Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 1

1. Siłownia zewnętrzna na osiedlu Rejtana


Zdjęcie do projektu Siłownia zewnętrzna na osiedlu Rejtana

Lokalizacja

skwer w rejonie bloków Sikorskiego 9 i 11

Skrócony opis

Powstanie miejsca na osiedlu Rejtana wyposażonego w podstawowe urządzenia do fitnessu służące mieszkańcom pobliskiego osiedla we wspólnym spędzaniu wolnego czasu na świeżym powietrzu. Korzystając z siłowni można wzmocnić kondycję fizyczną i odporność oraz poprawić koordynację ruchową. Siłownia będzie darmowa i dostępna dla każdego.

Opis projektu

Zadania do wykonania:
1. Montaż urządzeń fitness
2. Montaż kamery monitoringu
3. Montaż trzech sztuk ławek dla osób oczekujących na ćwiczenia
4. Ogólne uporządkowanie terenu lub montaż nawierzchni poliuretanowej pod urządzeniami

Uzasadnienie

Powstanie na osiedlu Rejtana siłowni ma na celu wzmożenie wśród okolicznych mieszkańców chęci poprawy swojej sprawności fizycznej oraz poprawę kondycji, a także wzmożenie większej integracji społeczności lokalnej oraz spędzania przez nich wolnego czasu na świeżym powietrzu.
1. Pobudzenie aktywności fizycznej mieszkańców
2. Integracja społeczności lokalnej
3. Poprawa jakości życia i stworzenie możliwości bezpiecznego spędzania wolnego czasu oraz odpoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych
Ww. miejsce to dobra, sprawdzona lokalizacja w pobliżu budynków mieszkalnych co daje gwarancję dobrego dostępu i właściwego wykorzystania inwestycji. Osoby starsze, które nie mogą uprawiać sportów, ćwicząc w siłowniach plenerowych mogą poprawić kondycję stawów, mięśni i całego ciała.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1zakup urządzeń siłowni zewnętrznej60 000 zł
2montaż kamery monitoringu20 000 zł
3zakup i montaż trzech sztuk ławek4 000 zł
4zakup i położenie bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami16 000 zł
Łącznie: 100 000 zł

Postęp realizacji

Siłownia zewnętrzna na osiedlu Rejtana to kolejny projekt, który został wybrany przez mieszkańców miasta w głosowaniu w ubiegłorocznej edycji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego. Projektodawcą był Łukasz Walczak. Projekt koordynowała p. inżynier Beata Rafalska z Wydziału Inwestycji. Powstanie miejsca na osiedlu Rejtana wyposażonego w podstawowe urządzenia do fitnessu służące mieszkańcom pobliskiego osiedla we wspólnym spędzaniu wolnego czasu na świeżym powietrzu. Korzystając z siłowni można wzmocnić kondycję fizyczną i odporność oraz poprawić koordynację ruchową. Siłownia jest darmowa i dostępna dla każdego. W ramach projektu dostarczono urządzenia fitness, zamontowano kamerę i wpięto ją do systemu monitoringu miejskiego, dostarczono 2 ławki parkowe z oparciem, przygotowano podłoże i założono kostkę brukową pod urządzenia fitness.

WYDZIAŁ INWESTYCJI:

✔ Projekt ogólnodostępny

✔ Lokalizacja: ul. Rejtana, działka nr 200, obręb 4 - Kościuszków.
Właścicielem działki jest miasto Kutno, działka w wieczystym użytkowaniu osób prywatnych i Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kutnie, ul. Staszica 21.
Do wniosku została dołączona zgoda Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "PIONIER" w Kutnie na wybudowanie siłowni zewnętrznej.
Inwestowanie przez Miasto Kutno na przedmiotowym terenie możliwe dopiero po zawarciu stosownej umowy użyczenia.

✔ Projekt możliwy do realizacji w jednym roku budżetowym.

✔ Koszt projektu mieści się w kosztach dużego projektu budżetu obywatelskiego.

OPINIA PRAWNA:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu kultury fizycznej i turystyki w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Przedstawiony projekt obejmuje swoim zakresem wyżej wymienione zadania gminy i jest ogólnodostępny. Zadanie to możliwe jest do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego. Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację projektu – Siłownia zewnętrzna na osiedlu Rejtana pod warunkiem realizacji zadania na terenach do których Miasto posiada tytuł prawny. Zadanie będzie realizowane na terenie stanowiącym własność Miasta Kutno. Działka na której planowana jest inwestycja jest w wieczystym użytkowaniu osób prywatnych i RSM „Pionier„ w Kutnie. Do wniosku załączona została zgoda na budowę siłowni zewnętrznej na terenie zielonym będącym w użytkowaniu wieczystym RSM „Pionier” w Kutnie. Inwestowanie przez Miasto Kutno na przedmiotowym terenie będzie możliwe dopiero po zawarciu stosownej umowy użyczenia. Zakupione wyposażenie i sprzęt powinien pozostać w majątku Miasta, co spełnia przesłanki celowości i oszczędności zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

Załączniki