Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 13

13. "Skatepark nad Ochnią"


Zdjęcie do projektu "Skatepark nad Ochnią"

Lokalizacja

teren przy skrzyżowaniu ulic 1 Maja i Słowackiego, naprzeciwko sklepu z artykułami metalowymi – „ŚRUBA”

Opis projektu

Przygotowanie nawierzchni pod wylanie betonowego. Wylanie betonowego placu na którym staną elementy skateparku:
-Bank
-Funbox z disaster boxe
-Funbox z rurką rainbow
-Quarter
-Grindbox, Ławka grindbox
-Ławka grindbox
-Rurka C-rail
-Grindbox
Oświetlenie w technologi LED oraz tablica z regulamin skateparku

Uzasadnienie

Specjalne miejsce który można nazwać torem przeszkód, dla dzieci i młodzieży. Na skteparku może zacząć przygodę lub szkolić swoje umiejętności na: bmx'e, deskorolce, rolkach, hulajnogach wyczynowych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1 przeszkody 85 000 zł
2nawierzchnia betonowa10 000 zł
3Projekt5 000 zł
Łącznie: 100 000 zł

Postęp realizacji

Korzystając z dostępnych opracowań oraz konsultacji dot. budowy skateparków dokonano analizy rodzajów nawierzchni kiedyś i obecnie stosowanych: kostka brukowa, asfalt, beton monolityczny. Jednocześnie po analizie możliwości realizacji przedsięwzięcia we wskazanych miejscach okazało się, że budowa w tych miejscach podniosła by koszty inwestycji jak również mogłaby podnosić dyskomfort dla otoczenia jak i użytkowników. Miasto wystąpiło do firm specjalizujących się w budowie skateparków o przysłanie wstępnej koncepcji tej inwestycji z założeniem, że budżet wynosi 100 tys. złotych. Przy tych założeniach można było zrealizować płytę główną o wymiarach między 6m x 25m z dwoma, trzema prostymi przeszkodami. W dniu 1 lutego 2018 roku odbyło się spotkanie z projektodawcą w celu omówienia spraw technicznych związanych ze skateparkiem oraz obejrzenia ewentualnych miejsc realizacji zadania. Wstępnie omówione zostały rodzaje nawierzchni stosowanych na skateparkach; kostka betonowa, płyta betonowa monolityczna, płyta asfaltowa. Dokonano wizji lokalnej proponowanych miejsc na usytuowanie skateparku: skwer przy ul. 1-go Maja, skwer przy Ochni ul. Juliusza Słowackiego (proponowane miejsce we wniosku), skwer przy Ochni ul. Henryka Sienkiewicza, Stadion Miejski – MOSiR oraz SP nr 9. [...] Z uwagi na przewidywaną kwotę w budżecie Miasta jak również kosztorys budowy takiego skateparku (blisko 380 tys. zł) Miasto Kutno złożyło stosowny wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski programu wsparcia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Decyzje w powyższej sprawie będą ogłoszone w II kwartale br. Pełną informację dotyczącą realizacji tego projektu można znaleźć pod adresem: http://bit.ly/KBO2018

ANALIZA MERYTORYCZNA - WYDZIAŁ INWESTYCJI

- Projekt ogólnodostępny.

- Lokalizacja – teren przy skrzyżowaniu ulic 1 Maja i Słowackiego, naprzeciwko sklepu z  artykułami metalowymi - "ŚRUBA" - działka nr ewid. 698. Właścicielem działki jest Miasto Kutno.

- Projekt możliwy do realizacji w jednym roku budżetowym.

- Koszt projektu mieści się w kosztach dużego projektu budżetu obywatelskiego.

- Z uwagi na problem z uzyskaniem pozwolenia na budowę skateparku przy ulicy Zamkowej w Kutnie (tereny zalewowe), po konsultacji z wnioskodawcą lokalizacja projektu została zmieniona na ulicę 1 Maja/ Słowackiego.


OPINIA PRAWNA
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Przedstawiony projekt obejmuje swoim zakresem wyżej wymienione zadania gminy i jest ogólnodostępny. Zadanie to możliwe jest do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego. Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację projektu – „Skatepark nad Ochnią” pod warunkiem realizacji zadania na terenach do których Miasto posiada tytuł prawny. Zadanie będzie realizowane na terenie stanowiącym własność Miasta Kutno. Zakupione wyposażenie i sprzęt pozostanie w majątku Miasta, co spełnia przesłanki celowości i oszczędności zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

Załączniki