Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 40

40. „Miasto w ruchu” - CrossFIT Kutno Challenge


Lokalizacja

• Lokalizacja:
Tereny położone w okolicy Zalewu przy ul. Narutowicza, w okolicy ul. Barei i rzeki Ochni

Opis projektu

„Miasto w ruchu” - CrossFIT Kutno Challenge  - to całodniowa impreza sportowa (czerwiec 2018)

Przebieg imprezy:
Projekt zakłada zorganizowanie imprezy prozdrowotnej trwającej od godzin południowych do godzin późnopołudniowych. Całość podzielona będzie na 3 części :
Wszystko poprzedzi rejestracja uczestników 2 godziny przed rozpoczęciem, później impreza wystartuje na dobre!
Pierwszym punktem programu będzie Cross Challenge – terenowy trening sprawnościowy z wykorzystaniem specjalnie przygotowanych przeszkód jak i tych ukształtowanych przez naturę – wody, piasku, rowów oraz przeszkód sztucznych : ściana, lina, zasieki, hałda opon, równoważnie. Planujemy wykorzystanie ok 15 przeszkód.
Trening w postaci challengu wymagać będzie od uczestników wytrzymałości, zwinności, siły potrzebnych do sprawnego pokonywania przeszkód. Trenerzy pokażą techniki pokonywania przeszkód, a potem pozwolą wykazać się najlepszym podczas zorganizowanej rywalizacji.
Dokładny dystans oraz przebieg trasy zostają wyznaczone na kilka dni przed biegiem i nie są wcześniej ujawniane. Długość trasy może zależeć od panujących warunków atmosferycznych. Start i meta na terenach nad Zalewem. Trasa biegu na całej długości będzie otaśmowana.
Dla najlepszego zawodnika i zawodniczki przewidziano nagrodę.
Drugim punktem programu będzie Fitness Challenge. Profesjonalni instruktorzy zaprezentują program kilku shotów treningowych, wszechstronny zestaw ćwiczeń. Zadaniem każdego z kolejnych bloków będzie pokazanie nowych trendów wkradających się na sale fitnessowe.
2-3 godzinne zajęcia będą miały punkt wspólny. Program zostanie tak zbudowany aby udział w ćwiczeniach mógł wziąć każdy – bez względu na płeć, wiek i sprawność ruchową. Proste zajęcia choreograficzne pozwolą wyzwolić endorfiny i spalić zbędne kalorie!

Ostatnim etapem imprezy będzie nagrodzenie zwycięzców w crossowym challengu oraz Grill lub Pasta Party. Plenerowy poczęstunek dla uczestników sportowych zmagań oraz piknikowe miejsce na spędzenie czasu z kibicami i bliskimi.  
W CrossFIT  Challenge  mogą wziąć udział mogą osoby, które:
a. Najpóźniej w dniu zawodów ukończyły 18 lat, młodzież od  15 roku życia za zgoda rodziców lub opiekunów
b. Zgłoszą się przez stronę internetową/profil , stawią się osobiście w biurze challenge i podpiszą wymagane przez organizatora oświadczenia.

Projekt zakłada bezpłatny udział nieograniczonej ilości mieszkańców miasta Kutno ( powyżej 15 roku życia) w treningu terenowym oraz nieograniczoną ilość mieszkańców miasta Kutno bez ograniczeń wiekowych w maratonie fitness.
Organizator zakłada obdarowanie małym okolicznościowym gadżetem uczestników.
Działania związane z realizacja zadania: „Miasto w ruchu” - CrossFIT Kutno Challenge  

1. Organizacja Biura Challengu:
- namiot
- obsługa biura – min. 2 pracowników
- przygotowanie regulaminu biegu i oświadczeń dla zawodników

2. Miasteczko Sportowe:
- Grill lub Pasta Party
- nagłośnienie plus oprawa muzyczna

3. Trasa i przeszkody/ przygotowanie miejsca dla zmagań fitness:
-przygotowanie, rozłożenie i obsługa przy rozłożeniu i złożeniu ok 15 przeszkód,
- oznaczenie trasy
- przygotowanie podestu dla instruktora fitness
- nagłośnienie
- zapewnienie obsługi trenerów

4. inne: organizacja transportu przeszkód

Opracowanie projektu i wycena kosztów opierała się na doświadczeniu dotychczas zrealizowanych tego typu treningów. Tylko profesjonalnie przygotowany i przeprowadzony trening i maraton fitness  gwarantuje bezpieczeństwo jego uczestnikom.

