Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 10

10. ZIELONE KUTNO ZIELONY ŁĄKOSZYN


Skrócony opis

Projekt zakłada zazielenie osiedla Łąkoszyn poprzez nasadzenie drzew, krzewów, bylin, kwiatów, zakładanie łąk kwietnych oraz trawników, jak i stworzenie "różanej" alejki drzew - z pięknie kwitnącego głogu. Niech Nasze Kutno jeszcze bardziej się zazieleni i będzie przyjazne środowisku naturalnemu!

Opis projektu

Projekt w głównej mierze zakłada: nasadzenie drzew, krzewów, i bylin, kwiatów, zakładanie łąk kwietnych oraz trawników na osiedlu Łąkoszyn. Projekt ma również na celu stworzenie "różanej" alejki drzew - z pięknie kwitnącego głogu. Tereny na osiedlu Łąkoszyn są otwarte i ogólnodostępne, z którego już teraz korzystają mieszkańcy nie tylko tego osiedla. Wszystkie działania przewidziane w projekcie przyczynią się do poprawy atrakcyjności tego terenu. Realizacja niniejszego projektu przyczyni się do podnoszenia świadomości ekologicznej oraz integracji społecznej nad celem realizacji idei zielonego miasta. Ma on także na celu stworzenie ogólnodostępnej łąki kwietnej na terenie osiedla Łąkoszyn, która wpłynie na estetykę i ograniczy działanie smogu w mieście. Będzie także domem dla setek owadów i roślin i alternatywą dla zielonych trawników. Projekt ma wymiar społeczny poprzez wspólne sianie łąki oraz walor edukacyjny w formie prezentacji informacji o gatunkach roślin.

Uzasadnienie

Z uwagi na duże zabudowanie oraz przybywającą liczbę mieszkańców potrzeba jest zagospodarowania terenów
miejskich roślinnością. Tereny zielone są ważnym aspektem dla zdrowia psychicznego. Zgodnie z dokumentacją naukową dostęp do
zieleni zmniejsza nierówności zdrowotne, poprawia samopoczucie i może pomóc w leczeniu chorób psychicznych.
Dla przyszłości osiedli są ważne również drzewa – będące głównym elementów zielonej infrastruktury.
Stanowić mogą schronienie przed promieniami słonecznymi, ale także przyczyniają się do ochłodzenia miasta.
Drzewa produkują tlen, obniżają temperaturę, nawilżają i oczyszczają powietrze, a także ułatwiają
retencjonowanie wody. Pozytywnie wpływają też na nasze samopoczucie.

Projekt jest ogólnodostępny

Tak

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1 Zakup 150 drzew (w tym głogu) 45 000 zł
2Założenie łąk kwietnych5 000 zł
3Tablica informacyjna - łąki kwietne1 000 zł
4Zakup krzewów ozodbnych wraz z zasadzeniem 9 000 zł
Łącznie: 60 000 zł