Edycja KBO 2014

Zakres tematyczny:

Koszt: 97 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny:

Koszt: 95 500 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny:

Koszt: 100 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny:

Koszt: 100 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny:

Koszt: 98 500 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny:

Koszt: 98 200 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny:

Koszt: 66 150 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
Zmiana lokalizacji. Siłownia powstała na terenach rekreacyjnych nad Ochnią.

Zakres tematyczny:

Koszt: 66 150 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny:

Koszt: 84 020 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny:

Koszt: 96 600 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Zakres tematyczny:

Koszt: 100 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%
×