Uzasadnienie

„Miasto w ruchu” - CrossFIT Kutno Challenge  
Impreza sportowa, której celem jest organizacja miejskiego treningu crossowo – fitnessowego. Tereny miejskie na jedno popołudnie staną się polem sportowej walki. Mieszkańcy Kutna zmierzą się ze sobą, swoimi słabościami oraz umiejętnościami przełamywania kolejnych ograniczeń.
A wszystko za sprawą CrossFIT Kutno Challenge  
Proszę podać cel realizacji projektu, informację jakiego problemu dotyczy i w jaki sposób wpłynie na jego rozwiązanie, a także do jakiej grupy mieszkańców jest kierowany (informacje o jego dostępności):

Terenowy trening „Miasto w ruchu” ma aktywizować „miasto” do zdrowego wysiłku. To wydarzenie organizowane na świeżym powietrzu nastawione na dobrą zabawę, do której pretekstem jest wysiłek fizyczny i rywalizacja. Pozwoli ono zachęcić społeczność Kutna do aktywności fizycznej i stanie się sposobem na promowanie zdrowego trybu życia.
Uwaga, trening zadziała nie tylko na ciało, ale i na umysł!
Celem CrossFIT Kutno Challenge  jest promowanie aktywności fizycznej i pokazywanie, jak wielką pasję może stanowić sport. Chodzi o Praktyczną Siłę, kondycję, wytrzymałość, zwinność oraz koordynację ruchów.
Celem jest zmiana sposobu, w jaki ludzie postrzegają fitness. Poprzez to wydarzenie pokażemy, w jaki sposób aktywność fizyczna może inspirować ludzi do życia z pasją, wyznaczania sobie nowych celów i jednoczesnego inspirowania innych do czerpania z życia pełnymi garściami. CrossFit to modna dyscyplina sportu, która buduje poczucie wspólnoty, zaufanie, koleżeńskość oraz wprowadza ducha rywalizacji.

Chcemy zaprosić ludzi, aby podążali za swoimi pasjami i żyli w sposób, który zainspiruje innych. Chcemy wykorzystać modny trend jako inspiracje do tego, aby stać się fizycznie, psychicznie i społecznie silniejszym.

CrossFIT Kutno Challenge będzie wydarzeniem miejskim ogólnodostępnym- zorganizowanym na terenie otwartym (miejskim). Wydarzenie dostępne bezpłatnie dla nieograniczonej liczby mieszkańców miasta Kutno powyżej 15 roku życia – dotyczy cross challenge oraz bez ograniczeń wiekowych – dotyczy uczestników fitness challenge.
Wydarzenie ogólnodostępne dla kibiców zmagań w każdym wieku. Dla kibiców, zawodników po dotarciu do mety udostępnia się strefę Grilla lub Pasta Party: gdzie do nabycia będą napoje, przekąski z food truck oraz leżaki do odpoczynku. Organizator zapewni darmowy posiłek dla uczestnika.  Oprawa muzyczna wydarzenia umilą czas spędzony na świeżym powietrzu

. SKRÓCONY OPIS PROJEKTU  na stronę internetową (do 50 wyrazów)
Twoją pasją jest aktywność fizyczna i uwielbiasz wyzwania – niezależnie czy jesteś początkującym amatorem czy wytrawnym sportowcem – „Miasto w ruchu” - CrossFIT Kutno Challenge  to świetna alternatywa dla Ciebie.

Podejmij wyzwanie! Zmierz się ze swoimi słabościami i fantazją trenerów!

