projekt nr 57

57. KONCERTY ROCKOWO-KLUBOWE


Lokalizacja

Moto Pub Garage przy ulicy Grunwaldzkiej 37 lub inny lokal w Kutnie w którym taki koncert można zorganizować.

Skrócony opis

Koncerty  Rockowe z udziałem polskich ewentualnie zagranicznych wykonawców skierowane do fanów cięższego brzmienia z Kutna i okolic. Imprezy niebiletowane.

Opis projektu

Zorganizowanie 2,3 lub 4 koncertów rockowych z udziałem polskich i ewentualnie zagranicznych zespołów, które byłby imprezami niebiletowanymi, skierowanymi do mieszkańców Kutna i regionu. Organizacja obejmuje:
- zaproszenie zespołów
- wynajęcie sceny oraz sprzętu nagłaśniającego i oświetlenia
- wynajęcie agregatu prądotwórczego (jeżeli będzie taka potrzeba)
- przygotowanie zaplecza technicznego imprezy  ( wynajęcie ochrony, zatrudnianie osób do obsługi imprezy)

- zapewnienie muzykom i ekipom technicznym noclegu i wyżywienia
- promocja wydarzenia ( plakaty , ulotki, inne formy),
-       profesjonalne nagranie koncertu w celu późniejszego wykorzystania tego nagrania do celów promocyjnych KBO oraz organizacji imprez rockowych w Kutnie

Uzasadnienie

Celem projektu jest propagowanie muzyki rockowej w naszym mieście i regionie oraz umożliwienie fanom zobaczenie na żywo zespołów, które z różnych powodów do tej pory nie mogły zagrać w Kutnie. Koncerty rockowe skierowane są do wszystkich mieszkańców, którzy mają ochotę wziąć w nim udział. Ponadto zaproszenie popularnych polskich, rockowych wykonawców podnosi rangę imprezy i przyciąga potencjalnych odbiorców z regionu a nawet całego kraju. Jest to promocja miasta w całej Polsce.
Koncerty takich zespołów jak PROLETARYAT, MOLLY MALONE’S czy DEZERTER, które odbyły się 2017 roku w ramach wygranego projektu w KUTNOWSKIM BUDŻECIE OBYWATELSKIM w 2016 roku oraz SEX BOMBA, THE BILL, WŁASNY PORT, ŁYDKA GRUBASA czy LOCOMOTIVE w 2018 roku, które były zorganizowane z wygranego projektu w 2017 roku cieszyły się bardzo dużą popularnością a na nadchodzące w obecnym roku kutnowska publiczność nie może się doczekać. Niedawny koncert COCHISE z wygranego projektu w 2018 roku z bardzo znanym wokalistą-aktorem PAWŁEM MAŁASZYŃSKIM dowodzi tylko, że jest bardzo duże zapotrzebowanie na takie imprezy!!!

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1honoraria dla wykonawców 12 000 zł
2koszt wynajmu sceny wraz z obsługą 8 000 zł
3promocja ( plakaty, ulotki, itp.)1 000 zł
4zatrudnienie osób do obsługi imprezy 1 000 zł
5wynajęcie ochrony1 000 zł
6nagranie koncertów i wykorzystanie nagrań do celów promocyjnych KBO i Kutna2 000 zł
Łącznie: 25 000 zł

WYDZIAŁ KULTURY, PROMOCJI I ROZWOJU MIASTA:

✔ Projekt należy do zakresu zadań własnych gminy

✔ Projekt jest zgodny z obowiązującymi w gminie strategiami i programami

✔ Znane właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Kutno uwarunkowania techniczne, przestrzenne, społeczne umożliwiają, wg najlepszej wiedzy, realizację wnioskowanego projektu

✔ Zakres rzeczowy projektu nie jest objęty innym zadaniem planowanym do realizacji przez gminę w roku bieżącym, przyszłym lub w latach następnych

✔ Zweryfikowany koszt realizacji projektu jest równy z kosztem wskazanym w formularzu zgłoszenia projektu

✔ Realizacja projektu spełnia wymogi, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych (w tym z uwzględnieniem przyszłych szacunkowych kosztów eksploatacji)

✔ Projekt jest możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

✔ Projekt ogólnodostępny.

✔ Opinia pozytywna.


OPINIA PRAWNA:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu kultury(…).

Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację przedmiotowego projektu, który mieści się w zakresie w/w zadań .