Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 24

24. Cyfryzacja Szkoły Podstawowej nr 6 w Kutnie


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 6 im Marii Skłodowskiej – Curie, ul. Łąkoszyńska 9, 99-300 Kutno

Skrócony opis

Obecnie szkoła posiada tylko jedną pracownie komputerową, co ogranicza dostęp do nowoczesnych technologii wykorzystywanych w procesie dydaktycznym. W ramach projektu chcielibyśmy stworzyć drugą – mobilną pracownię komputerową.

Opis projektu

Obecnie szkoła posiada tylko jedną pracownie komputerową, co ogranicza dostęp do nowoczesnych technologii wykorzystywanych w procesie dydaktycznym. W ramach projektu chcielibyśmy stworzyć drugą – mobilną pracownię komputerową. Mobilna pracownia to nowoczesne podejście do klasycznych pracowni komputerowych. Dzięki postępowi technologicznemu możliwe jest zminiaturyzowanie całej pracowni komputerowej do rozmiarów szafki, w której przechowywane są komputery przenośne. Takie rozwiązanie to nowoczesne podejście do metod nauczania. W dobie komputerów trudno jest zainteresować dzieci papierową książką – dlatego nie zabraniajmy dzieciom pracować z komputerami, ale nawet zachęcajmy je do tego, pokazując im w jaki sposób prawidłowo uczyć się i wykorzystywać nowoczesne technologie.

W zestaw mobilnej pracowni wchodzi:

- laptop nauczycielski najlepiej w zestawie z projektorem i tablicą multimedialną

- 25laptopów uczniowskich i 1 laptop nauczycielski z oprogramowaniem, w skład, którego wchodzą:

·         system operacyjny dla laptopów uczniowskich i nauczycielskich,

·         pakiety biurowe kompatybilne z zainstalowanym systemem operacyjnym,

·         oprogramowanie do zarządzania pracownią mobilną z funkcjami pełnej kontroli nad komputerami uczniowskimi, możliwością blokowania dostępu do Internetu, wybranych stron, możliwością pracy z tablicą interaktywną na ekranie komputera uczniowskiego itp.,

- Router Wi-Fi lub Access Point do bezprzewodowego łączenie komputerów w sieć i dostęp do Internetu w całej szkole.

- Przenośna szafka do przechowywania i ładowania komputerów. Szafka powinna być wyposażona w instalację elektryczną oraz system soft-startu, który zabezpiecza przed nagłym, dużym skokiem poboru prądu, co może skutkować awarią instalacji elektrycznej w placówce edukacyjnej.

- Konfiguracja pracowni, sieci i instalacji oprogramowania.

Opcjonalnie mając na względzie wszechstronny rozwój ucznia, chcielibyśmy także wyposażyć 3 sale lekcyjne w tablice multimedialne wraz z projektorami i laptopami Aby w pełni korzystać z technologii TIK ważnym elementem jest również zapewnienie nauczycielom odpowiednio wyposażonych stanowisk pracy, co wiąże się z zakupem 2 notebooków i urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, skaner) do pokoju nauczycielskiego.

Uzasadnienie

Program opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, co oznacza, że uczniowie powinni w szkole nabyć umiejętności posługiwania się TIK w procesie uczenia. Zadanie to ma być realizowane przez nauczycieli, którzy potrafią świadomie i umiejętnie wykorzystywać technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji. Powstanie drugiej pracowni komputerowej oraz wyposażenie sal lekcyjnych w tablice multimedialne znacząco wpłynie na podniesienie jakości kształcenia oraz przygotuje uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, usprawni komunikację między rodzicem a nauczycielem.

Korzyści dla szkoły:

·         Realizacja zaleceń Podstawy Programowej dotyczących wykorzystania technologii informatycznych.

Zweryfikowany pozytywnie