Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 15

15. „Miasto w ruchu” - Cross FIT Kutno Challenge #2 - miejski trening i bieg przeszkodowy


Zdjęcie do projektu „Miasto w ruchu” - Cross FIT Kutno Challenge #2 - miejski trening i bieg przeszkodowy

Lokalizacja

Tereny rekreacyjne nad Ochnią

Skrócony opis

Twoją pasją jest aktywność fizyczna i uwielbiasz wyzwania? jesteś początkującym amatorem czy wytrawnym sportowcem – „Miasto w ruchu” - CrossFIT Kutno Challenge 2 jest dla Ciebie!  Podejmij wyzwanie! Zmierz się ze swoimi słabościami i fantazją trenerów! Miejski Bieg przeszkodowy w wersji CROSS i Trening FITNESS -potrzebna ci tylko siła charakteru i pozytywne nastawienie. Rozruszaj z nami miasto!

Opis projektu

1. Nazwa i typ imprezy : „Miasto w ruchu” - Cross FIT Kutno Challenge #2
Impreza sportowa, której celem jest organizacja miejskiego treningu crossowo – fitnessowego. Tereny miejskie na jedno popołudnie staną się polem sportowej walki. Mieszkańcy Kutna zmierzą się ze sobą, swoimi słabościami oraz umiejętnościami przełamywania kolejnych ograniczeń.
2. Przebieg imprezy:
Projekt zakłada zorganizowanie imprezy prozdrowotnej trwającej od godzin południowych do godzin późnopołudniowych. Całość podzielona będzie na 3 części :
Wszystko poprzedzi rejestracja uczestników 2 godziny przed rozpoczęciem, później impreza wystartuje na dobre!
-  Pierwszym punktem programu będzie Cross Challenge – terenowy trening sprawnościowy z wykorzystaniem specjalnie przygotowanych przeszkód jak i tych ukształtowanych przez naturę – wody, piasku, rowów oraz przeszkód sztucznych : ściana, lina, zasieki, hałda opon, równoważnie, konstrukcje. Planujemy wykorzystanie ok 15 przeszkód.
Trening w postaci challengu wymagać będzie od uczestników wytrzymałości, zwinności, siły potrzebnych do sprawnego pokonywania przeszkód. Trenerzy pokażą techniki pokonywania przeszkód, a potem pozwolą wykazać się najlepszym podczas zorganizowanej rywalizacji.
Dokładny dystans oraz przebieg trasy zostają wyznaczone na kilka dni przed biegiem i nie są wcześniej ujawniane. Długość trasy może zależeć od panujących warunków atmosferycznych. Start i meta na terenach nad Ochnią. Trasa biegu na całej długości będzie otaśmowana.
Dla najlepszego zawodnika i zawodniczki przewidziano nagrodę.
-  Drugim punktem programu będzie Fitness Challenge. Profesjonalni instruktorzy zaprezentują program kilku shotów treningowych, wszechstronny zestaw ćwiczeń. Zadaniem każdego z kolejnych bloków będzie pokazanie nowych trendów wkradających się na sale fitnessowe.
Zajęcia będą miały punkt wspólny. Program zostanie tak zbudowany aby udział w ćwiczeniach mógł wziąć każdy – bez względu na płeć, wiek i sprawność ruchową. Proste zajęcia choreograficzne pozwolą wyzwolić endorfiny i spalić zbędne kalorie!
- Ostatnim etapem imprezy będzie KIDS challenge czyli specjalnie przygotowany tor przeszkód dla dzieci  w podziale na 2 kategorie wiekowe.
Projekt zakłada bezpłatny udział nieograniczonej ilości mieszkańców miasta Kutno ( powyżej 15 roku życia) w treningu terenowym oraz nieograniczoną ilość mieszkańców miasta Kutno bez ograniczeń wiekowych w maratonie fitness. Organizator zakłada obdarowanie małym okolicznościowym gadżetem uczestników
Działania związane z realizacją zadania: „Miasto w ruchu” - CrossFIT Kutno Challenge #2
1. Organizacja Biura Challengu:
- namiot
- obsługa biura – min. 2 pracowników
- przygotowanie regulaminu biegu i oświadczeń dla zawodników
2. Miasteczko Sportowe:
- nagłośnienie plus oprawa muzyczna
- pomiar czasu
3. Trasa i przeszkody/ przygotowanie miejsca dla zmagań fitness:
-przygotowanie, rozłożenie i obsługa przy rozłożeniu i złożeniu ok 15 przeszkód,
- oznaczenie trasy
- przygotowanie podestu dla instruktora fitness
- nagłośnienie do strefy fitness
- zapewnienie obsługi trenerów
4. inne: organizacja transportu przeszkód
Projektodawcy są czynnymi uczestnikami tego typu terenowych treningów, jeden z projektodawców posiada ukończony kurs instruktora OCR (instruktor treningów do biegów z przeszkodami) i są certyfikowanymi Menadżerami Sportu.
Jest to druga edycja tego  wydarzenia - pierwsza zebrała ponad 100 uczestników plus dziesiątki dzieci i cieszyła się zainteresowaniem mieszkańcó

