Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 1

1. Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa kutnowskich dróg rowerowych 5


Skrócony opis

Projekt składa się z dwóch zadań i obejmuje budowę drogi dla rowerów na ulicy Mickiewicza między ulicą Łęczycką a rzeką Ochnią (Zieloną Osią Miasta) oraz budowę krótkiego łącznika rowerowego między budowaną Zieloną Osią Miasta, a ulicą Piwną w rejonie skrzyżowania ulic Troczewskiego i Łąkoszyńskiej.

Opis projektu

Zadanie 1. Budowa drogi dla rowerów na ulicy Mickiewicza między ulicą Łęczycką a rzeką Ochnią (Zieloną Osią Miasta) - Załącznik 1 - droga dla rowerów po północnej stronie ulicy, początek odcinka na skrzyżowaniu z ulicą
Łęczycką (przy drodze dla rowerów realizowanej w ramach projektu "Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa kutnowskich dróg rowerowych 4"), koniec odcinka przy rzece Ochni (włączenie w Zieloną Oś Miasta).
Zadanie 2. Budowa krótkiego łącznika rowerowego między budowaną Zieloną Osią Miasta, a ulicą Piwną w rejonie skrzyżowania ulic Troczewskiego i Łąkoszyńskiej - Załącznik 2 - droga dla rowerów wraz z przejazdem dla rowerzystów poprowadzona równolegle do aktywnego przejścia dla pieszych przez ul. Łąkoszyńską, początek odcinka bezpośrednio od jezdni ulicy Piwnej, koniec odcinka po wschodniej stronie skrzyżowania (włączenie w Zieloną Oś Miasta).

Uzasadnienie

W ramach poprzednich projektów "Poprawy funkcjonalności i bezpieczeństwa kutnowskich dróg rowerowych" wiele odcinków infrastruktury rowerowej zostało ze sobą połączonych. Dzięki temu kolejnemu projektowi następne odcinki zostaną ze sobą scalone i w obrębie Miasta Kutno będziemy mieć już prawie jednolitą sieć dróg rowerowych. Nowy odcinek na ulicy Mickiewicza będzie skutkował bezpiecznym połączeniem między istniejącymi drogami rowerowymi na ulicach Barei i Krasińskiego, a także pasami ruchu dla rowerów na wiadukcie w ciągu ulicy Łęczyckiej z Zieloną Osią Miasta. Z kolei łącznik w obrębie skrzyżowania ulic Troczewskiego i Łąkoszyńskiej umożliwi bezpieczne połączenie rowerowe Zielonej Osi Miasta z ulicą Piwną i zachodnią częścią ulicy Łąkoszyńskiej. Celem tego projektu jak i wszystkich wcześniejszych jest wprowadzanie udogodnień dla rowerzystów. Dzięki temu projektowi infrastruktura rowerowa stanie się bardziej funkcjonalna, a to pozwoli na bardziej komfortowe poruszanie się rowerem po mieście oraz przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa rowerzystów. Projekt jest kierowany przede wszystkim do licznej grupy mieszkańców Kutna, która jeździ na rowerach, ale także do potencjalnych przyszłych użytkowników sieci infrastruktury rowerowej, którzy widząc, że drogi rowerowe stają się wygodne, bezpieczne oraz zaczynają stanowić spójną sieć z chęcią zaczną po nich jeździć.

Projekt jest ogólnodostępny

Tak

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zadanie 1130 000 zł
2Zadanie 220 000 zł
Łącznie: 150 000 zł