Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 6

6. Bezpieczeństwo przede wszystkim - sieć monitoringu os. Rejtana, Tarnowskiego


Zdjęcie do projektu Bezpieczeństwo przede wszystkim - sieć monitoringu os. Rejtana, Tarnowskiego

Lokalizacja

rejon osiedli Rejtana i Tarnowskiego

Skrócony opis

Mieszkańcy zadbajmy o nasze bezpieczeństwo i bezpieczeństwo naszej młodzieży wracającej niekiedy po zmroku do domu. Sieć monitoringu jaki chcemy zainstalować zapewni wam spokojny sen. W newralgicznych i najbardziej niebezpiecznych miejscach osiedli Tarnowskiego i Rejtana zainstalujemy 5 kamer, które będą dbać o państwa spokój.

Opis projektu

Zainstalowanie systemu monitoringu na osiedlach Rejtana i Tarnowskiego w wybranych miejscach osiedla. Potrzeba realizacji tegoż projektu wynika z konieczności zapewnienia mieszkańcom poczucia bezpieczeństwa w obliczy chuligaństwa, bójek i kradzieży mienia w tym rejonie. Realizacja projektu przyczyni się do zniwelowania kosztów utrzymania przez miasto mienia publicznego i prywatnego, które ulega dewastacji przez okolicznych łobuzów.

Uzasadnienie

Zainstalowanie kamer monitoringu spowoduje bieżącą kontrolę wskazanych obszarów przez właściwe służby miejskie, odstraszy potencjalnych przestępców i przyczyni się znacznie do ograniczenia dewastacji budynków, poprawy i zwiększenia bezpieczeństwa na osiedlach. Zależy nam aby w naszym mieście w najbardziej newralgicznych punktach mieszkańcy nie bali się spacerować i wracać do domów po zmroku, nie obawiali się o swoje samochody i spali spokojnie. Ponadto kamery pozwolą na szybszą reakcję służb czuwających nad bezpieczeństwem obywateli zwłaszcza na akty wandalizmu, zakłócania spokoju, spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz zaczepianie przechodniów przez osoby często z przeszłością kryminalną.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1montaż 5 kamer100 000 zł

Postęp realizacji

W związku z realizacją minionej edycji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego na osiedlu Rejtana i Tarnowskiego zamontowano kamery monitoringu miejskiego. Projekt pn. „Bezpieczeństwo przede wszystkim - sieć monitoringu os. Rejtana, Tarnowskiego” zakładał montaż 5 kamer szybkoobrotowych w wybranych przez mieszkańców miejscach osiedla. Koszt realizacji zadania wyniósł 100 tys. zł.

STRAŻ MIEJSKA:

Montaż kamer na oś. Rejtana, Tarnowskiego oraz wpięcie ich do systemu monitoringu wizyjnego miasta Kutno jest technicznie możliwe. Należy jeszcze dokupić licencję na każdą zamontowaną kamerę (koszt jednej licencji to ok. 700,00 PLN).
Transmisja video oraz telemetria z poszczególnych kamer musi być zrealizowana poprzez łącza bezprzewodowe na częstotliwości 5GHz. Dodatkowo między Urzędem Miasta, gdzie znajduje się monitoring miejski a oś Rejtana, Tarnowskiego trzeba zbudować, co najmniej dwa tory połączeń bezprzewodowych z retransmiterami.
Alternatywą dla w/w połączeń z Urzędem Miasta może być dzierżawa światłowodu, jeżeli taki istnieje.

OPINIA PRAWNA:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli (...). Przedstawiony projekt obejmuje swoim zakresem wyżej wymienione zadanie gminy i jest ogólnodostępny. Zadanie to możliwe jest do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego. Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację projektu "Bezpieczeństwo przede wszystkim – sieć monitoringu oś. Rejtana, Tarnowskiego" pod warunkiem realizacji zadania na terenach, do których Miasto posiada tytuł prawny (w zakresie instalacji kamer potrzebne porozumienie z RSM Pionier) oraz pod warunkiem, że koszt projektu nie przekracza 100 tys. zł.

Załączniki