Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 27

27. Nasz Łąkoszyn - FIT OSIEDLE DLA CIEBIE!


Skrócony opis

Celem projektu jest zapewnienie warunków aktywnej i bezpiecznej zabawy dla mieszkańców a w szczególności dla dzieci, młodzieży i seniorów. Będzie to miejsce aktywnego, rodzinnego wypoczynku mieszkańców naszej dzielnicy. Zakup urządzeń przyciągnie zarówno młodzież, jak i dorosłych, odciągnie ich od komputerów, zabije nudę.

Opis projektu

Celem projektu jest zapewnienie warunków aktywnej i bezpiecznej zabawy, a realizacja zadania pozwoli na poprawę warunków i dostępność miejsc wypoczynku, aby dzieci i cała społeczność dzielnicy miło spędzały czas w przyjaznym i estetycznym otoczeniu, które pomoże rozwijać ich zdolności i zainteresowania. Zakup urządzeń o średnim stopniu trudności zarówno dla młodzieży, jak i dorosłych nie wyłączając seniorów, poprawi jakość życia mieszkańców. Wpłynie to też korzystnie na wizerunek Osiedla. Dotychczasowy sposób urządzenia zieleni jest dla mieszkańców dalece niesatysfakcjonujący. Nasadzenie róż znacząco poprawi wizualny odbiór osiedla, zapoczątkuje proces urządzania zieleni z prawdziwego zdarzenia, podniesie walory estetyczne osiedla i miasta "Kutno - miasto róż".

Plac zabaw jest częścią okolicy - położony w otoczeniu domów jednorodzinnych i dużego osiedla mieszkaniowego. W okolicy nie ma innego placu zabaw, więc z należącego do Osiedla placu zabaw korzystają dzieci mieszkające w pobliżu, co korzystnie wpływa na integrację z lokalną społecznością.

Z realizacji zadania skorzystają różnorodne grupy społeczne i wiekowe.

Uzasadnienie

Celem projektu jest zapewnienie warunków aktywnej i bezpiecznej zabawy, a realizacja zadania pozwoli na poprawę warunków i dostępność miejsc wypoczynku, aby dzieci i cała społeczność dzielnicy miło spędzały czas w przyjaznym i estetycznym otoczeniu, które pomoże rozwijać ich zdolności i zainteresowania. Zakup urządzeń o średnim stopniu trudności zarówno dla młodzieży, jak i dorosłych nie wyłączając seniorów, poprawi jakość życia mieszkańców. Wpłynie to też korzystnie na wizerunek Osiedla. Dotychczasowy sposób urządzenia zieleni jest dla mieszkańców dalece niesatysfakcjonujący. Nasadzenie róż znacząco poprawi wizualny odbiór osiedla, zapoczątkuje proces urządzania zieleni z prawdziwego zdarzenia, podniesie walory estetyczne osiedla i miasta "Kutno - miasto róż".

Zweryfikowany pozytywnie