Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 7

7. Zielony Skwer przy ul. Granicznej etap 2


Lokalizacja

Działka 159/8. Teren na którym ma zostać wykonana inwestycja jest własnością gminy.

Skrócony opis

Na osiedlu bloków przy ul. Granicznej w 2022 roku  powstał piękny skwer, służący okolicznym mieszkańcom jako miejsce wypoczynku. Doświetlenie lampami typu Led , budowa  psiego wybiegu,  wykonanie różnorodnych nasadzeń drzew i krzewów w znaczny sposób wpłynie na uatrakcyjnienie osiedla.  Ponadto na terenie skweru można zamontować piaskownice oraz urządzenia zabawowe dla małych dzieci.

Opis projektu

W ramach tego projektu wzdłuż istniejącej  alejki zostanie zamontowanych osiem lamp typ Led oraz  położona druga alejka z kostki brukowej , prowadząca do psiego wybiegu, znajdującego na działce obok skweru o powierzchni 1170 metrów kwadratowych. Powstały wybieg dla psów będzie ogrodzony siatką panelową koloru zielonego oraz zamontowane będą dwie ławki, a także zabawki dla psów. Na terenie skweru  zainstalowane będą cztery pergole oraz zasadzone rośliny pnące. Skwer  będzie obsiany  trawą oraz różnego rodzaju drzewami owocowymi i krzewami ozdobnymi  w ilości około 40 sztuk. Na terenie skweru dodatkowo można zamontować piaskownice  dla małych dzieci i urządzenia zabawowe . Realizacja tego zadania wpłynie na uatrakcyjnienie osiedla przy ul. Granicznej pod względem zwiększenia ilości miejsc integracji społeczności lokalnej.

Uzasadnienie

Celem realizacji tego projektu jest  kompleksowe dokończenie powstałego w 2022 roku skweru poprzez jego doświetlenie, wykonanie różnego rodzaju nasadzeń drzew i krzewów, a także budowy obok wybiegu dla psów. Ewentualnie na terenie skweru, można również zamontować piaskownice dla dzieci i inne zabawki . Projekt dotyczy  problemu braku miejsc na osiedlach , gdzie okoliczni mieszkańcy mogliby spędzać czas wolny na świeżym powietrzu w dogodnych warunkach, wśród przyrody. Jego realizacja wpłynie na uatrakcyjnienie osiedla oraz stworzenie dodatkowych miejsc spotkań społeczności lokalnej, a także właścicieli psów.  Kierowany jest do wszystkich mieszkańców osiedla Graniczna oraz pobliskich domków jednorodzinnych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Montaż ośmiu lamp typu led 46 000 zł
2Wykonanie alejki z kostki brukowej około 50 metrów 15 000 zł
3Budowa wybiegu dla psów na działce 1170 metrów oraz pracę porządkowe37 000 zł
4Zakup czterech pergol oraz roślin pnących5 000 zł
5Ewentualnie dosianie trawy 2 000 zł
6Zakup drzew oraz krzewów ozodbnych wraz z zasadzeniem 15 000 zł
7Montaż piaskownicy oraz urządzeń zabawowych27 000 zł
Łącznie: 147 000 zł

Załączniki