Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 10

10. AKTYWNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH - WYSZYŃSKIEGO, GRUNWALDZKA


Lokalizacja

ul. Wyszyńskiego na wysokości Kaufland, ul. Grunwaldzka na wysokości Kościoła, Lidla.

Skrócony opis

Aktywne przejścia dla pieszych ostrzegają kierowców (poprzez migające światełka w powierzchni jezdni) o zbliżającym się przejściu dla pieszych, co powoduje zwiększenie bezpieczeństwa oraz komfortu przechodnia. Jest to również korzyść dla kierowców, dla których niedoświetlone, mało widoczne przejścia są również dużym problemem. Efektywność zadania, może wpłynąć na politykę w zakresie budowy dróg.

Opis projektu

1. Montaż podświetlanych znaków dla pieszych
2. Mrugające światełka w jezdni tzw. "kocie oczka"
3. Przygotowanie nawierzchni przejścia poprzez maty antypoślizgowe.

Uzasadnienie

Lokalizacja wskazanych przejść jest podyktowana potrzebami mieszkańców i ma na celu poprawę bezpieczeństwa w ramach dojścia do Kościoła i marketów. Aktywne przejścia są dedykowane wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Wskazane przejścia znajdują się przy ul. Wyszyńskiego - jest to przejście nowopowstałe (kierowcy nie są jeszcze wyczuleni na zwolnienie), mało widoczne, prowadzące do marketu Kaufland i na ul. Grunwaldzkiej - przy markecie Lodl i przy Kościele - na drodze wylotowej z miasta, gdzie szybkość z jakimi poruszają się na niej samochody często jest zagrożeniem dla przechodniów.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1przejścia dla pieszych 100 000 zł

Postęp realizacji

Projekt zakładał montaż podświetlanych znaków dla pieszych, instalację mrugających światełek w jezdni (tzw. "kocie oczka") i przygotowanie nawierzchni przejścia poprzez położenie mat antypoślizgowych. Aktywne przejścia są dedykowane wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Wskazane przejścia znajdują się przy ul. Wyszyńskiego - jest to przejście nowo-powstałe, mało widoczne, prowadzące do marketu Kaufland, a także na ul. Grunwaldzkiej - przy Kościele pw. św. Królowej Jadwigi Królowej Polski.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DROGAMI:

Projekt nr 10 "Aktywne przejścia dla pieszych - Wyszyńskiego, Grunwaldzka" w kosztorysie nie uwzględnia wykonania projektu zmiany organizacji ruchu drogowego oraz przyłącza energetycznego. W związku z powyższym łączny koszt przekroczy próg 100.000 zł. Po konsultacji z autorem projektu uzgodniono zmniejszenie zakresu prac do dwóch przejść aktywnych, jednego na ul. Wyszyńskiego i drugiego na ul. Grunwaldzkiej (okolice kościoła). Po korekcie zakresu projektu kosztorys nie powinien przekroczyć 85.000 zł i jest formalnie oraz technicznie możliwy do wykonania.

OPINIA PRAWNA:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli (...). Przedstawiony projekt obejmuje swoim zakresem wyżej wymienione zadanie gminy i jest ogólnodostępny. Zadanie to możliwe jest do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego. Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację projektu "Aktywne przejścia dla pieszych – Wyszyńskiego, Grunwaldzka" pod warunkiem, że koszt projektu nie przekracza 100 tys. zł.

Z analizy projektu przeprowadzonej przez Wydział Obsługi Miasta wynika, że łączny koszt realizacji projektu po poprawkach i konsultacji z autorem nie powinien przekroczyć 85 tys. zł.