Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 25

25. W Kutnie migają


Lokalizacja

Miasto Kutno

Opis projektu

Wystąpimy do Polskiego Związku Głuchych Oddział w Łodzi o zorganizowanie na terenie Kutna kursu języka migowego. Planujemy zorganizować 2 grupy po 12 osób. Spotkania będą odbywać się w weekendy, co nie wpłynie na zaburzenie trybu pracy uczestników. Osoby te to pracownicy urzędu miasta, MOPS, PCPR, urzędu pracy, policji, straży pożarnej oraz przychodni zdrowia, szpitala, rodziny osób głuchych...

Zweryfikowany pozytywnie