Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 1

1. Podaruj radość dzieciom - plac zabaw u zbiegu ulic Zamoyskiego i Tarnowskiego


Lokalizacja

Stary plac zabaw u zbiegu ulic Zamoyskiego i Tarnowskiego

Skrócony opis

Powstanie funkcjonalny i kolorowy plac do zabawy dla dzieci, a także odpowiednie miejsce wypoczynku dla osób dorosłych. Instalacja nowych urządzeń zabawowych zachęci dzieci do aktywnego wypoczynku i zabawy na świeżym powietrzu. Uzupełnienie placu dodatkowymi elementami (np. stoły do gry w szachy, ławeczki z oparciem) pozwoli dorosłym na wypoczynek i umożliwi opiekę nad bawiącymi się pociechami.

Opis projektu

Minęło już ponad 10 lat od otwarcia małego placu zabaw przed blokiem Zamoyskiego 7 na osiedlu Tarnowskiego. Obecnie znajdują się tam trzy zużyte urządzenia zabawowe i mała brzydka piaskownica. Ogólny widok placu jest zły i nie zachęca do zabawy. Szpeci wygląd osiedla. Należy stworzyć nowy, kolorowy i bezpieczny plac zabaw dla dzieci, a także miejsce wypoczynku dla osób dorosłych.
Lista zadań do wykonania:
1. Naprawa i częściowa wymiana podłoża (starego placu zabaw)
- położenie fragmentów podłoża bezpiecznego
2. Odnowienie i naprawa istniejących zabawek, m.in. huśtawki i zjeżdżalni
3. Montaż nowych urządzeń zabawowych (np. serii :"kosmos" firmy Armado) i elementów służących do wypoczynku dla osób dorosłych:
- huśtawki wahadłowe i ważkowe
- karuzela (np. tarczowa czteroramienna)
- zestaw zabawowy "stożek"
- góra wspinaczkowa
- zamek ze zjeżdżalnią
- ścieżka zdrowia lub urządzenie linowe
- stoły do gry w szachy
- piaskownica
- i inne podstawowe urządzenia zabawowe i fitness
4. Modernizacja tzw. "małej architektury":
- dostawienie nowych ławek z oparciem oraz koszy na śmieci
- naprawa ogrodzenia terenu
- dostawienie stojaków na rowery

W ramach kompleksowego zagospodarowania opisywanego tereny w późniejszym czasie (np. w roku 2018) można by dokonać dodatkowych nasadzeń drzew między placem zabaw a ulicą Zamoyskiego. Konieczne będzie również postawienie lamp oświetleniowych, a także montaż monitoringu.

Uzasadnienie

Istniejący plac zabaw przy ulicy Zamoyskiego 7 posiada mało zabawek i wymaga znacznej rozbudowy i renowacji. Projekt "Podaruj dzieciom radość" ma na celu zapewnić:
1. Powstanie bezpiecznego, funkcjonalnego i kolorowego placu zabaw zachęcającego dzieci do aktywnej i czynnej zabawy na świeżym powietrzu.
2. Poprawy jakości życia mieszkańców i stworzenie możliwości odpoczynku.
3. Plac zabaw jest ostatnim obiektem tego typu w tak złym stanie na osiedlu Tarnowskiego - po planowanej modernizacji w znaczny sposób poprawi wizerunek osiedla.
4. Pobudzenie aktywności mieszkańców.
5. Integracja społeczności lokalnej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1naprawa i częściowa wymiana starego podłoża10 000 zł
2odnowienie i naprawa istniejących zabawek10 000 zł
3zakup i instalacja nowych urządzeń zabawowych i przyrządów fitness65 000 zł
4modernizacja tzw. "małej architektury"15 000 zł
Łącznie: 100 000 zł

ANALIZA MERYTORYCZNA - WYDZIAŁ INWESTYCJI

Projekt ogólnodostępny.
Lokalizacja - działka nr ewid. 432/1. Właścicielem działki jest Miasto Kutno, działka w zarządzie Zarządu Nieruchomości Miejskich w Kutnie, ul. Oporowska 5. Do wniosku została dołączona zgoda ZNM w Kutnie.
Projekt możliwy do realizacji w jednym roku budżetowym.
Koszt projektu mieści się w kosztach dużego projektu budżetu obywatelskiego.

OPINIA PRAWNA
Zgodnie z art. 7 ust 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu kultury fizycznej w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Przedstawiony projekt obejmuje swoim zakresem wyżej wymienione zadania gminy i jest ogólnodostępny. Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację projektu "Podaruj dzieciom radość - plac zabaw u zbiegu ulic Zamoyskiego i Tarnowskiego". Zadanie to możliwe jest do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego. Zadanie będzie realizowane na terenie stanowiącym własność Miasta Kutno. Działka na której planowana jest inwestycja znajduje się w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Kutnie.