Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 5

5. KUTNOWSKIE ŁAWKI Z PRZEWIJAKIEM


Lokalizacja

Park Traugutta, Park Wiosny Ludów, tereny rekreacyjne nad rzeką Ochnią

Skrócony opis

Ławki będą posiadały zadaszenie, osłonięcie boczne wraz z przewijakiem, gdzie komfortowo przewiniemy dziecko lub je nakarmimy. Ławki będą opatrzone specjalną tabliczką, mówiącą o przeznaczeniu. Ustawienie ich będzie bardzo dużym ułatwieniem dla rodziców i opiekunów dzieci będących na spacerach i spędzających czas w parkach oraz przy placach zabaw.

Opis projektu

Rodziny oraz opiekunowie  wychodzące z malutkimi dziećmi potrzebują podczas spacerów ustronnego miejsca, aby móc przewinąć dziecko lub je też nakarmić. Obecnie ławki znajdujące się przy parkach czy też placach zabaw uniemożliwiają rodzinom tego. Zwykle są ustawione w pełnym słońcu, co w dni bezchmurne znacznie pogarsza komfort karmienia, czy też przewinięcia dziecka. Ławki, które będą posiadały zadaszenie, osłonięcie boczne wraz z przewijakiem będą idealnym miejscem, gdzie komfortowo przewiniemy dziecko lub je nakarmimy. Ławki będą opatrzone specjalną tabliczką, mówiącą o przeznaczeniu.

Uzasadnienie

Miejsca, które głównie wykorzystywane przez rodziców oraz opiekunów małych dzieci są to :
Park Traugutta, Park Wiosny Ludów czy też teren rekreacyjny Aleje ZHP , a także place zabaw. Wiele spacerujących  lub przebywających na placu zabaw czuje dyskomfort i skrępowanie, ponieważ nie mogą wygodnie nakarmić lub przewinąć w miejscach publicznych , gdzie  często jest tak że muszą spacerujący wracać na czas karmienia lub przewinięcia do domu tracąc urok pięknej pogody i świeżego powietrza dla pociechy. Obawa przed tym czy uda się w spokoju nakarmić lub przewinąć dziecko często prowadzi do zaprzestania spacerów.  Pojawia się stres rodzin, ponieważ często są także starsze dzieci, które bawią  się  na placu zabaw i rodzice muszą odrywać ich od zabawy, aby biec do domu nakarmić lub przewinąć młodszego malucha. Ławeczki osłonięte od słońca i posiadające przewijak   pozwolą na komfortowy spacer tej grupie mieszkańców  naszego miasta, a pozostałym spacerującym pokażą, że w przestrzeni publicznej jest także miejsce , gdzie spokojnie nakarmią i przewiną niemowlę.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Koszt jednej ławki = 7000 zł x 3 ławki21 000 zł

Postęp realizacji

Rodzice planujący spacer ze swoimi pociechami już mogą skorzystać z nowych ławek z przewijakiem. Znajdują się one w parku Traugutta, Wiosny Ludów oraz na Alejach ZHP. Projekt zakładał montaż ławek z zadaszeniem oraz osłonięcie bocznym wraz z przewijakiem, gdzie rodzice mogą komfortowo przewinąć lub nakarmić swoje dzieci.

BIURO ZIELENI MIEJSKIEJ:

✔ Projekt należy do zakresu zadań własnych gminy

✔ Projekt jest zgodny z obowiązującymi w gminie strategiami i programami

✔ Stan własnościowy terenu wskazany przez projektodawcę w formularzu zgłoszeniowym projektu jest wskazany prawidłowo i umożliwia realizację zadania

✔ Znane właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Kutno uwarunkowania techniczne, przestrzenne, społeczne umożliwiają, wg najlepszej wiedzy, realizację wnioskowanego projektu

✔ Zakres rzeczowy projektu nie jest objęty innym zadaniem planowanym do realizacji przez gminę w roku bieżącym, przyszłym lub w latach następnych

✔ Zweryfikowany koszt realizacji projektu jest równy z kosztem wskazanym w formularzu zgłoszenia projektu

✔ Realizacja projektu spełnia wymogi, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych (w tym z uwzględnieniem przyszłych szacunkowych kosztów eksploatacji)

✔ Projekt jest możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

✔ Projekt ogólnodostępny.

✔ Opinia pozytywna.


OPINIA PRAWNA:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (…).

Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację przedmiotowego projektu, który mieści się w zakresie w/w zadań.

Zakupione wyposażenie pozostanie w majątku Miasta, co spełnia przesłanki celowości i oszczędności zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

Załączniki