projekt nr 39

39. Winda dla osób niepełnosprawnych przy kościele pw. św. Jana Chrziciela


Lokalizacja

Przy kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Kutnie przy ul. Kanclerza Andrzeja Zamoyskiego 2

Opis projektu

Projekt zakłada montaż windy (dźwigu osobowego) w budynku użyteczności publicznej - Kościele św. Jana Chrzciciela w Kutnie, co zlikwiduje barierę architektoniczną jaką są wysokie schody uniemożliwiające dostęp do tego obiekty osobom niepełnosprawnym, starszym, rodzicom z małymi dziećmi Projekt zwiększy dostępność mieszkańców do odbywających się tam wydarzeń religijnych, artystycznych i społecznych

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1koszt dostawy i montażu szybu dźwigowego86 404,85 zł
2koszt prac budowlanych i instalacyjnych13 595,15 zł
Łącznie: 100 000 zł

Zweryfikowany pozytywnie