Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 31

31. Rowerowe stojaki w mieście róż


Lokalizacja

W pobliżu uczęszczanych przez mieszkańców miejsc w Kutnie: 1. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie (wymiana stojaków) 2. Filia nr 5 Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie (przy ul. Wilczej) 3. ZUS 4. Urząd Skarbowy 5. Centrum Teatru, Muzyki i Tańca 6. osiedle Grunwald – w pobliżu pawilonu SPOŁEM 7. osiedle Tarnowskiego – w pobliżu pawilonu handlowego 8. Urząd Miasta (wymiana stojaków) 9. Tereny rekreacyjne nad Ochnią 10. Targowica Miejska

Skrócony opis

Projekt zakłada zakup i montaż bezpiecznych stojaków rowerowych w uczęszczanych przez mieszkańców Kutna miejscach (w pobliżu urzędów, bibliotek, instytucji kultury, terenów rekreacyjnych). Zainstalowane zostaną stojaki typu „U”, wykonane ze stali nierdzewnej. Celem projektu jest popularyzacja  jazdy na rowerze i promocja zdrowego trybu życia.

Opis projektu

Projekt zakłada zakup i montaż bezpiecznych stojaków rowerowych w uczęszczanych przez mieszkańców Kutna miejscach (w pobliżu urzędów, bibliotek, instytucji kultury, terenów rekreacyjnych). Zainstalowane zostaną stojaki typu „U”, wykonane ze stali nierdzewnej. Celem projektu jest popularyzacja  jazdy na rowerze i promocja zdrowego trybu życia.

Uzasadnienie

Celem projektu jest popularyzacja jazdy na rowerze i promocja zdrowego trybu życia.
Brak stojaków uniemożliwia mieszkańcom bezpieczne i komfortowe pozostawienie roweru na czas korzystania ze wskazanych placówek i miejsc, tym samym zniechęca mieszkańców do korzystania z najbardziej ekologicznego i zdrowego sposobu przemieszczania się po mieście. Dzięki realizacji projektu zostanie zapewniony dostęp do stojaków, co pozwoli na promowanie wśród mieszkańców miasta korzystania z rowerów jako środka transportu i tym samym upowszechnianie u nich proekologicznych postaw.

Zweryfikowany pozytywnie