Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 23

23. Stacje napraw rowerów w Kutnie


Lokalizacja

1. Okolice Dworca PKP, ul.1-go Maja
2. Osiedle Łąkoszyn
3. Osiedle Grunwald, skwer w okolicy bloków Grunwaldzka 12, 12a, 12b i 12c
4. Park Traugutta, okolice KDK
5. Między ulicami Zamoyskiego, Kasztanowej i Tarnowskiego

Skrócony opis

W pięciu punktach miasta zostaną ustawione stacje do samodzielnej naprawy rowerów. Każda stacja wyposażona będzie w podstawowy zestaw narzędzi przydatny każdemu rowerzyście: pompka, klucze imbusowe, wkrętaki, łyżki do opon, klucz nastawny.
Dostęp do stacji będzie bezpłatny i możliwy o każdej porze.

Opis projektu

Każda ze stacji zawiera przymocowane na stałe narzędzie, które umożliwiają dokonanie prostych napraw rowerowych: wkrętak krzyżowy, wkrętak płaski, klucz nastawny, zestaw kluczy imbusowych w rękojeści 2-8 mm, łyżki do opon x2, pompka z adapterem na wszystkie rodzaje wentyli, zestaw montażowy (4x kotwy M10, 80mm).

Uzasadnienie

Coraz więcej mieszkańców miasta korzysta z roweru jako taniego i ekologicznego środka transportu. Poprawa infrastruktury rowerowej (ścieżki rowerowe, stojaki rowerowe) zachęca do korzystania z jednośladów. Stacje naprawy rowerów ułatwią korzystanie z rowerów, a niewielkie naprawy będą dostępne dla każdego mieszkańca, bez potrzeby zakupu własnych narzędzi.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
15 x stacja napraw rowerów = 5 x 2.000 zł10 000 zł
2Montaż = 5 x 500 zł2 500 zł
Łącznie: 12 500 zł

ANALIZA MERYTORYCZNA - WYDZIAŁ OBSŁUGI MIASTA

Oceniam pozytywnie możliwość realizacji projektu. Projekt jest realny do wykonania pod względem przewidzianych kosztów, jak i proponowanych lokalizacji montażu stacji napraw rowerów.

OPINIA PRAWNA

W art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) określone zostały zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Przedstawiony projekt mieści się w zadaniach Miasta. Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację projektu – „Stacje napraw rowerów w Kutnie”, pod warunkiem, że zostaną one usytuowane na terenach, do których Miasto posiada tytuł prawny. Zakupione wyposażenie powinno pozostać w majątku Miasta, co spełnia przesłanki celowości i oszczędności zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.