Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 40

40. Kompleks Rekreacyjno - Sportowy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1


Lokalizacja

Kompleks rekreacyjno - sportowy powstanie na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Kutnie przy ulicy Przemysłowej 6. Teren jest własnością powiatu kutnowskiego, oddany w trwały zarząd na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Kutnie.

Skrócony opis

Przedmiotem projektu jest utworzenie przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym  nr 1 ogólnodostępnego kompleksu rekreacyjno - sportowego dla mieszkańców. Obiekt będzie składał się z części rekreacyjnej - betonowych piłkarzyków i stołu do ping ponga oraz sportowej - siłowni zewnętrznej z dziesięcioma urządzeniami (dwa z nich będą dostosowane do osób niepełnosprawnych ruchowo)

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest utworzenie przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Kutnie kompleksu rekreacyjno - sportowego dla mieszkańców Kutna, szczególnie zamieszkałych w bliskim sąsiedztwie placówki oraz dla uczniów i rodziców SOSW Nr 1. Placówka położona jest w spokojnej okolicy. Teren, na którym planowane jest powstanie kompleksu znajduje się przy wielofunkcyjnym boisku szkolnym, które właśnie powstaje (termin oddania maj 2018) oraz w bliskim sąsiedztwie sensorycznego placu zabaw BARNABA (który również powstał w ramach kutnowskiego budżetu obywatelskiego).
Obiekt będzie składał się z urządzeń całkowicie bezpiecznych, wykonanych w oparciu o normy dotyczące urządzeń sportowych. Urządzenia dostosowują się do osoby ćwiczącej, gdyż trudność ćwiczenia zależy od ciężaru osoby - osoba dorosła ma większe obciążenie,a dziecko mniejsze.
Obiekt podzielony zostanie na dwie części: rekreacyjną i sportową.
W części rekreacyjnej to urządzenia fitness (siłownia zewnętrzna) - 10 urządzeń - w tym 2 dla osób niepełnosprawnych ruchowo, wszystkie opatrzone instrukcjami.

Będą to:
- orbitrek,
- jeździec,
- biegacz,
- wahadło pojedyncze,
- twister pojedynczy,
- wioślarz,
- wyciąg górny pojedynczy,
- prasa nożna pojedyncza,
- drabinka dla niepełnosprawnych ruchowo,
- wyciąg górny + wyciskanie siedząc dla niepełnosprawnych

Zadanie wykonane zostanie przez profesjonalną firmę w terminie wskazanym przez organizatorów.
Informacja o jego istnieniu oraz dostępności rozpowszechniona zostanie za pośrednictwem mediów lokalnych i społecznościowych.

Uzasadnienie

Celem realizacji projektu jest stworzenie atrakcyjnej przestrzeni do aktywności fizycznej dostępnej i bliskiej dla każdego mieszkańca, również dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Realizacja zadania pozwoli:
-zachęcić okolicznych mieszkańców oraz dzieci i młodzież do spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu,
- stworzyć miejsce do rekreacji i spotkań,
- wpłynąć na rozwój sprawności fizycznej osób w każdym wieku, w tym osób z dysfunkcjami,
- część rekreacyjna to miejsce zabawy dla całej rodziny bez względu na wiek,
- zintegrować lokalną społeczność, budować relacje międzyludzkie,
- uczyć atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego.

Obiekt będzie przeznaczony dla mieszkańców Kutna oraz dla uczniów i rodziców naszej placówki. Po zakończeniu realizacji będzie on ogólnodostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00 - 18:00 i zostanie opatrzony tabliczką informacyjną. Dzieci będą mogły korzystać z kompleksu pod opieką rodziców lub opiekunów.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Orbitrek3 148,80 zł
2Jeździec2 381,28 zł
3Biegacz2 125,44 zł
4Wahadło pojedyncze1 790,88 zł
5Twister pojedynczy1 849,92 zł
6Wioślarz2 420,64 zł
7Wyciąg górny pojedynczy2 730,60 zł
8Drabinka dla niepełnosprawnych1 357,92 zł
9Prasa nożna pojedyncza2 095,92 zł
10Wyciąg górny + wyciskanie siedząc dla niepełnosprawnych3 857,28 zł
11Stół do ping - ponga "Grubby"4 305 zł
12Stół do piłkarzyków6 765 zł
13Tablica informacyjna639,60 zł
14Ławka parkowa799,50 zł
15Kosz na śmieci615 zł
16Nawierzchnia (żwirek biały)28 566,75 zł
17Ogrodzenie9 840 zł
18Montaż urządzeń6 396 zł
19Transport1 107 zł
20Serwis i konserwacja984 zł
Łącznie: 83 776,53 zł

