Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 20

20. „Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa kutnowskich dróg rowerowych 2”


Lokalizacja

ul.Łęczycka, wiadukt w ciągu ulicy Łęczyckiej, ul.Wyszyńskiego, skrzyżowanie ul.Chodkiewicza z ul.Kościuszki

Skrócony opis

Projekt obejmuje utworzenie pasów ruchu dla rowerów na wiadukcie w ciągu ulicy Łęczyckiej, a także utworzenie pasa ruchu dla rowerów i kontrapasa na ulicy Wyszyńskiego (odcinek od ul.Kościuszki do ul. Jana Pawła II). W ramach projektu powstanie również połączenie istniejących dróg rowerowych w ciągu ul.Kościuszki i ul.Chodkiewicza.

Opis projektu

1. Utworzenie pasów ruchu dla rowerów w ciągu wiaduktu na ul.Łęczyckiej wraz z budową krótkich odcinków dróg dla rowerów łączących pasy ruchu dla rowerów z istniejącą drogą dla rowerów w ciągu ul.Łęczyckiej.

Uzasadnienie: Nowa droga dla rowerów w ciągu ulicy Łęczyckiej powinna mieć swoją kontynuacje w kierunku centrum miasta. Z powodu wąskich chodników na wiadukcie nad stacją PKP nie jest możliwe poprowadzenie tamtędy drogi dla rowerów. Jedyne rozwiązanie na przeprowadzenie ruchu rowerowego wiaduktem to wyznaczenie pasów ruchu dla rowerów, które będą stanowiły bezpieczną, wygodną i funkcjonalną trasę rowerową do centrum miasta. Jezdnia na wiadukcie jest do tego przystosowana, bo jej szerokość wynosi 11,0 m, dzięki czemu bez problemu zmieszczą się po obu stronach pasy ruchu dla rowerów o szerokości 1,5 m każdy. Po południowej stronie wiaduktu należy zaprojektować komfortowe krótkie odcinki  dróg dla rowerów stanowiące połączenie istniejącej drogi dla rowerów w ciągu ulicy Łęczyckiej z proponowanymi pasami ruchu dla rowerów. Po północnej stronie wiaduktu pasy ruchu dla rowerów mogą zakończyć się przed zatokami autobusowymi - rowerzyści będą kontynuowali jazdę dalej po jezdni na zasadach ogólnych.

2. Utworzenie pasa ruchu dla rowerów oraz kontrapasa w ciągu ulicy Wyszyńskiego na odcinku od ulicy Kościuszki do ulicy Jana Pawła II wraz z budową krótkiego odcinka drogi dla roweró łączącej pas ruchu dla rowerów z istniejącą drogą dla rowerów w ciągu ulicy Jana Pawła II.

Uzasadnienie: Droga dla rowerów w ciągu ulicy Jana Pawła II jest jedną z ważniejszych tras rowerowych w Kutnie. Będzie łączyć Aquapark z Zieloną Osią Miasta. Dobrze by było skomunikować ją również ze ścisłym centrum miasta, czyli ulicą Królewską po której ruch rowerowy ma być zalegalizowany odpowiednim oznakowaniem wykonanym w ramach projektu "Poprawy funkcjonalności i bezpieczeństwa kutnowskich dróg rowerowych" z zeszłorocznej edycji KBO. Takie połączenie może być wykonane za pomocą pasów ruchu dla rowerów, gdyż jezdnia tej jednokierunkowej ulicy ma ok. 9,0 m szerokości. W tym wypadku będzie to rozwiązanie najtańsze, funkcjonalne i również bezpieczne.

3. Utworzenie przejazdu dla rowerzystów łączącego istniejące drogi dla rowerów w ciągu ulicy Chodkiewicza i ulicy Kościuszki wraz z budową krótkich odcinków dróg dla rowerów stanowiących dojazd do przejazdu.

Uzasadnienie: Brak połączenia istniejących dróg rowerowych! Jest to niefunkcjonalne oraz stwarza niebezpieczne sytuacje drogowe.

Uzasadnienie

Celem projektu jest wprowadzenie udogodnień dla rowerzystów na kilku ulicach w Kutnie. Dzięki temu projektowi drogi dla rowerów zyskają ciągłość, a to pozwoli na bardziej komfortowe poruszanie się po nich oraz przyczyni się do zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów. Projekt kierowany jest przede wszystkim do licznej grupy mieszkańców Kutna która jeździ na rowerach, ale także do potencjalnych przyszłych użytkowników sieci dróg rowerowych, którzy widząc, że drogi rowerowe stają się wygodne, bezpieczne oraz zaczynają stanowić spójną sieć z chęcią zaczną po nich jeździć.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Część 1 (ul.Łęczycka)74 000 zł
2Część 2 (ul.Wyszyńskiego)16 000 zł
3Część 3 (ul.Chodkiewicza)10 000 zł
Łącznie: 100 000 zł

ANALIZA MERYTORYCZNA - WYDZIAŁ INWESTYCJI

- Projekt ogólnodostępny

- Lokalizacja – ul. Łęczycka, wiadukt w ciągu ulicy Łęczyckiej, ul. Wyszyńskiego, skrzyżowanie ul. Chodkiewicza z ul. Kościuszki
Część 1. ul. Łęczycka
- działka nr 1452/1 – własność Powiat Kutnowski, w zarządzie Miasto Kutno
- działka nr 941/35, 1453/1, 1454 – własność Miasto Kutno
Część 2. ul. Wyszyńskiego
- działka nr 269/1, 287/6 – własność Miasto Kutno
Część 3. ul. Chodkiewicza
- działka nr 769/5, 426/1 – własność Miasto Kutno

- Utworzenie przejazdu dla rowerzystów łączącego istniejące drogi dla rowerów w ciągu ul. Chodkiewicza i ul. Kościuszki zrealizowane zostanie łącznie z przebudową skrzyżowania ulic Chodkiewicza, Kościuszki i Olimpijskiej w Kutnie, dla której to inwestycji Miasto Kutno wykonało już dokumentację techniczną.
Wniosek pkt. 3 bezprzedmiotowy.

- Projekt możliwy do realizacji w jednym roku budżetowym

- Koszt projektu mieści się w kosztach dużego projektu budżetu obywatelskiego

OPINIA PRAWNA

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego. Przedstawiony projekt obejmuje swoim zakresem wyżej wymienione zadania gminy i jest ogólnodostępny. Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację projektu – „Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa kutnowskich dróg rowerowych 2”. Zadanie to możliwe jest do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego. Zadanie będzie realizowane na terenach stanowiących własność Miasta Kutno, z wyjątkiem jednej działki będącej własnością Powiatu Kutnowskiego, a stanowiącej pas drogowy drogi gminnej Miasta Kutno.
Z analizy merytorycznej projektu wynika, że utworzenie przejazdu dla rowerzystów łączącego istniejące drogi dla rowerów w ciągu ul. Chodkiewicza i ul. Kościuszki zrealizowane zostanie łącznie z przebudową skrzyżowania ulic Chodkiewicza, Kościuszki i Olimpijskiej w Kutnie, dla której to inwestycji Miasto Kutno wykonało już dokumentację techniczną. Wniosek w pkt 3 – bezprzedmiotowy z punktu widzenia zasad gospodarności i celowości wydatków , o których mowa w art 44 ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tj. Dz.U. Z 2016 r , poz. 1870).