projekt nr 12

12. Rozwój działalności Grupy Ratownictwa Medycznego OSP „Dąbrowszczak”


Opis projektu

Celem naszego projektu jest rozwój działalności Grupy Ratownictwa Medycznego OSP „Dąbrowszczak”. Zadaniem tej grupy jest zrzeszanie i szkolenie wszystkich zainteresowanych pogłębianiem wiedzy z zakresu udzielania ...

Zweryfikowany pozytywnie