Postęp realizacji

Na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na ul. Przemysłowej odbyło się otwarcie projektu Kompleks Rekreacyjno-Sportowy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1, który zwyciężył głosami mieszkańców w Kutnowskim Budżecie Obywatelskim 2018. Projektodawczyniami były p. Małgorzata Krzymieniewska oraz Marlena Michalska. W oficjalnym otwarciu obiektu udział wzięli Zastępca Prezydenta Miasta Zbigniew Wdowiak, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Grzegorz Chojnacki, Koordynator Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego Liliana Urbańczyk-Wójcik oraz Inspektor Wydziału Inwestycji Agnieszka Lis. Przedmiotem projektu było utworzenie przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Kutnie kompleksu rekreacyjno - sportowego dla mieszkańców Kutna, szczególnie mieszkających w bliskim sąsiedztwie placówki oraz dla uczniów i rodziców SOSW Nr 1. Placówka położona jest w spokojnej okolicy. Teren, na którym powstał kompleks znajduje się przy wielofunkcyjnym boisku szkolnym oraz w bliskim sąsiedztwie sensorycznego placu zabaw BARNABA (który również powstał w ramach kutnowskiego budżetu obywatelskiego). Obiekt składa się z urządzeń całkowicie bezpiecznych, wykonanych w oparciu o normy dotyczące urządzeń sportowych. Urządzenia dostosowują się do osoby ćwiczącej, gdyż trudność ćwiczenia zależy od ciężaru osoby - osoba dorosła ma większe obciążenie, a dziecko mniejsze.

WYDZIAŁ INWESTYCJI:

✔ Projekt ogólnodostępny w ograniczonym zakresie - od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 d o18:00 na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kutnie.
Możliwość i warunki korzystania (np. godziny otwarcia) przez wszystkich mieszkańców muszą być określone w regulaminie korzystania z obiektu.

✔ Lokalizacja ul. Przemysłowa nr 6, działka nr 1167, obręb 5 - Śródmieście.

✔ Właścicielem działki jest Powiat Kutnowski, zarządca - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Kutnie.
Do wniosku została dołączona zgoda dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Kutnie na realizację zadania.

✔ Projekt możliwy do realizacji w jednym roku budżetowym.

✔ Koszt projektu mieści się w kosztach dużego projektu budżetu obywatelskiego.

Uwaga:
W związku z tym, że działka jest własnością Powiatu Kutnowskiego, zadanie powinno być realizowane przez Powiat Kutnowski w ramach pomocy finansowej udzielonej Powiatowi przez Miasto Kutno tak jak w latach ubiegłych.

OPINIA PRAWNA:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu kultury fizycznej i turystyki w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Przedstawiony projekt obejmuje swoim zakresem wyżej wymienione zadania gminy i jest ogólnodostępny, ale w bardzo ograniczonym zakresie czasowym. Zadanie to możliwe jest do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego. Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację projektu – Kompleks Rekreacyjno – Sportowy. Zadanie jest przewidziane do realizacji na terenie stanowiącym własność Powiatu Kutnowskiego, w zarządzie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w  Kutnie. Realizacja zadania jest możliwa poprzez:

1) udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu, w postaci dotacji celowej na realizację przedmiotowego zadania,

2) uzyskanie przez Miasto Kutno tytułu prawnego do terenu na którym będzie realizowane zadanie. Do wniosku załączona została zgoda dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w  Kutnie na udostępnienie terenu pod realizację projektu. Inwestowanie przez Miasto Kutno na przedmiotowym terenie będzie możliwe dopiero po zawarciu stosownej umowy użyczenia. Zakupione wyposażenie i sprzęt powinien pozostać w majątku Miasta, co spełnia przesłanki celowości i oszczędności zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).