Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 42

42. Zielona przestrzeń szkolna w kutnowskim Ekonomiku


Lokalizacja

Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie, ul. Kościuszki 24

Skrócony opis

Projekt zakłada modernizację części terenu przed budynkiem Zespołu Szkół Nr 3 w Kutnie. Chcę utworzyć pas zieleni wokół dziedzińca szkoły oraz otoczyć go chodnikiem, na którym zostaną ustawione ławki. Proponuję również ustawienie stojaka na rowery. Taka inwestycja upiększyłaby teren przed budynkiem i służyła uczniom oraz mieszkańcom Kutna.

Opis projektu

Projekt dotyczy utworzenia wąskiego pasa zieleni wokół dziedzińca przy budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Kutnie (nasadzenia drzewek liściastych i krzewów) oraz zbudowanie chodnika 3 m szerokości wzdłuż tego pasa zieleni. Zakłada również montaż 10 ławek na chodniku z kostki brukowej oraz stojaka na rowery.
Dziedziniec przed szkołą jest obecnie wykonany z płyt chodnikowych, które wymagają wymiany.
Projekt zakłada, aby otoczyć dziedziniec szkoły pasem zieleni o szerokości ok. 1,5 m, na którym posadzone zostaną małe drzewka liściaste, a pomiędzy nimi krzewy liściaste (drzewka i krzewy naprzemiennie, w odstępie). W części przedniej dziedzińca zostanie utworzona rabata różana. Pas zieleni ma być otoczony chodnikiem z kostki brukowej o szerokości 3 m, na którym zamontowane zostaną ławki.
Główne zadania projektu to:
- usunięcie starej płyty chodnikowej (na określonej szerokości tj. 4,5 m)
- wykonanie nasadzeń z drzewek i krzewów
- wykonanie rabaty różanej
- budowa chodnika z kostki brukowej
- montaż ławek
- montaż stojaka na rowery

Uzasadnienie

Celem mojego projektu jest modernizacja terenu przed budynkiem Zespołu Szkół Nr 3 w Kutnie przy ul. Kościuszki 24. Dziedziniec szkolny to nie tylko miejsce odpoczynku uczniów w porze jesiennej i wiosennej, ale również dla kutnian, którzy korzystają z przejścia pomiędzy ulicą Oporowską a Kościuszki. Szkoła pełni w określonym czasie funkcję lokalu wyborczego, a także ośrodka dystrybucji materiałów egzaminacyjnych dla wszystkich szkół na terenie miasta Kutno. Mieszkańcy miasta Kutno, którzy odwiedzają szkołę, będą korzystać z możliwości odpoczynku na ławkach w otoczeniu zieleni. Warto wspomnieć, że znaczna część społeczności szkolnej to obywatele miasta Kutno, którzy każdego dnia korzystaliby z poczynionej inwestycji. Z tego obszaru korzystają rodzice i młodzież kilku placówek: bursy szkolnej, ośrodka szkoleniowo-wychowawczego i warsztatów samochodowych. Szkoła, mimo iż jest ogrodzona, to miejsce ogólnodostępne dla mieszkańców miasta.
(...)

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1usunięcie płyt i ułożenie kostki brukowej30 000 zł
2zakup i montaż ławek10 000 zł
3zakup i posadzenie drzewek4 200 zł
4zakup i posadzenie krzewów700 zł
5rabaty różane432 zł
6zakup i montaż stojaka na rowery700 zł
7przywóz ziemi3 000 zł
Łącznie: 49 032 zł

Zweryfikowany pozytywnie