Masz pytania?

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub przez formularz kontaktowy.

Kontakt:

Telefon
24 253 12 19
24 253 12 51
24 253 11 23

Adres e-mail
p.trzaskowska@um.kutno.pl

Adres:

Wydział Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta
pl. marsz. J. Piłsudskiego 18
99-300 Kutno

Napisz do nas

* Pola obowiązkowe

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Kutno z siedzibą w Kutno, 
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 18;
2) inspektorem ochrony danych u administratora jest pan Piotr Ryś, e-mail: iod@um.kutno.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w konsultacjach społecznych  i realizacji procedury Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego, w tym również głosowania, na podstawie 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  art. 5a ust. 1 (Dz.U. z 2019 r. poz. 506)
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty, z którymi podpisano umowy w związku z realizacją celu określonego w pkt 3.;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego i czas niezbędny do archiwizacji określony w przepisach prawa;
7) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.