Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 44

44. Kutno poznaje stand up


Lokalizacja

Centrum Teatru, Muzyki i Tańca w Kutnie

Skrócony opis

Komicy występują na deskach klubów i teatrów w całej Polsce. Przekładając swoje pomysły, przemyślenia i życiowe doświadczenia na język komedii, wplatając odrobinę absurdu bądź też niecodziennego, czarnego humoru. Korzystając z tej formy sztuki dzielą się swoją subtelną opinią na różne tematy od rzeczy trywialnych po złożone ludzkie problemy zawsze wywołując śmiech.

Opis projektu

Stand-up – komediowa forma artystyczna w postaci monologu przed publicznością. Opiera się bardziej na charyzmie wykonawcy oraz kontakcie z publicznością. Artyści stand-upowi za główny cel stawiają sobie rozbawienie publiczności, przywiązują mniejszą wagę do kwestii artystycznych (piosenek i dekoracji znanych z kabaretów). Komicy występują na deskach klubów i teatrów w całej Polsce. Przekładając swoje pomysły, przemyślenia i życiowe doświadczenia na język komedii, wplatając odrobinę absurdu bądź też niecodziennego, czarnego humoru. Korzystając z tej formy sztuki dzielą się swoją subtelną opinią na różne tematy od rzeczy trywialnych po złożone ludzkie problemy zawsze wywołując śmiech.

Projekt obejmuje 3 wieczory stand-up. W każdym po dwóch komików (Stand-up Polska), np Bartosz Zalewski, Sebastian Rejent, Antoni Syrek-Dąbrowski, Błażej Krajewski. Kameralna sala Centrum Teatru, Muzyki i Tańca mieszcząca 130 widzów. Wieczorne spotkania ze stand-upem odbywałyby się w przedziale czasowym od marca do października 2019 roku.

Dystrybucją biletów zająłby się KDK i UM w ramach organizowanych konkursów.

Uzasadnienie

Projekt skierowany do każdego mieszkańca Kutna.
Cel: rozpowszechnienie tej formy komedii w naszym mieście.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Koszt występu 2 komików na sali 130-osobowej (x3)18 450 zł
2Koszt wynajęcia sali (x3)3 690 zł
Łącznie: 22 140 zł

Postęp realizacji

Pierwszy występ odbył się 13 września w Centrum Teatru, Muzyki i Tańca. Gośćmi byli Tomasz 'Boras' Borkowski oraz Janusz Pietruszka. Na drugim występie, który odbył się 16 października, gościli Adam Grzanka oraz Krzysztof Jahns. Ostatni występ z udziałem Grzegorza Halamy oraz Pauliny Potockiej odbył się 12 grudnia.

WYDZIAŁ KULTURY, PROMOCJI I ROZWOJU MIASTA:

Opiniowany projekt zakłada realizację występów kabaretowych w formie dotychczas nierealizowanej w Kutnie – czyli stand up. Wybrana przez Wnioskodawców formuła wpisuje się w trendy kabaretowe ostatnich lat. Stand up w skali ogólnopolskiej jest zdecydowanie na fali wznoszącej i niewątpliwie taki występ w naszym mieście byłby ciekawym uzupełnieniem oferty rozrywkowej.

Ewentualna realizacja przedsięwzięcia odbywałaby się przy udziale Kutnowskiego Domu Kultury. Jako miejsce realizacji projektu autorzy wskazują Centrum Teatru Muzyki i Tańca.

Koszty projektu są realne, a jego ogólnodostępność realizowana miałaby być poprzez dystrybucję wejściówek jako nagrody w konkursach.

W przypadku zakwalifikowania do realizacji, niezbędna będzie niezwłoczna rezerwacja zarówno terminu w CTMiT jak i komików.

OPINIA PRAWNA:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury (...). Przedstawiony projekt obejmuje swoim zakresem wyżej wymienione zadanie gminy i jest ogólnodostępny. Zadanie to możliwe jest do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego. Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację projektu „Kutno poznaje stand up”.

Załączniki