Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 26

26. Bank aktywności - w harcerskim stylu


Skrócony opis

Projekt obejmuje cykl spotkań (warsztatów) promujących aktywne spędzanie wolnego czasu wśród młodzieży, a także pokazuje Miasto Kutno jako nowoczesne i atrakcyjne dla młodych ludzi. Cykl składa się z 3 bloków tematycznych, rozwijających 3 płaszczyzny - rozum (warsztaty liderskie), ciało (survival/warsztaty z umiejętności poruszania się w terenie; wspinaczka), duch (zajęcia artystyczne).

Opis projektu

Nasz projekt ma za zadania zwróić uwagę na problematykę efektywnego spędzania czasu wolnego. Jak pokazują liczne sondaże oraz ankiety, ponad połowa młodych ludzi spędza swój wolny czas grając w gry komputerowe, surfując po internecie, oglądając telewizję czy bezczynne przesiadując na dworze. Pragniemy zaktywizować kutnowską młodzież, zapewnić atrakcyjnie spędzany czas wolny, a także zachęcić ją do kształcenia się w tym kierunku.

Projekt ten kierujemy do dzieci i młodzieży Miasta Kutno. Na jego realizację potrzebujemy funduszy, które pokryją wydatki na odpowiednie wyposażenie naszego zaplecza programowego, kształceniowego, organizacyjnego, ponadto finansowanie warsztatów. Zakup potrzebnego sprzętu pozwoli na rozszerzenie bazy edukacyjnej i szkoleniowej Miasta Kutno.

Uzasadnienie

Bazując na dotychczasowym doświadczeniu i wiedzy wynikającej z praktyki instruktorów, działanie zgodnie z metodą harcerską pozwoli zachęcić młodzież do aktywnego i atrakcyjnego spędzania czasu wolnego. Jest to jedna z niewielu ofert gdzie dzieci i młodzież będą miały okazję bezpłatnie podnieść swoje kompetencje w zakresie: pracy w grupie, umiejętności kierowania zespołem, wyznaczania celów, jednocześnie dbając o rozwój fizyczny, intelektualny i emocjonalny. Kształtowanie tych umiejętności jest możliwe równocześnie w oparciu o ideały braterstwa, współpracy. Wszystko to jest możliwe dzięki stosowaniu metody harcerskiej dostosowanej do wieku odbiorców projektu.

Zweryfikowany pozytywnie