Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 7

7. Kolorowy plac zabaw dla dzieci z IPM nr 3 „Jarzębinka” w Kutnie


Lokalizacja

Plac zabaw jest zlokalizowany na terenie Integracyjnego Przedszkola Miejskiego nr 3 „Jarzębinka”: w Kutnie przy ul. Bema 15. Teren należy do Miasta Kutno.

Skrócony opis

Celem projektu jest zapewnienie warunków aktywnej i bezpiecznej zabawy, a realizacja zadania pozwoli na poprawę warunków lokalowych przedszkola, aby dzieci miło spędzały czas w przyjaznym i estetycznym otoczeniu, które pomoże rozwijać ich zdolności i zainteresowania. Wpłynie to też korzystnie na wizerunek placówki oraz integrację z lokalną społecznością.

Opis projektu

Integracyjne Przedszkole Miejskie Nr 3 „Jarzębinka” (najstarsze kutnowskie przedszkole założone w 01.09.1946 r.) od 01.12.1979 r. mieści się w wolnostojącym budynku w centrum miasta w spokojnej okolicy z dala od ulicznego zgiełku przy ul. Bema 15 w Kutnie. Otoczone jest ogrodem pełnym starych drzew. IPM nr 3 to placówka publiczna, do której uczęszczają dzieci z terenu całego miasta, z różnych środowisk społecznych, w tym z rodzin najuboższych, dla których warunki stworzone przez przedszkole powinny być komfortem, którego nie mają na co dzień. Dodatkowo IPM nr 3 jest jedynym w Kutnie przedszkolem integracyjnym. Od września 1994 roku przedszkole przyjmuje dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W chwili obecnej do przedszkola uczęszcza 20 dzieci niepełnosprawnych, które powinny mieć zapewnione jak najlepsze warunki do nauki i zabawy. Placówka posiada 6 oddziałów – łącznie ponad 120 dzieci.

Celem projektu jest zapewnienie warunków aktywnej i bezpiecznej, a realizacja zadania pozwoli na poprawę warunków lokalowych przedszkola, aby dzieci miło spędzały czas w przyjaznym i estetycznym otoczeniu, które pomoże rozwijać ich zdolności i zainteresowania. Wpłynie to też korzystanie na wizerunek placówki.

Zadanie skierowane jest przede wszystkim do obecnych i przyszłych przedszkolaków i ich rodzin. Szacunkowo w ciągu 10 lat skorzysta z niego 1200 dzieci.

IPM nr 3 jest integralną częścią okolicy – położone w otoczeniu domów jednorodzinnych i dużego osiedla mieszkaniowego.  W okolicy nie ma innego placu zabaw, wiec z należącego do przedszkola placu zabaw korzystają dzieci mieszkające w pobliżu, co korzystnie wpływa na integrację z lokalną społecznością.

Plac zabaw zajmuje powierzchnię ok. 630m2 i został zbudowany w 1994 roku, a ostatnio zabawki były dokupowane w 2010 r. Znajduje się tam tylko 7 zabawek, które są stare i podniszczone. Są mało atrakcyjne dla dzieci, nie ma wśród nich żadnej nowoczesnej kolorowej i edukacyjnej zabawki. Zakup równoważni, tablic edukacyjnych, zabawki ze ścianką wspinaczkową przyczyni się do lepszego rozwoju psychomotorycznego dzieci. Wybudowanie dużej altany ogrodowej, która pomieści jedną grupę przedszkolaków uatrakcyjni pobyt dzieci w placówce i umożliwi prowadzenie zajęć na dworze również podczas niesprzyjającej pogody, a nawet organizowanie posiłków w plenerze.

Przedszkole to czas beztroskiej zabawy, radości i nauki, więc należy dołożyć wszelkich starań, aby dzieci wyniosły z tego okresu jak najwięcej miłych wspomnień. Przedszkole jest pierwszym etapem edukacji, wiec bardzo ważne jest aby uatrakcyjnić dzieciom ten czas i zapewnić im możliwość zabawy i rozwoju w bezpiecznych, kolorowych i komfortowych warunkach.

Realizacja powyższego zadania jest szansą na poprawę warunków pobytu dzieci w przedszkolu, gdzie często spędzają nawet 9 godzin dziennie oraz znacząco polepszy bezpieczeństwo na placu zabaw. Kolorowe i bardziej urozmaicone zabawki wpłyną na lepszy rozwój małych podopiecznych oraz dzieci korzystających z placu zabaw. Jest to długoterminowa inwestycja w rozwój (również fizyczny) przyszłych pokoleń, gdzie w dzisiejszych czasach przeważa siedzący tryb życia i coraz więcej dzieci ma problemy z otyłością. Nowy plac zabaw przyczyni się do wyrównania szans edukacyjnych w tym dla dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Korzystnie wpłynie na wizerunek przedszkola oraz integrację z lokalną społecznością. Z realizacji zadania skorzystają różnorodne grupy społeczne i wiekowe.

Zweryfikowany pozytywnie