Specjalnie Dla Ciebie przygotowaliśmy grupowy trening w postaci challengu w wersji CROSS i FITNESS.  
Potrzebna ci tylko siła charakteru, pozytywne nastawienie i dużo energii! Rozruszaj z nami miasto.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1namiot 12x6 jako biuro zawodów i depozyt500 zł
2obsługa biura 2 osoby500 zł
3przygotowanie regulaminu biegu i oświadczeń200 zł
4strefa jedzenia : grill lub pasta party plus napoje dla uczestników2 300 zł
5nagłośnienie plus oprawa muzyczna 1 500 zł
6oznaczenie trasy 300 zł
7przygotowanie podestu dla instruktorów fitness500 zł
8zapewnienie obsługi trenerów (2)1 000 zł
9instruktorzy fitness (2)2 000 zł
10przygotowanie, rozłożenie i obsługa ok 15 przeszkód 1 000 zł
11przygotowanie/wypożyczenie przeszkód (liny, zasieki, opony, równoważnie, siatki, ściany,,,)7 700 zł
12zasłona dymna300 zł
13obsługa medyczna 1 000 zł
14koszty organizacyjne1 500 zł
15koszty nagród dla zwyciezców1 000 zł
16upominki dla uczestników1 000 zł
17koszty transportu2 500 zł
Łącznie: 24 800 zł

ANALIZA MERYTORYCZNA - BIURO SPORTU I TURYSTYKI

Zgłoszone do tegorocznego Budżetu Obywatelskiego przedsięwzięcie pn. "Miasto w ruchu - CrossFit Kutno Challenge" to nieszablonowa propozycja na aktywne spędzenie czasu wolnego, także atrakcyjna w formie i formule rywalizacja sportowa.
Propozycja podziału na 3 strefy oraz wsparcie instruktorów i bezpłatny udział dla mieszkańców Kutna może przełożyć się na wysoki poziom zainteresowania uczestnictwem w zawodach. Survivalowy charakter oraz możliwość poprawy umiejętności i wiedzy na temat prawidłowej realizacji planów treningowych i ćwiczeń crossfitowych może stanowić wartość dodaną do proponowanego zadania (treningu kondycyjno-siłowego).
Wskazane przez pomysłodawców miejsce organizacji imprezy, tj. teren przyległy do zalewu jest własnością Miasta Kutno, jednakże pewne jego obszary są obecnie zarządzanie przez MOSiR Kutno, Stowarzyszenie Wędkarskie "Zalew" oraz podmiot prywatny, dlatego organizator winien dokonać stosownych ustaleń z poszczególnymi podmiotami.
Ponadto termin imprezy - dzień, z uwagi na wykorzystanie tych terenów na parkingi oraz giełdę samochodową i towarową w dni powszednie o soboty należałoby przewidzieć w dzień wolny od pracy i nauki.
Organizacja imprezy ma na celu zwiększenie zainteresowania biegami crossfitowymi, jako alternatywne formy ćwiczeń poprawy kondycji fizycznej i usportowienie się.
W świetle realizacji przedsięwzięcia pn. "Zielona Oś Miasta", głównie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Ochni, takie inicjatywy niosą ze sobą potencjał rozwoju, a zarazem promują i zachęcają do aktywności mieszkańców.
Kosztorys imprezy przewiduje najważniejsze tytuły płatności i pozwala na realizację przedsięwzięcia. Biuro Sportu i Turystyki wyraża opinię pozytywną.

OPINIA PRAWNA

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu kultury fizycznej. Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zawierają się w szeroko rozumianej sferze zadań publicznych, wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817). Przedstawiony projekt obejmuje swoim zakresem wyżej wymienione zadania gminy i jest ogólnodostępny. Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środku publiczne na realizację projektu - "Miasto w ruchu - CrossFIT Kutno Challenge". Zadanie to możliwe jest do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego. Zadanie będzie realizowane na terenach stanowiących własność Miasta Kutno, ale także na terenach zarządzanych przez MOSiR, Stowarzyszenie Wędkarskie "Zalew" oraz przez podmiot prywatny. Organizator powinien dokonać stosownych ustaleń z poszczególnymi podmiotami. Do wniosku załączono zgodę PAR-KING s.c.