Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 7

7. Wesoła zjeżdżalnia dla małych i dużych


Skrócony opis

Projekt polega zamontowaniu kilku metrowej zjeżdżalni na górce w parku Traugutta. Zabawa na zjeżdżalni to atrakcja dla młodszych i starszych dzieci, szczególnie gdy zjeżdżalnia ma ponadprzeciętną długość. Projekt będzie świetnym uzupełnieniem parku, w którym brakuje atrakcji dla starszych dzieci i super sposobem na aktywny wypoczynek Twojego dziecka. Tego w Kutnie jeszcze nie ma.

Opis projektu

Projekt polega na zakupieniu i zamontowaniu zjeżdżalni metalowej - tunelowej lub rynnowej przy wykorzystaniu naturalnego ukształtowania terenu na górce w parku Traugutta przy  Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kutnie. Zjeżdżalnia wykonana jest ze stali nierdzewnej i może być mocowana do niewielkiego podestu, z którego rozpocznie się ślizg. Zjeżdżalnia może być prosta lub kręta. Przy wstępnym założeniu, że ślizg rozpocznie się na wysokości ok. 5m, kąt nachylenia skarpy to ok. 30 stopni - długość zjeżdżalni może wynieść nawet ponad 11 m. W tej sytuacji producent zaleca wybrać model kręty ze względu na bezpieczeństwo. Kręta zjeżdżalnia zapewni też dodatkowe atrakcje podczas ślizgu. Wylot ze zjeżdżalni powinien być długi i płaski dzięki czemu hamowanie jest łagodne. Przy wylocie zjeżdżalni powinna być zamontowana mata lub podłoże amortyzujące, aby zagwarantować bezpieczeństwo użytkownikom. Bardzo możliwe, że koniecznym okaże się zamontowanie linek/ poręczy lub innych rozwiązań ułatwiających (szczególnie młodszym użytkownikom) wejście na skarpę.

Uzasadnienie

Projekt skierowany jest przede wszystkim do młodszych mieszkańców miasta, ale ze zjeżdżalni z powodzeniem może korzystać każdy zarówno młodzież jaki i dorośli. Taka zjeżdżalnia to dodatkowa atrakcja dla mieszkańców miasta i świetne uzupełnienie parku Traugutta, w którym brakuje atrakcji dla starszych dzieci. Głównym celem projektu jest  dostarczenie dzieciom mnóstwa zabawy poprzez aktywność na świeżym powietrzu. Zjeżdżalnie są jedną z najchętniej wybieranych atrakcji na placach zabaw, więc taki ślizg o ponadprzeciętnej długości na pewno będzie cieszyć się dużą popularnością w szczególności biorąc pod uwagę fakt, że w pobliżu znajduje się przedszkole, szkoła podstawowa, biblioteka, dom kultury i plac zabaw dla najmłodszych, a park im. Traugutta jest miejscem bardzo chętnie odwiedzanym przez mieszkańców Kutna. Taka zjeżdżalnia zapewnia mnóstwo wrażeń i gwarantuje dobrą zabawę. Ze zjeżdżalni będzie można korzystać cały rok, w zależności od warunków pogodowych. Projekt będzie ogólnodostępny i nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach.

Projekt jest ogólnodostępny

Tak

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup zjeżdzalni wraz z transportem85 000 zł
2Przygotowanie terenu (w tym podest) i montaż zjeżdzalni55 000 zł
3Wykonanie projektu10 000 zł
Łącznie: 150 000 zł

Status projektu

Zweryfikowany pozytywnie

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Wesoła zjeżdżalnia dla małych i dużych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Kutno z siedzibą w Kutno, pl. Marszałka J Piłsudskiego 18;
2.Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Ryś, e-mail iod@um.kutno.pl
3.Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby działań związanych z Kutnowskim Budżetem Obywatelskim 2023.
4.Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023, a podstawą prawną Administratora do przetwarzania danych osobowych jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. a), lit. e), art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 roku, (Dz.Urz.UE.L Nr 119, strona 1);
b) art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1372 z późn. zm.);
c) Uchwała Nr XXXII/299/20 Rady Miasta Kutno z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2021 r. poz. 179).
5.Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, W tym zakresie mogę zwrócić się pisemne do Administratora Danych Osobowych.
6.Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.
7.Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat od daty zakończenia procedury realizacji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023, a po upływie tego okresu zostaną przekazane do archiwum zakładowego i przechowywane przez okres niezbędny do wykonania obowiązku archiwizacyjnego.
8.Odbiorcami moich danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umów powierzenia danych.
9.Moje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich czy organizacji międzynarodowych.
10.Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia uczestniczenie w procesie realizacji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023. Zostałem poinformowany o prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie