Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 18

18. „Pokonaj grawitację” – wyspa trampolin zewnętrznych nad Ochnią


Zdjęcie do projektu „Pokonaj grawitację” – wyspa trampolin zewnętrznych nad Ochnią

Lokalizacja

Proponowana lokalizacja montażu zespołu trampolin -  plac zabaw na al. ZHP (nad Ochnią)

Opis projektu

„Pokonaj grawitację” – wyspa trampolin zewnętrznych.
Projekt zakłada montaż zespołu trampolin - kilku zespolonych ze sobą sztuk, w obrębie placu zabaw na „Zielonej osi miasta”.
Urządzenia rekreacyjno-sprawnościowe są tak zaprojektowane aby ćwiczący mogli rozwijać zmysły psychoruchowe poprzez podskoki i przeskoki z trampoliny na trampolinę. Trampolina ziemna stanowi urządzenie rekreacyjno-sprawnościowe, którego głównym przeznaczeniem jest dostarczanie radości wszystkim jej użytkownikom. A możliwość skakania ze zmianą miejsca urozmaica ćwiczenia.
Montaż zespołu lub toru z trampolin na placu zabaw nad Ochnią, pozwoli spędzić aktywnie czas przed lub po zwiedzeniu powstającego w tej okolicy „Rozarium” oraz zespołu boisk plażowych i pumptraka (Orlik MOSiR).

Uzasadnienie

Plac zabaw wraz z siłownią plenerową, które znajdują się nad Ochnią, wzbogacone o zespół trampolin będzie w pełni odpowiadał na jeden z podstawowych warunków jakim jest dostępność oraz atrakcyjność miejsca.
Dzieci korzystając z zespołu trampolin będą mogły w sposób naturalny i przyjemny spożytkować nadmiar energii, a zarazem móc rozwijać wszystkie zmysły, jak i naturalnie poprawiać kondycję.
Trampoliny wytrzymują obciążenia do 100 kg masy ciała i są bezpieczne dla dzieci starszych, a przy umiejętnym korzystaniu także dadzą radość młodzieży.
Trampoliny są bardzo dobrym uzupełnieniem elementów przestrzeni zabawowej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Trampoliny 22 500 zł
2Projekt i montaż2 500 zł
Łącznie: 25 000 zł

Postęp realizacji

Projekt „Pokonaj grawitację” - wyspa trampolin zewnętrznych nad Ochnią, zrealizowany w ramach Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego, zakładał montaż pięciu trampolin chodnikowych, które umożliwią najmłodszym mieszkańcom Kutna spędzenie czasu w aktywny sposób. Koszt realizacji wyniósł 25 tys. zł.

BIURO SPORTU I TURYSTYKI:


a) Funkcjonalność

Projekt zakładający montaż zespołu trampolin - kilku zespolonych ze sobą sztuk, w obrębie placu zabaw na „Zielonej osi miasta”.
Obecnie takie urządzenia zabawowe są często projektowane w tzw OSA-ch – Otwartych Strefach Aktywności, jako alternatywne urządzenia sprawnościowe dla dzieci, które mogą rozwijać zmysły psycho-ruchowe i wzmacniać kończyny dolne poprzez podskoki. Zespół trampolin posadowiony w centralnym i w przyszłości bardzo atrakcyjnym miejscu, pozwoli spędzić dzieciom aktywnie czas przed lub po zwiedzeniu powstającego w tej okolicy „Rozarium”.


b) Miejsce

Proponowane miejsce posadowienia zestawu do ćwiczeń w obrębie już istniejącego placu zabaw nie powinno zaburzyć funkcjonalności miejsca, które jest ujęte w projekcie Zielonej osi miasta.
Proponowane miejsce jest bardzo często odwiedzanym miejscem przez rodziców z dziećmi.
Mając jednak na uwadze zachowanie odpowiednich stref bezpieczeństwa, należy rozważyć także inne lokalizacje np. w Parku Traugutta w strefie przewidzianej dla dzieci.

Opinia Biura Sportu i Turystyki – pozytywna

OPINIA PRAWNA:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Przedstawiony projekt obejmuje swoim zakresem wyżej wymienione zadania gminy i jest ogólnodostępny. Zadanie to możliwe jest do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego. Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację projektu – „„Pokonaj grawitację” - wyspa trampolin zewnętrznych nad Ochnią pod warunkiem realizacji zadania na terenach do których Miasto posiada tytuł prawny. Zakupione wyposażenie i sprzęt powinny pozostać w majątku Miasta, co spełnia przesłanki celowości i oszczędności zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

Załączniki