Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 25

25. Parkowe Osiedle: Rejtana - Tarnowskiego


Lokalizacja

1. Pomiędzy blokami przy ul. Tarnowskiego 3, 5 i 7
2. Przy blokach Sosabowskiego 5 i 6 a blokiem przy Sikorskiego 4
3. Między ulicą Skłodowskiej a blokami Skłodowskiej 69 i Hallera 4

Skrócony opis

W ostatnich latach w wyniku powiększenia miejsc parkingowych oraz wycinki niektórych drzew zmniejszyła się ilość zieleni. Mieszkańcy osiedla zasługują na możliwość posiedzenia nie tylko w parku, ale także na własnym osiedlu w otoczeniu drzew i krzewów, w małej enklawie ciszy i spokoju. Konieczne jest ustawienie ławek, nasadzenie drzew i ozdobnych krzewów, a także ustawienie koszy na śmieci.

Opis projektu

W ostatnich latach osiedla RSM Pionier przeżyły ogromną metamorfozę. Poprawiono znacznie ich wygląd i funkcjonalność. Zmiany te nastąpiły również na osiedlu Rejtana - Tarnowskiego. Po wykonaniu termoizolacji zadbano o parkingi, wiaty z koszami na śmieci, place zabaw, a także nasadzenia drzew. Pozostało jednak parę miejsc, które warto jeszcze zagospodarować.

Proponuję wzbogacić przestrzeń osiedla poprzez montaż elementów tzw. "małej architektury":

- ustawienie ławek parkowych
- wykonanie odpowiedniego podłoża pod ławki
- nasadzenie drzew i krzewów ozdobnych
- ustawienie koszy na śmieci

Uzasadnienie

W ostatnim czasie w wyniku powiększenia miejsc parkingowych oraz sporej wycinki drzew (m.in. na skutek tzw. "ustawy Szyszki") nastąpiła konieczność dosadzenia drzew ozdobnych. Mieszkańcy bloków powinni mieć większą możliwość wyjścia z domu oraz odpoczynku na świeżym powietrzu, na terenie własnego osiedla.

Projekt "Parkowe osiedle: Rejtana - Tarnowskiego" ma na celu powiększenie obszarów zielonych z ławkami parkowymi umożliwiającymi odpoczynek i wspólne spędzenie czasu.

W wyniku realizacji projektu powstaną trzy małe enklawy zieleni i wypoczynku. Przyczynią się one do zmiany aranżacji osiedla, a w upalne dni zapewnią cień. Zostanie ograniczony efekt zbierania się pyłów i brudu. Nowa przestrzeń może stać się miejscem spotkań i rozmów, co pozwoli na większą integrację mieszkańców osiedla oraz poprawi jego wizerunek i funkcjonalność.

Stworzenie ogólnodostępnego i przyjaznego miejsca spotkań i odpoczynku jest działaniem na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców osiedla Rejtana - Tarnowskiego, a co najważniejsze wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
17 ławek parkowych z utwardzeniem11 000 zł
214 drzew i 14 krzewów 10 500 zł
33 kosze na śmieci1 500 zł
Łącznie: 23 000 zł

Postęp realizacji

W ramach realizacji projektu Parkowe osiedle Rejtana - Tarnowskiego, który został złożony przez mieszkańca Kutna, p. Roberta Małachowskiego, wiosną zostały zamontowane elementy małej architektury - siedem ławek i siedem koszy na śmieci, pasujących do istniejącej koncepcji osiedla (zielone meble miejskie). Został posadzony materiał roślinny: odmiany kolumnowe dębów i grabu, magnolie oraz krzewy ozdobne: bez czarny odmiana Golden tower, perukowce oraz derenie. Parkowe "miniskwerki" można zobaczyć przy bloku Tarnowskiego 5 i 7, Andersa 4, Andersa 6 i Sikorskiego 11.

BIURO ZIELENI MIEJSKIEJ:

- projekt ogólnodostępny;
- projekt możliwy do zrealizowania w jednym roku budżetowym;
- projekt prawidłowo skalkulowany;
- lokalizacja obejmuje tereny nie będące własnością Miasta Kutna, zgoda na inwestycję na terenie RSM Pionier zostanie dostarczona przez autora projektu do 14 maja br.

OPINIA PRAWNA:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu (...) utrzymania czystości i porządku (...); (...) turystyki, w tym terenów rekreacyjnych (...); zieleni gminnej i zadrzewień. Przedstawiony projekt obejmuje swoim zakresem wyżej wymienione zadanie gminy i jest ogólnodostępny. Zadanie to możliwe jest do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego.
Z informacji uzyskanej od Biura Zieleni Miejskiej wynika, że działki, o których mowa w przedstawionym projekcie częściowo są w wieczystym użytkowaniu RSM Pionier, a częściowo stanowią własność osób fizycznych. Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację projektu "Parkowe osiedle: Rejtana – Tarnowskiego" pod warunkiem zawarcia stosownego porozumienia z RSM Pionier oraz uzyskania zgód od prywatnych właścicieli na zajęcie terenu.

Załączniki