Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 39

39. Czytanie na ekranie


Lokalizacja

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie, ul. Wojska Polskiego 5

Skrócony opis

Zadanie polegać będzie na zakupie dostępu do ponad 25 000 tytułów e-booków. Realizacja projektu umożliwi mieszkańcom miasta czytanie najnowszej literatury bez ograniczeń, w dowolnym czasie i miejscu - na tablecie, smartfonie, komputerze, e-czytniku. Zadanie zrealizowane będzie przez kutnowską bibliotekę, która poszerzy swoją ofertę o nową usługę - dostęp do książek w formie cyfrowej.

Opis projektu

Zadanie polegać będzie na zakupie dostępu do platformy Legimi, oferującej ponad 25 000 e-booków. Platforma Legimi udostępnia książki w formie cyfrowej zgodnie z obowiązującym prawem autorskim. Zapewnia dostęp do najsłynniejszych światowych autorów, takich jak Stephen King, Harlan Coben, Dan Brown, E L James, Jo Nesbø, Danielle Steel, Nora Roberts, a także bestsellerowych rodzimych twórców (są wśród nich m.in. Zygmunt Miłoszewski, Katarzyna Bonda, Katarzyna Grochola, Remigiusz Mróz, Jerzy Pilch).
Użytkownik po zainstalowaniu darmowej aplikacji na swoje urządzenie - tablet, smartfon, komputer, czy e-czytnik i odebraniu kodu dostępu do platformy w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kutnie uzyska dostęp do wybranej przez siebie książki z bazy publikacji platformy Legimi. Treść pobiera się bezpośrednio na urządzenie w sposób szybki i łatwy, pobraną książkę można czytać bez dostępu do internetu. Z usługi korzystać będą mogli zarejestrowani czytelnicy kutnowskiej biblioteki.
Usługa będzie bezpłatna dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców Kutna, w każdej grupie wiekowej (dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy), bez ograniczeń czasowych i lokalizacyjnych.

Uzasadnienie

Czytanie mobilne, czytanie e-booków zyskuje coraz większe zainteresowanie wśród różnych grup wiekowych i zawodowych. Staje się powszechne i dla wielu osób wygodniejsze niż czytanie książek papierowych. Mieszkańcy miasta chcieliby mieć bezpłatny dostęp do książek w formie cyfrowej. Wydaje się zasadne, że dostęp do e-booków powinien być w kutnowskiej bibliotece, która będzie miała możliwość poszerzenia swojej oferty o nową usługę - dostęp do książek w formie cyfrowej, a także spełni oczekiwania tych mieszkańców Kutna, dla których czytanie mobilne jest przyjazne i atrakcyjne. Dla indywidualnego czytelnika koszt zakupu dostępu do tego rodzaju zbiorów jest wysoki, dlatego możliwość skorzystania z oferty abonamentu skierowanego do bibliotek umożliwi dostęp do bazy ponad 25 000 e-booków. Jest to jedyna taka oferta na polskim rynku.
Wnioskuję, aby głosami mieszkańców miasta umożliwić zakup abonamentu Legimi dla Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kutnie, ul. Wojska Polskiego 5. Umożliwi to użytkownikom w każdym wieku dostęp do książek w formie cyfrowej. Pobierając w bibliotece bezpłatny kod dostępu, mieszkańcy będą mieć dostęp do tysięcy tytułów ebooków udostępnionych na platformie Legimi. Wszystkie bez wyjątku e-książki dostępne w abonamencie będzie można czytać na smartfonie, tablecie, komputerze lub czytniku. Warunkiem będzie zarejestrowanie się w bibliotece oraz posiadanie karty bibliotecznej. Pozyskane środki finansowe umożliwią mieszkańcom miasta dostęp do literatury polskiej i światowej (bestsellery, nowości, kryminały, fantastyka i SF, powieści obyczajowe i romanse),ale i starszych tytułów - z beletrystyki, literatury faktu i innych popularnych kategorii udostępnianych przez portal.
Biblioteka jest najbardziej kompetentną i wyspecjalizowaną instytucją do realizacji tego zadania, a dostosowując swoja ofertę do potrzeb użytkowników, uruchomi nową usługę zgodnie z ich oczekiwaniami, będzie bardziej przyjazna i atrakcyjna dla mieszkańców.
Z realizacji zadania skorzystają wszyscy mieszkańcy Kutna - różne grupy wiekowe - dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy. Oferta nie ma ograniczeń czasowych i lokalizacyjnych, będzie dostępna siedem dni w tygodniu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup abonamentu (wraz z opłata instalacyjną)23 460 zł

