Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 15

15. Plac zabaw "Jedynka"


Skrócony opis

Zamierzeniem moim jest stworzenie miejsca do aktywnego spędzania czasu przez najmłodszych mieszkańców Kutna. Obecnie istniejący plac zabaw nie nadaje się do dalszego użytkowania. Będą mogły z niego korzystać dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 17,które swoje zajęcia mają w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie. Miejsce to posłuży uczniom szkoły oraz innym dzieciom.

Opis projektu

Przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki od 2012 roku istnieje plac zabaw. Niestety czas i warunki atmosferyczne spowodowały, że dotychczasowe urządzenia uległy zniszczeniu. Z obserwacji wiem, że obiekt ten cieszył się dużym zainteresowaniem najmłodszych i ich rodziców. Wychodząc naprzeciw  oczekiwaniom społeczeństwa lokalnego należy stworzyć nowe, atrakcyjne, bezpieczne miejsce dla dziecięcych zabaw. Projekt obejmuje montaż nowych urządzeń placu zabaw dostosowanych do grup wiekowych od 3 do 15 lat. Obok placu zabaw znajduje się siłownia plenerowa. Powstanie takiego miejsca byłoby okazją do spędzania wolnego czasu w sposób aktywny, zarówno przez dzieci jak i ich rodziców.   Dodatkowym atutem jest to, że wokół placu zabaw znajduje się ogród botaniczny przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie, rosarium, a teren osłonięty jest okazałymi tujami.  W sąsiedztwie placu, przy ulicy Sobieskiego, znajdują się nowopowstałe bloki mieszkalne, więc tym bardziej zasadne jest powstanie miejsca, w którym można przyjemnie spędzić czas wolny.

Uzasadnienie

Utworzenie placu zabaw dla dzieci. Skierowany dla grupy wiekowej 3-15 lat. Mieszkańcy osiedla Tarnowskiego, Zamoyskiego, Sobieskiego, dzieci przedszkola i uczniowie szkoły.

Projekt jest ogólnodostępny

Tak

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1duży zestaw dla dzieci70 000 zł
2zestaw sportowy35 000 zł
3 kwartet z gniazdem16 000 zł
4ważka3 000 zł
5słoń-bujak2 500 zł
6fotel obrotowy2 100 zł
7bujak 22 500 zł
8rónoważnia 4 100 zł
9dokumentacja projektowa i ewentualne prace demontażowe8 600 zł
10uzupełnienie nawierzchni 6 200 zł
Łącznie: 150 000 zł