Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 44

44. Amerykański sen w Kasprowiczu - warsztaty językowe, przybliżenie kultury USA


Lokalizacja

budynek II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie, ul. Stefana Okrzei 1A, Kutno

Skrócony opis

W dzisiejszych czasach jedną z kluczowych umiejętności jest znajomość języka angielskiego, dlatego chcemy dać mieszkańcom Kutna możliwość zdobycia potrzebnych umiejętności. Proponujemy warsztaty językowe, konkursy i spotkania przybliżające kulturę Stanów Zjednoczonych. Zaplanowane działania są otwarte dla wszystkich mieszkańców naszego miasta - od najmłodszych uczniów po seniorów.

Opis projektu

W ramach projektu chcemy przybliżyć mieszkańcom Kutna kulturę amerykańską oraz podnieść poziom znajomości języka angielskiego. Pierwszym działaniem przewidzianym w ramach projektu jest organizacja trzech spotkań "ze Stanami Zjednoczonymi" poruszających kolejno tematy podróży, kultury i historii. Aby umożliwić ich realizację zakupiony zostanie sprzęt multimedialny oraz niezbędne wyposażenie sali. Ze względu na stale rosnącą potrzebę nauki języka angielskiego wśród mieszkańców Kutna, chcemy przeprowadzić serię warsztatów kładących nacisk na praktyczne umiejętności językowe. Warsztaty odbędą się w formie 3-godzinnych zajęć dla czterech grup wiekowych - uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i seniorów. W celu przeprowadzenia warsztatów zostanie zakupione profesjonalne wyposażenie do interaktywnej pracowni językowej. Aby zainteresować najmłodszych mieszkańców naszego miasta, w kutnowskich szkołach podstawowych zostanie przeprowadzony konkurs plastyczny "Stany Zjednoczone w moich oczach". Z prac uczestników stworzona zostanie wystawa plastyczna prezentowana w budynku szkoły. Dla uczniów gimnazjów odbędzie się konkurs języka angielskiego. Ze względu na otwarty charakter działań zostaną zakupione zamykane szafki służące do przechowywania rzeczy uczestników projektu. Zadanie przewiduje również adaptację pomieszczeń dotychczasowej szatni do umieszczenia szafek. Projekt przewiduje także stworzenie kącika literatury amerykańskiej w szkolnej bibliotece.

Uzasadnienie

Jednym z głównych celów projektu jest promocja kultury Stanów Zjednoczonych wśród mieszkańców Kutna. Kolejnym celem jest podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego kutnian i zachęcenie ich do nauki języka obcego. Cele te wpisują się w zadania własne gminy - kulturę oraz edukację publiczną. (....)

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1organizacja trzech "spotkań ze Stanami Zjednoczonymi" podróże, kultura, historia10 000 zł
2warsztaty językowe oraz zakup wyposażenia pracowni22 000 zł
3przeprowadzenie konkursu plastycznego dla uczniów kutnowskich szkół podstawowych wraz ze zorganizowaniem wystawy prac3 500 zł
4przeprowadzenie konkursu języka angielskiego dla uczniów kutnowskich szkół gimnazjalnych3 000 zł
5zakup zamykanych szafek oraz adaptacja pomieszczenia szatni38 000 zł
6utworzenie kącika literatury amerykańskiej w szkolnej bibliotece2 000 zł
Łącznie: 78 500 zł

Zweryfikowany pozytywnie