Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 20

20. Antysmogowy EKO-MURAL


Lokalizacja

Zewnętrzna ściana elewacyjna budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie od  ul. Narutowicza naprzeciwko targowiska miejskiego w Kutnie. Wielkoformatowy mural o powierzchni około 120m2.

Skrócony opis

Wykonanie  wielkoformatowego EKO-MURALU  farbami pochłaniającymi zanieczyszczenia powietrza, które odświeżą miejską przestrzeń, oczyszczą powietrze i będą promować zachowania proekologiczne.

Opis projektu

Mural o tematyce ekologicznej zostanie wykonany specjalną farbą PF10 Airsol, która pochłania zanieczyszczenia z powietrza i przekształca je w bezpieczne azotany i węglany.  Ma on być wizualną reklamą naszego regionu oraz zachętą do działań proekologicznych, a także efektywnym filtrem powietrza. Dzięki zastosowaniu farb katalitycznych pomalowana ściana  będzie pochłaniała zanieczyszczenia, m.in. składniki spalin samochodowych – dwutlenek siarki, tlenki azotu.. Farba wychwytuje nie tylko gazy (składniki spalin czy dymu papierosowego), ale również drobnoustroje. Niszczy bakterie, wirusy, grzyby.  Innowacyjna farba redukuje również nieprzyjemne zapachy. Jej kolejną wielką zaletą jest samooczyszczanie.

Uzasadnienie

Mural będzie jednocześnie spełniał funkcje edukacyjne, a jego tematyka będzie nawiązywać do szeroko rozumianej ekologii – troski o środowisko naturalne, odpowiedzialności ludzi za miejsce, w którym żyją. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia świadomości realnych problemów dotyczących środowiska naturalnego, szczególnie zanieczyszczenia powietrza oraz ukształtowania trwałych postaw ekologicznych wśród mieszkańców Kutna. Przyczyni się to do realizacji zadań związanych z ochroną środowiska. Kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju oraz uznając prawo każdego mieszkańca Kutna do życia w czystym środowisku chcemy wyznaczyć sobie misję wpływania na poprawę stanu środowiska naturalnego, ochrony przyrody i zdrowia człowieka dążąc do dominacji działań prewencyjnych nad innymi koniecznymi formami ochrony i ratowania środowiska. Niska świadomość ekologiczna mieszkańców na temat zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia środowiska, głównie powietrza, np. użytkowania starych pieców węglowych pogłębia problem. EKO-MURAL będzie ogólnodostępny i z pewnością  przyczyni się do poprawy estetyki miasta i ograniczy problem smogu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zaprojektowanie i wykonanie EKO-MURALU 50 000 zł

Załączniki