Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 39

39. Róże w Alei Róż – różana rabata w Parku Traugutta


Zdjęcie do projektu Róże w Alei Róż – różana rabata w Parku Traugutta

Opis projektu

Aleja Róż przecina Park Traugutta od ul. 29 Listopada do ul. Staszica i biegnie wzdłuż pomnika Bolesława Wituszyńskiego, jest to trakt wyłącznie pieszy, który łączy osiedle Tarnowskiego z centrum miasta. Niestety na razie na tej alei brakuje nasadzeń różanych. Koniecznym wydaje się zrealizowanie w tym miejscu rabaty różanej aby nazwa nie była tylko nazwą ale prawdziwą Aleją Róż. Najlepszym miejscem do utworzenia rabaty różanej na tej Alei będzie część istniejącego trawnika przy balustradzie schodów zewnętrznych prowadzących na taras boczny Kutnowskiego Domu Kultury. Jest to teren dobrze nasłoneczniony, na którym świetnie sprawdzą się nasadzenia z róż piennych, które ozdobią białą balustradę. Pracę należy rozpocząć od przygotowania terenu, usunięcia istniejącej darni oraz użyźnienia gleby. Róże pnące powinny być poprowadzone na prostych podporach-kratkach aby umożliwić im intensywny wzrost a w ciągu kilku lat utworzenie różanej ściany. Poniżej pięknie prezentować się będą róże rabatowe i okrywowe połączone z bylinami takimi jak lawendy, jeżówki, dyptamy oraz trawami ozdobnymi. W doborze odmian róż należy kierować się ich odpornością na choroby i warunki atmosferyczne oraz długim okresem kwitnienia aby zminimalizować koszty oprysków i zapewnić jak najpiękniejszy efekt wizualny. Atutem tej lokalizacji rabaty różanej jest bliskość Kutnowskiego Domu Kultury, gdzie znajduje się ujęcie wody do zapewnienia podlewania rabaty. Po założeniu rabaty będzie ona oczywiście wymagała bieżącej pielęgnacji, którą powinien zająć się Wydział Zieleni Miejskiej i osoby pielęgnujące róże w mieście. Inwestycja w tą rabatę jest koniecznością ze względu na nadaną tej alei nazwę oraz aby zachować spójność z istniejącymi różanymi nasadzeniami w Parku Traugutta.

Uzasadnienie

Projekt wpisuje się w realizację strategii Kutno-miasto róż i jest wypełnieniem zamierzeń dotyczących utworzenia w Parku Traugutta wyjątkowych miejsc, w których mieszkańcy będą mogli z bliska podziwiać róże i cieszyć się nimi każdego roku. Jest to również miejsce, w którym upamiętnione zostało dzieło życia Bolesława Wituszyńskiego – kutnowskiego hodowcy róż, który z pewnością poparłby tą inicjatywę. Odbiorcą projektu są wszyscy mieszkańcy Kutna ale także goście którzy odwiedzają Park Traugutta przy okazji wydarzeń kulturalnych organizowanych w i przed Kutnowskim Domem Kultury. Rabata różana w Alei Róż będzie kolejnym reprezentacyjnym miejscem na mapie Kutna - miasta róż.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Przygotowanie terenu5 000 zł
2Sadzonki róż i bylin, sadzenie15 000 zł
3Podpory5 000 zł
Łącznie: 25 000 zł

ANALIZA MERYTORYCZNA - WYDZIAŁ OBSŁUGI MIASTA

Projekt możliwy do realizacji w proponowanym zakresie i cenach. Perspektywicznie należy liczyć się z ogromnym wzrostem kosztów utrzymania i pielęgnacji Parku Traugutta, bowiem kolejne połacie trawników zmieniają się w rabaty różane, wymagające pracochłonnych zabiegów.

OPINIA PRAWNA

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu zieleni gminnej i zadrzewień. Przedstawiony projekt obejmuje swoim zakresem wyżej wymienione zadania gminy i jest ogólnodostępny. Zadanie to możliwe jest do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego. Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację projektu – „Róże w Alei Róż – różana rabata w Parku Traugutta” pod warunkiem realizacji zadania na terenach, do których Miasto posiada tytuł prawny. W przypadku gdyby nasadzenia miały powstać na terenie, który znajduje się w użytkowaniu KDK i miałby on ponosić koszty pielęgnacji nasadzeń, konieczna jest zgoda KDK na powyższe.

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Róże w Alei Róż – różana rabata w Parku Traugutta

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Kutno z siedzibą w Kutno, pl. Marszałka J Piłsudskiego 18;
2.Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Ryś, e-mail iod@um.kutno.pl
3.Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby działań związanych z Kutnowskim Budżetem Obywatelskim 2023.
4.Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023, a podstawą prawną Administratora do przetwarzania danych osobowych jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. a), lit. e), art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 roku, (Dz.Urz.UE.L Nr 119, strona 1);
b) art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1372 z późn. zm.);
c) Uchwała Nr XXXII/299/20 Rady Miasta Kutno z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2021 r. poz. 179).
5.Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, W tym zakresie mogę zwrócić się pisemne do Administratora Danych Osobowych.
6.Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.
7.Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat od daty zakończenia procedury realizacji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023, a po upływie tego okresu zostaną przekazane do archiwum zakładowego i przechowywane przez okres niezbędny do wykonania obowiązku archiwizacyjnego.
8.Odbiorcami moich danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umów powierzenia danych.
9.Moje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich czy organizacji międzynarodowych.
10.Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia uczestniczenie w procesie realizacji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023. Zostałem poinformowany o prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie