Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 2

2. Modernizacja parkingu samochodowego w rejonie bloków ulicy Wybickiego 2, 4, 6, 8


Lokalizacja

parking samochodowy na ulicy Wybickiego, do skrzyżowania z ulicą Kasztanową

Skrócony opis

Modernizacja chodnika oraz utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych w rejonie bloków ulicy Wybickiego 2, 4, 6, 8 oraz instalacja nowego oświetlenia parkingu i chodnika celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i ich pojazdów.

Opis projektu

W 2017 roku na części terenu należącego do administracji Pionier został wykonany kompleksowy remont infrastruktury osiedla wokół bloków Wybickiego 2, 4, 6, 8 polegający na: *powiększeniu miejsc parkingowych, *montażu oświetlenia, *wymianie kostki brukowej.
Jednakże, pozostała część parkingu znajdująca się w zarządzie Miasta Kutno nie została zmodernizowana. Psuje to ogólny wygląd estetyczny całej ulicy i osiedla. Stare lampy oświetleniowe i rosnące drzewa znajdujące się w pasie drogowym parkingu wpływają na to, iż brakuje miejsc parkingowych dla mieszkańców. Chodnik położony w szczycie bloków jest stary i nierówny co wpływa na bezpieczeństwo mieszkańców, a przede wszystkim osób starszych i dzieci. Jest on wykończony kostką brukową jedynie na niewielkim odcinku. Dlatego należy wykonać następujące prace modernizacyjne:
*usunięcie starych drzew i lamp oświetleniowych z pasa drogowego
*dokończenie chodnika wyłożonego kostką brukową od bloku Wybickiego 4 do skrzyżowania z ulicą Kasztanową
*montaż nowego oświetlenia led
*montaż 3 ławek w rejonie chodnika
*w miejscu usuniętych drzew i lamp utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych utwardzonych kostką brukową.

Uzasadnienie

Na wskazanym przeze mnie terenie od dłuższego czasu można zaobserwować rosnący problem z miejscami postojowymi. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom obywateli pragnę w małym stopniu poprawić im komfort mieszkania na tym osiedlu. To co w tej chwili znajduje się na omawianym terenie znacznie ogranicza możliwości postoju samochodów, których jest coraz więcej ze względu na ilość "stałych" mieszkańców - rodzin z dziećmi. Rozwiązanie deficytu miejsc parkingowych wpłynie pozytywnie na komfort życia mieszkańców, ponieważ nie będą oni musieli zostawiać swoich pojazdów w znacznej odległości od miejsca zamieszkania, a wymiana kostki brukowej na chodniku znacznie poprawi bezpieczeństwo przechodniów i mieszkańców.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1montaż oświetlenia led30 000 zł
2usunięcie starych drzew i lamp15 000 zł
3zakup i montaż trzech sztuk ławek3 000 zł
4ułożenie kostki brukowej na chodniku i na nowo utworzonych miejscach parkingowych po usuniętych drzewach i lampach52 000 zł
Łącznie: 100 000 zł

Postęp realizacji

W ramach Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego zrealizowano projekt pn. "Modernizacja parkingu samochodowego w rejonie bloków ulicy Wybickiego 2, 4, 6, 8". Z tej okazji Sekretarz Miasta Kutna Jacek Korowajski przekazał gratulacje Pomysłodawcom - p. Łukaszowi Walczakowi oraz p. Jackowi Sikorze. Projekt modernizacji parkingu samochodowego przy ul. Wybickiego obejmował budowę nowego chodnika na odcinku od bloku przy ul. Wybickiego 4 do skrzyżowaniu z ul. Kasztanową i montaż 8 nowych lamp LED. Usunięto 2 drzewa wykazujące oznaki choroby (zamierające konary, ubytki w części odziomkowej) za które jesienią br. zostaną wykonane nasadzenia zastępcze. W miejscu pozostałym po usunięciu drzew stworzono nowe miejsca parkingowe.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DROGAMI:

Opinia w sprawie projektu Nr 2 - Modernizacja parkingu samochodowego w rejonie bloków ulicy Wybickiego 2, 4, 6, 8 - zgłaszający Pan Łukasz Walczak oraz Pan Jacek Sikora.

Wydział Zarządzania Drogami opiniuje powyższy projekt pozytywnie.

OPINIA PRAWNA:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2, 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; (…) turystyki, w tym terenów rekreacyjnych (…). Przedstawiony projekt obejmuje swoim zakresem wyżej wymienione zadania gminy i jest ogólnodostępny. Zadanie to możliwe jest do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego. Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację projektu „Modernizacja parkingu samochodowego w rejonie bloków ulicy Wybickiego 2, 4, 6, 8” pod warunkiem, że koszt projektu nie przekracza 100 tys. zł. Zadanie będzie realizowane na terenie stanowiącym własność Miasta.

Załączniki