Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 7

7. Wykonanie chodnika przy ul. Cmentarnej 1, wykonanie barierki ochronnej


Lokalizacja

Ul. Cmentarna 1, 99-300 Kutno

Skrócony opis

Wykonanie chodnika przy ul. Cmentarnej 1, wykonanie barierki ochronnej oddzielającej drogę od chodnika oraz wymiana nawierzchni w części dostępnej dla klientów MZK sp. z.o.o. w Kutnie

Opis projektu

Wykonanie chodnika przy ul. Cmentarnej 1, wykonanie barierki ochronnej oddzielającej drogę od chodnika oraz wymiana nawierzchni w części dostępnej dla klientów MZK sp. z.o.o. w Kutnie:

- roboty pomiarowe,
- rozbiórka istniejącego chodnika,
- położenie nawierzchni z kostki brukowej,
- montaż barierki ochronnej.

Uzasadnienie

Na ulicy Cmentarnej 1 istniejący chodnik  jest w bardzo złym stanie technicznym. Liczne spękania, ubytki i nierówności chodnika sprawiają przeszkodę w poruszaniu się osobom niepełnosprawnym, starszym, rodzicom z małymi dziećmi, itp. Ta część ulicy jest bardzo często uczęszczana, zarówno przez osoby korzystające z usług MZK, jak i odwiedzających bliskich zmarłych na cmentarzu. Mieszkańcy Kutna dbają o groby swoich przodków, pamięć o zmarłych jest przecież miarą naszego człowieczeństwa - zarówno w skali rodziny, jak i w skali narodu. Cytując wieszcza: "Jeśli zapomnę  o nich, Ty, Boże na niebie, Zapomnij o mnie!". Dlatego liczba osób korzystających z chodnika przy ulicy Cmentarnej, służącego jako przejście do cmentarza, jest bardzo duża. Oczywiście liczba odwiedzających tradycyjnie zwiększa się w okresie 1 listopada oraz Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, to jednak w zwykłe dni rotacja osób korzystających z chodnika jest bardzo duża.

Ważne jest również to, że w okresach intensywnych opadów, chodnik ze względu na położenie i strukturę jest zalewany, co dodatkowo utrudnia przejście i zmusza do korzystania z drugiej strony ulicy - stwarza to zagrożenie zarówno dla pieszych, jak i dla kierowców.

Podkreślić należy, że w tej grupie większość osób stanowią osoby starsze, niepełnosprawne.

Dodatkowo zagrożeniem dla przechodniów są wyjeżdżające z bazy autobusowej pojazdy, w związku z tym niezbędne jest oddzielenie chodnika od drogi. Zauważyć należy, iż częstotliwość tych wyjazdów jest znaczna. Wszyscy wiedzą, iż bariery architektoniczne utrudniają życie osobom starszym, matkom małych dzieci i przede wszystkim osobom niepełnosprawnym.

Z chodnika korzystają również osoby dokonujące zakupu biletów komunikacji miejskiej.

W odpowiedzi na systematyczne prośby klientów, MZK we własnym zakresie rozpoczął przebudowę budynku obsługi klienta. W związku z tym działająca w firmie kasa biletowa, ze względu na klientów z różnymi niepełnosprawnościami, zostanie w niedługim czasie przeniesiona do nowo wyremontowanego parterowego budynku, co ułatwi korzystanie z usług firmy.

Teren wokół budynku wymaga również zmiany nawierzchni ze względu na niebezpieczeństwo wypadków. Nawierzchnia jest nierówna, zniszczona i dziurawa, przejście po niej zwłaszcza w okresach deszczowych jest utrudnione, a wręcz niebezpieczne. Podczas deszczu bowiem przestrzenie między luźnymi i popękanymi płytami wypełniają sie wodą, co może doprowadzić do wypadku. Podobnie sytuacja wygląda  w okresach zimowych. Położona nawierzchnia z kostki brukowej pozwoli na szybkie odprowadzenie wody z jej powierzchni, co bezpośrednio wpłynie zarówno na estetykę, jak i bezpieczeństwo przechodniów.

W ramach budżetu obywatelskiego zostanie poprawiony stan techniczny chodnika oraz placu łączącego punkt obsługi klienta. Ta część jest bezpośrednio dostępna dla klientów indywidualnych korzystających z miejskiej komunikacji, dystrybutorów biletów oraz innych interesantów. Firmy zajmujące się dystrybucją biletów wjeżdżają bezpośrednio na zniszczony plac w celu odebrania zapakowanych druków biletowych. Obecnie istniejąca stara, podziurawiona nawierzchnia utrudnia przenoszenie paczek z biletami z budynku do samochodu.

Podkreślić należy, iż spółka realizuje zadanie zlecone przez miasto w zakresie transportu publicznego. W celu zwiększenia komfortu pasażerów inwestuje w unowocześnienie taboru, dostosowuje linie autobusowe do potrzeb klientów oraz świadczy dodatkowe usługi transportowe - wyjazdy okazjonalne, w tym wycieczki szkolne, wycieczki dla seniorów, osób niepełnosprawnych (w ramach współpracy ze stowarzyszeniami) oraz osób prywatnych. Poprawa stanu technicznego placu jest w tym przypadku niezbędna. Projekt zgodny jest z zatwierdzoną Strategią Rozwoju Miasta Kutna na lata 2014-2020 - jako jedne z głównych celów strategicznych - Cel strategiczny II Rozwój infrastruktury - Cel szczegółowy 2 Poprawa systemu transportowego.

Zweryfikowany pozytywnie