Postęp realizacji

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie uruchomiła od marca dostęp do cyfrowej wypożyczalni Legimi. Platforma ta oferuje możliwość wypożyczania e-książek, które można czytać na komputerze, smartfonie, tablecie lub czytniku. 1. Aby uzyskać dostęp do zasobu Legimi musisz posiadać ważną kartę Biblioteki. 2. Kody można otrzymać drogą mailową, kontakt e-mail: wypozyczalnia@bibliokutno.pl Kody będą wysyłane w godz. 7.30 - 15.30, aby uzyskać kod należy podać numer karty bibliotecznej. Pamiętaj, kod musi być aktywowany w miesiącu, w którym został pobrany, w przeciwnym wypadku – wygasa. 3. Liczba kodów jest ograniczona. Jeden kod dostępu wydawany jest osobie zgłaszającej się osobiście po jego odbiór. 4. Załóż konto w serwisie Legimi na stronie www.legimi.pl/biblioteka_kutno/. 5. Podaj otrzymany kod dostępu. 6. Pobierz darmową aplikację Legimi na swoje urządzenie, zaloguj się i czytaj bez ograniczeń! Otrzymujesz nieograniczony dostęp do e-booków w aplikacjach Legimi na okres jednego miesiąca od daty aktywowania kodu. Po kod na następny miesiąc zgłoś się do Biblioteki. 7. Możesz czytać na 2 wybranych przez siebie urządzeniach: tablet, smartfon, czytnik, komputer. Kody aktywne są przez miesiąc. Po tym czasie wystarczy uzyskać nowy kod drogą mailową i wpisać go na stronie https://www.legimi.pl/biblioteka_kutno/. Później należy zalogować się na swoje dotychczasowe konto - nie ma potrzeby tworzenia nowego. W razie jakichkolwiek problemów prosimy kontaktować się przez nasz portal na Facebooku lub mailowo na promocja@bibliokutno.pl

WYDZIAŁ KULTURY, PROMOCJI I ROZWOJU MIASTA:

✔ Projekt należy do zakresu zadań własnych gminy

✔ Projekt jest zgodny z obowiązującymi w gminie strategiami i programami

✔ Stan własnościowy terenu wskazany przez projektodawcę w formularzu zgłoszeniowym projektu jest wskazany prawidłowo i umożliwia realizację zadania

✔ Znane właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Kutno uwarunkowania techniczne, przestrzenne, społeczne umożliwiają, wg najlepszej wiedzy, realizację wnioskowanego projektu

✔ Zweryfikowany koszt realizacji projektu jest równy z kosztem wskazanym w formularzu zgłoszenia projektu

✔ Realizacja projektu spełnia wymogi, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych (w tym z uwzględnieniem przyszłych szacunkowych kosztów eksploatacji)

✔ Projekt jest możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

✔ Projekt ogólnodostępny.

Projekt zakłada poszerzenie oferty Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. S. Żeromskiego w Kutnie o możliwość korzystania z nowoczesnej platformy Legimi i dostępu do e-booków. Realizacja projektu obejmuje roczny abonament zawierający 555 555 stron do wykorzystania przez czytelników za pomocą kodów dostępu.
Koszty projektu zakładają zakup abonamentu z opłatą instalacyjną na 12 m-cy.
W przeważającej części czytelnikami biblioteki są mieszkańcy Kutna i powiatu. Dostęp do platformy będzie dla nich bezpłatny - jedyny warunek to zarejestrowanie się w bibliotece i zainstalowanie odpowiedniej aplikacji na urządzeniu mobilnym. Istnieje możliwość weryfikacji ilu mieszkańców Kutna skorzystało z platformy Legimi.

Opinia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. S. Żeromskiego w Kutnie w sprawie złożonego pomysłu jest pozytywna i przewiduje możliwość realizacji projektu w założonej kwocie.

Projekt uatrakcyjnia ofertę kultury w mieście, a poprzez bezpłatną możliwość skorzystania z bazy ok. 25 000 e-booków podniesie jej atrakcyjność. Aktualnie taką ofertę w województwie łódzkim posiada tylko Biblioteka Miejska w Łodzi.
Pomysł obejmuje zasięgiem wszystkie grupy wiekowe i jest nowoczesnym rozwiązaniem dla czytelników oczekujących bezpłatnego dostępu do elektronicznych zasobów w formie cyfrowej, bez ograniczeń czasowych i lokalizacyjnych.
Wydział Promocji, Kultury i Rozwoju Miasta rekomenduje wykonanie projektu w założonej kwocie i wykorzystanie istniejących opcji abonamentowych do oszacowanej kwoty przez autora projektu w celu objęcia wsparciem jak największej grupy zainteresowanych czytelników korzystających z zasobów bibliotecznych.

✔ Opinia pozytywna


OPINIA PRAWNA:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu kultury, w tym bibliotek gminnych (...).

Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację przedmiotowego projektu, który mieści się w zakresie w/w zadań.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Czytanie na ekranie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Kutno z siedzibą w Kutno, pl. Marszałka J Piłsudskiego 18;
2.Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Ryś, e-mail iod@um.kutno.pl
3.Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby działań związanych z Kutnowskim Budżetem Obywatelskim 2023.
4.Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023, a podstawą prawną Administratora do przetwarzania danych osobowych jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. a), lit. e), art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 roku, (Dz.Urz.UE.L Nr 119, strona 1);
b) art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1372 z późn. zm.);
c) Uchwała Nr XXXII/299/20 Rady Miasta Kutno z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2021 r. poz. 179).
5.Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, W tym zakresie mogę zwrócić się pisemne do Administratora Danych Osobowych.
6.Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.
7.Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat od daty zakończenia procedury realizacji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023, a po upływie tego okresu zostaną przekazane do archiwum zakładowego i przechowywane przez okres niezbędny do wykonania obowiązku archiwizacyjnego.
8.Odbiorcami moich danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umów powierzenia danych.
9.Moje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich czy organizacji międzynarodowych.
10.Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia uczestniczenie w procesie realizacji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023. Zostałem poinformowany o prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie