Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 21

21. Sadzimy 100 drzew w Parku nad Ochnią!


Lokalizacja

Teren rekreacyjny Parku nad Ochnią należy do Miasta Kutna.

Skrócony opis

Cel - zakup 100 drzew i zasadzenie ich na całym obszarze parku. Na "Alejach" mamy już plac zabaw i trampoliny dla dzieci, plac zabaw dla naszych pupili więc brakuje tylko drzew które przyniosą nam cień i ochłodę w upalne dni podczas spędzania czasu z rodziną.

Opis projektu

Chce się na nie patrzeć, oczyszczają powietrze i dają schronienie przed upałem dla Nas i naszych pupili podczas codziennych spacerów alejami parku nad Ochnią - DRZEWA. Celem projektu jest zakup 100 drzew i posadzenie ich na terenie Parku. Tereny rekreacyjne nad Ochnią są jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc przez mieszkańców. Nowoczesny plac zabaw dla dzieci, trampoliny i psi park przyciągają rodziny chcące spędzić czas na świeżym powietrzu. Jedynym mankamentem jest brak drzew które przyniosły by cień i ochłodę w słoneczne dni. Jak wiemy, drzewa mają zdolności do poprawiania jakości miejskiego powietrza i wpływają na poprawę komfortu życia społecznego, co dla miasta takiego jak nasze ma niebagatelne znaczenie.

Uzasadnienie

Drzewa dla mieszkańców to kontakt z naturą, obniżają poziom stresu, relaksują i działają wyciszająco. Wzbogacają także miejską faunę bo są miejscem gniazdowania ptaków, a ich obecność również dodatnio wpływa na psychikę człowieka i rozwijają funkcje poznawcze dzieci.
Proponuję zakup 100 drzew.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1100 drzew klonów i lip wraz z zasadzeniem25 000 zł

Status projektu

Zweryfikowany pozytywnie

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Sadzimy 100 drzew w Parku nad Ochnią!

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Kutno z siedzibą w Kutno, pl. Marszałka J Piłsudskiego 18;
2.Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Ryś, e-mail iod@um.kutno.pl
3.Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby działań związanych z Kutnowskim Budżetem Obywatelskim 2023.
4.Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023, a podstawą prawną Administratora do przetwarzania danych osobowych jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. a), lit. e), art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 roku, (Dz.Urz.UE.L Nr 119, strona 1);
b) art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1372 z późn. zm.);
c) Uchwała Nr XXXII/299/20 Rady Miasta Kutno z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2021 r. poz. 179).
5.Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, W tym zakresie mogę zwrócić się pisemne do Administratora Danych Osobowych.
6.Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.
7.Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat od daty zakończenia procedury realizacji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023, a po upływie tego okresu zostaną przekazane do archiwum zakładowego i przechowywane przez okres niezbędny do wykonania obowiązku archiwizacyjnego.
8.Odbiorcami moich danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umów powierzenia danych.
9.Moje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich czy organizacji międzynarodowych.
10.Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia uczestniczenie w procesie realizacji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023. Zostałem poinformowany o prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie