Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 34

34. 1000 róż dla Kutna


Lokalizacja

Teren miasta Kutno

Opis projektu

Projekt zakłada zasadzenie 1000 sztuk róż na terenie miasta Kutno w ramach akcji promującej markę "Kutno - miasto róż".
Zadania składowe projektu 1000 róż dla Kutna:
1. zakup 1000 sztuk sadzonek róż u licencjonowanych hodowców (dobór odmian odpornych na choroby grzybowe, dekoracyjnych przez cały sezon i wyjątkowo łatwych w utrzymaniu)
2. kampania reklamowa:
a) wykonanie projektu i wydruk ulotki zawierającej informację o sadzeniu i pielęgnacji róż w ilości 1000 szt. (ulotki będą rozdawane wraz z sadzonkami)
b) szeroka kampania informacyjna w lokalnych mediach i mediach społecznościowych
c) sadzonki będzie można otrzymać po wcześniejszym zgłoszeniu się (drogą telefoniczną lub mailową - decydować będzie kolejność zgłoszeń)
d) część sadzonek zostanie posadzona na terenie miejskich instytucji (szkoły, przedszkola).
3. finał projektu - przekazanie sadzonek mieszkańcom Kutno na przełomie maja i czerwca z odpowiednia oprawą w formie osobnego wydarzenia lub imprezy towarzyszącej działaniom wspierającym rozwój strategii miasta (KUTNO MIASTO RÓŻ).

Uzasadnienie

1. Problem jakiego dotyczy projekt
Projekt ma na celu poszerzenie wiedzy na temat róż (odmian i pielęgnacji) u mieszkańców miasta, zaszczepienie w nich pasji do ogrodnictwa i róż, pogłębienie świadomości o tradycji różanej Kutna. Jest to odpowiedź na zwiększenie zaangażowania mieszkańców Kutna we wspólne tworzenie przestrzeni miejskiej pełnej róż, wpisującej się w strategię miasta, przy jednoczesnym budowaniu i integrowaniu wokół wspólnego celu społeczności lokalnej.
2. Cel projektu
Projekt zakłada realizację innych celów, takich jak:
a) integracja społeczna
b)podniesienie poziomu wiedzy na temat hodowli i odmian róż
c) upiększenie przestrzeni miejskiej
d) aktywizacja rożnych grup społecznych
e) pobudzenie poczucia wspólnoty i podniesienie poziomu zaangażowania mieszkańców w działalność lokalną
f) rozwój strategii miasta
3. Grupa odbiorców:
Odbiorcami projektu są wszyscy mieszkańcy miasta - posadzone róże będą cieszyć oko przechodniów (w tym także przyjezdnych) i nowych właścicieli róż.
a) adresatem projektu są mieszkańcy miasta bez ograniczeń wiekowych, szczególnie z uwzględnieniem pasjonatów ogrodnictwa i miłośników róż
b) sadzonki odbierać będą osoby pełnoletnie - ze względów formalnych i prawnych

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1ZAKUP SADZONEK W POJEMNIKACH (1000 SZT.)20 000 zł
2PROJEKT I DRUK ULOTKI (1000 SZT.)4 000 zł
3KAMPANIA REKLAMOWA W MEDIACH (PORTALE, GAZETY, FB)1 000 zł
Łącznie: 25 000 zł

ANALIZA MERYTORYCZNA - WYDZIAŁ OBSŁUGI MIASTA

Projekt możliwy do realizacji: w poprzednich edycjach miały miejsce podobne rozwiązania. Koszty w wysokości 25000 PLN są wystarczające. Duże zainteresowanie wśród mieszkańców gwarantowane.

OPINIA PRAWNA

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 12 i 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu zieleni gminnej i zadrzewień oraz promocji gminy. Przedstawiony projekt obejmuje swoim zakresem wyżej wymienione zadania gminy i jest ogólnodostępny. Zadanie to możliwe jest do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego. Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację projektu – „1000 róż dla Kutna” pod warunkiem realizacji zadania na terenach, do których Miasto posiada tytuł prawny albo pod warunkiem wykonywania zadań w zakresie promocji Miasta.

Załączniki