Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 9

9. Przyjazna przestrzeń dla dzieci na Wenecji - rekreacja przy wiadukcie


Skrócony opis

Projekt ma na celu zwiększenie ilości zabawek i urządzeń na kompleksie sportowym znajdującym się na osiedlu Wenecja miedzy ul. Kopernika - Kochanowskiego. Projekt pozwoli na stworzenie bezpiecznej i aktywnej zabawy dla dzieci i młodzieży. Miejsce to będzie pełniło również rolę integracji środowiska lokalnego, ponieważ stanie się ośrodkiem wspólnych spotkań dzieci, rodziców i dziadków.

Opis projektu

Ww. plac to dobra, sprawdzona lokalizacja w pobliżu budynków mieszkalnych co daje gwarancję dobrego dostępu i właściwego wykorzystania inwestycji. Miejsce to przyczyni się do poprawy jakości spędzania wolnego czasu przez dzieci mieszkające na Osiedlu oraz wpłynie pozytywnie na rozwój pod kątem rekreacyjnym i zaspokoi potrzeby społeczne mieszkańców. W ramach tego projektu przewiduje się doposażenie kompleksu w: urządzenia siłowe, tunel modułowy oraz karuzela. Plac przyczyni się do wzrostu atrakcyjności miejscowości po względem walorów turystycznych a przede wszystkim spełni marzenie trzech pokoleń mieszkańców.

Uzasadnienie

Stworzenie dzieciom bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz zabawy. Projekt jest ogólnodostępny.

Projekt jest ogólnodostępny

Tak

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1montaż i zakup zabawek30 000 zł
2montaż i zakup urzadzen15 000 zł
3mapki i plany5 000 zł
Łącznie: 50 000 zł