Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 32

32. Tor do rekreacyjnej jazdy na rolkach


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wł. Jagiełły w Kutnie

Skrócony opis

Projekt polega na budowie toru do rekreacyjnej jazdy na rolkach, wrotkach, hulajnogach, deskorolkach. Tor będzie wykonany w formie pętli z gładkiego asfaltu. Jazda na rolkach jest świetną rozrywką i relaksem dla każdego - niezależnie od wieku, a w naszym mieście brak jest miejsca gdzie można bezpiecznie uprawiać ten sport.

Opis projektu

Projekt polega na budowie toru do rekreacyjnej jazdy na rolkach, wrotkach, hulajnogach, deskorolkach. Tor wykonany z gładkiego asfaltu dla zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Tor w formie pętli o długości od 200 m do 250 m i szerokości od 1,5 do 2,0 m umożliwi mieszkańcom miasta naukę i doskonalenie jazdy.
Najlepszym i najtańszym rozwiązaniem jest wkomponowanie toru w istniejącą infrastrukturę (ławki, latarnie, kosze na śmieci) Parku nad Ochnią. Dodatkowo projekt przewiduje montaż 4 koszy na śmieci oraz 6 ławek z oparciem, z miejscem, gdzie będzie można zmienić obuwie lub odpocząć.
Warstwa ścieralna toru (asfalt) powinna być jak najdrobniejsza. Podbudowa toru powinna być wykonana z kruszywa i piasku. Dla większej trwałości toru zostaną zamontowane obrzeża.
W miarę możliwości tor może posiadać niewielkie wzniesienia oraz plac aby móc ćwiczyć manewry, co stanowiło by dodatkową atrakcję.

Uzasadnienie

Jest to projekt mający na celu stworzenie miejsca, w którym miłośnicy jazdy na rolkach, wrotkach, hulajnogach, deskorolkach, a w szczególności osoby stawiające w tych sportach pierwsze kroki, będą mogły bezpiecznie jeździć, nie kolidując z innymi użytkownikami przestrzeni publicznych. W naszym mieście brakuje miejsca dla osób uprawiających w/w sporty ze szczególnym uwzględnieniem osób uczących się jazdy, zwłaszcza dzieci i młodzieży. Dostępne przestrzenie publiczne dzielone są z pieszymi i innymi użytkownikami (parki, chodniki, boiska, place zabaw) co zwiększa ryzyko wypadków i urazów, a taki odizolowany tor zapewnił by amatorom w/w sportów pełne bezpieczeństwo. Nierówności na chodnikach również zwieszają ryzyko kontuzji. Projekt ma na celu poprawić bezpieczeństwo oraz zwiększyć zainteresowanie m.in. jazdą na rolkach będącą świetną formą aktywnego spędzania czasu wolnego. Jazda na rolkach jest znakomitą rozrywką i relaksem dla każdego - niezależnie od wieku, a tor do jazdy na rolkach zwiększy ofertę sportowo - rekreacyjną miasta. Tor będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców Kutna - tor będzie amatorski, aby każdy mógł z niego korzystać. Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Koszty dokumentacji projektowej i nadzoru15 000 zł
2Wykonanie nawierzchni z gładkiego asfaltu z podbudową z kruszywa i piasku - tor o długości ok. 250 m x 1,5 m100 000 zł
3Zakup i montaż obrzeży toru 25 000 zł
4Zakup i montaż koszy na śmieci - 4 sztuki4 000 zł
5Zakup i montaż ławek z oparciem - 6 sztuk6 000 zł
Łącznie: 150 000 zł

Załączniki