Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 5

5. Bezpieczna Wenecja - monitoring II etap


Lokalizacja

Tereny między Kochanowskiego i Kopernika.

Skrócony opis

Projekt dotyczy poprawy bezpieczeństwa na kutnowskiej Wenecji poprzez zakup kamery pasywnej służącej do monitoringu i jej montażu obok wiaduktu między ulicami Kopernika i Kochanowskiego. Kamera będzie podłączona do monitoringu miejskiego.  

Opis projektu

Umieszczenie kamery przy wiadukcie pozwoli na monitorowanie terenów obok wiaduktu od ulicy Kopernika do ulicy 3-go Maja . Montaż kamery w tym miejscu pozwoli na poprawę bezpieczeństwa w tej części miasta oraz będzie zapobiegał aktom wandalizmu.
Założeniem projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy Wenecja oraz osób tam przebywających, a także wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo zaparkowanych samochodów , a także infrastrukturę która znajduje się w na tym terenie.

Uzasadnienie

Głównym celem realizacji projektu jest szeroko rozumiana poprawa bezpieczeństwa osób i mienia. Zainstalowanie kamer pozwoli w większym stopniu ograniczyć a nawet wyeliminować ewentualne akty wandalizmu do których dochodziło na tym terenie. Ponadto zostanie zwiększone bezpieczeństwo mieszkańców oraz osób przemieszczających się .

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup i montaż kamery40 000 zł