Uzasadnienie

„Miasto w ruchu” ma aktywizować „miasto” do zdrowego wysiłku. To druga edycja wydarzenia organizowanego na świeżym powietrzu nastawionego na dobrą zabawę, do której pretekstem jest wysiłek fizyczny i rywalizacja. Pozwoli ono zachęcić społeczność Kutna do aktywności fizycznej i stanie się sposobem na promowanie zdrowego trybu życia.
Uwaga, trening zadziała nie tylko na ciało, ale i na umysł!
Celem Cross FIT Kutno Challenge  jest promowanie aktywności fizycznej i pokazywanie, jak wielką pasję może stanowić sport. Chodzi o Praktyczną Siłę, kondycję, wytrzymałość, zwinność oraz koordynację ruchów.
Celem jest zapewnienie atrakcyjnej formy ruchu na świeżym powietrzu dla dzieci.
Celem jest zmiana sposobu, w jaki ludzie postrzegają fitness. Poprzez to wydarzenie pokażemy, w jaki sposób aktywność fizyczna może inspirować ludzi do życia z pasją, wyznaczania sobie nowych celów i jednoczesnego inspirowania innych do czerpania z życia pełnymi garściami. Cross to modna dyscyplina sportu, która buduje poczucie wspólnoty, zaufanie, koleżeńskość oraz wprowadza ducha rywalizacji.

Chcemy zaprosić ludzi, aby podążali za swoimi pasjami i żyli w sposób, który zainspiruje innych.

Cross FIT Kutno Challenge #2 będzie wydarzeniem miejskim ogólnodostępnym- zorganizowanym na terenie otwartym (miejskim). Wydarzenie dostępne bezpłatnie dla nieograniczonej liczby mieszkańców miasta Kutno powyżej 15 roku życia – dotyczy cross challenge oraz bez ograniczeń wiekowych – dotyczy uczestników fitness challenge.
Wydarzenie ogólnodostępne dla kibiców zmagań w każdym wieku. Dla kibiców, zawodników po dotarciu do mety udostępnia się strefę gastro gdzie do kupienia będą napoje, przekąski z food truck oraz leżaki do odpoczynku.  Oprawa muzyczna wydarzenia umilą czas spędzony na świeżym powietrzu.  

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Namiot o wymiarach 12x6m jako depozyt w razie deszczu500 zł
2obsługa biura – min. 2 pracowników500 zł
3przygotowanie regulaminu biegu i oświadczeń dla zawodników200 zł
4nagłośnienie plus oprawa muzyczna1 500 zł
5oznaczenie trasy 500 zł
6przygotowanie podestu dla instruktora fitness600 zł
7zapewnienie obsługi trenerów800 zł
8instruktorzy fitness1 500 zł
9przygotowanie, rozłożenie i obsługa ok 15 przeszkód plus kids1 500 zł
10wypożyczenie przeszkód 8 000 zł
11obsługa medyczna 1 000 zł
12Koszty organizacyjne 1 000 zł
13Koszty nagród 800 zł
14Koszty transportu2 500 zł
15medale dla uczestników4 000 zł
Łącznie: 24 900 zł

WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI:

✔ Projekt należy do zakresu zadań własnych gminy

✔ Projekt jest zgodny z obowiązującymi w gminie strategiami i programami

✔ Stan własnościowy terenu wskazany przez projektodawcę w formularzu zgłoszeniowym projektu jest wskazany prawidłowo i umożliwia realizację zadania

✔ Znane właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Kutno uwarunkowania techniczne, przestrzenne, społeczne umożliwiają, wg najlepszej wiedzy, realizację wnioskowanego projektu

✔ Zakres rzeczowy projektu nie jest objęty innym zadaniem planowanym do realizacji przez gminę w roku bieżącym, przyszłym lub w latach następnych

✔ Zweryfikowany koszt realizacji projektu jest równy z kosztem wskazanym w formularzu zgłoszenia projektu

✔ Realizacja projektu spełnia wymogi, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych (w tym z uwzględnieniem przyszłych szacunkowych kosztów eksploatacji)

✔ Projekt jest możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

✔ Projekt ogólnodostępny.

✔ Opinia pozytywna


OPINIA PRAWNA:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu kultury fizycznej i turystyki (...)

Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację przedmiotowego projektu, który mieści się w zakresie w/w zadań. W przypadku realizacji tego zadania i tworzeniu regulaminu imprezy należy zwrócić uwagę na stosowanie aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Załączniki