Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 21

21. Szkoła multimedialna


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Wł. Jagiełły w Kutnie, ul. Jagiełly 6

Skrócony opis

Zakup 6 laptopów, 4 projektorów multimedialnych, 11 tablic interaktywnych, 4 rzutników pisma, pomocy multimedialnych, np. encyklopedie multimedialne, edukacyjne programy multimedialne.

Opis projektu

Zakup 6 laptopów, 4 projektorów multimedialnych, 11 tablic interaktywnych, 4 rzutników pisma, pomocy multimedialnych, np. encyklopedie multimedialne, edukacyjne programy multimedialne.

Uzasadnienie

Cel główny: Poszerzenie i wzbogacenie bazy multimedialnej szkoły.
Dzięki temu zostaną zrealizowane cele szczegółowe, np.:
- wykorzystanie nowoczesnych form nauczania w oparciu o rozwiązanie on-line i elektroniczne podręczniki.
- upowszechnienie w edukacji nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych jako źródła wiedzy.
- współpraca przy rozwiązaniu problemów profilaktycznych w sposób twórczy z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych,
- poszerzenie możliwości kontaktu między szkoła a rodzicami
Adresaci projektu: uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy Szkoły Podstawowej Nr 9 w Kutnie.

Zweryfikowany pozytywnie