Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 8

8. Ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 7 im. A. Mickiewicza w Kutnie


Zdjęcie do projektu Ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 7 im. A. Mickiewicza w Kutnie

Lokalizacja

teren zielony przy Szkole Podstawowej nr 7 im. A. Mickiewicza w Kutnie od strony ul. dr Troczewskiego 2

Opis projektu

Dzięki pozyskanym środkom z budżetu obywatelskiego powstanie niezwykły plac zabaw, który wprawi w zachwyt każde dziecko i pozwoli na fantastyczną zabawę na świeżym powietrzu. Dzieci będą mogły aktywnie i kreatywnie spędzać wolny czas przy jednoczesnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa ponieważ wszystkie nasze urządzenia będą posiadać certyfikat.
Projekt zakłada zakup wielofunkcyjnego czterowieżowego zestawu składającego się z dwóch zjeżdżalni, tunelu, dwóch pomostów  itp., lin do wspinaczki, równoważni wiszącej, karuzeli tarczowej, bujaka kompas, piaskownicę oraz zjazd linowy. Na terenie działki zlokalizowane będą urządzenia służące do rekreacji najmłodszych dodatkowo kosze na śmieci , ławki i tablica informacyjna.
Planowane jest ogrodzenie terenu  w celu podniesienia bezpieczeństwa małych użytkowników. W otoczeniu projektowana i istniejąca zieleń będzie wykorzystywana w celach rekreacyjnych,. Planowana inwestycja nie wpłynie ujemnie na walory przyrodnicze  obszarów otaczających plac zabaw  jak również nie stanowi zagrożenia na środowisko przyrodnicze. Plac zabaw wykonany będzie z elementów ze stali cynkowanej malowanej proszkowo, płyt poliuretanowych HDPE. Sprzęt zostanie zamontowany na terenie zielonym przed budynkiem szkoły. Plac na którym powstanie plac zabawa wymaga niewielkiej rekultywacji terenu w obrębie usytuowania urządzeń rekreacji oraz pozostałych elementów zagospodarowania terenu. Będą mogli z niego korzystać młodsi uczniowie, dzieci przebywające w szkolnej świetlicy oraz dzieci mieszkańców osiedla. Teren ogrodu i placu będą  ogólnodostępne.

Uzasadnienie

Cel: Stworzenie dzieciom bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu.
Na terenie pobliskiego osiedla  istnieje tylko jeden plac zabaw, który nie jest wystarczający dla małych dzieci z okolicznych bloków.
Gimnazjum nr 1 od 1 września 2017r. zostało przekształcone w Szkołę Podstawową nr 7. Uczniowie klas I-III oraz dzieci przebywające w świetlicy szkolnej będą potrzebowały miejsca do zabaw.
Istnieje więc ogromna potrzeba stworzenia dla dzieci miejsca, w którym będą mogły bezpiecznie się bawić. Na terenie szkoły, znajduje się teren zielony , który idealnie nadaje się do tego celu. Proponowany  w tym miejscu wielofunkcyjny plac zabaw,
z czasem rozbudowywany o inne elementy i sprzęty, będzie idealnie służył nie tylko wychowankom szkoły, ale również innym dzieciom z okolicy. Plac zabaw będzie pełnił ważną funkcję społeczną, gdyż pozwoli dzieciom oderwanym od telewizorów i komputerów bezpiecznie i aktywnie spędzać czas wśród rówieśników, zawierać nowe znajomości, uczyć się i bawić.
Powstanie takiego miejsca ma wiele korzyści: stanowi miejsce spotkań dzieci i rodziców, sprzyja zacieśnianiu relacji  sąsiedzkich i otwiera lokalną społeczność na różne inicjatywy, kształtuje prawidłowe postawy społeczne wśród najmłodszych i sprzyja ich rozwojowi, zachęca dzieci i rodziców do atrakcyjnego spędzania wspólnych chwil  na świeżym powietrzu , podnosi atrakcyjność terenu  szkoły.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1RYSY- zestaw wielofunkcyjny czterowieżowy,zjeżdżalnia, tunel, dwa pomosty, ścianka wspinaczkowa37 000 zł
2wielofunkcyjny zestaw wspinaczki w formie piramidy8 300 zł
3Bujak kompas-dla czworga użytkowników3 200 zł
4karuzela tarczowa trzyramienna3 700 zł
5huśtawka gniazdko7 300 zł
6piaskownica1 000 zł
7ławka ogrodowa1 500 zł
8ogrodzenie, piasek, plany, montaż 38 000 zł
Łącznie: 100 000 zł

Postęp realizacji

Na terenie zielonym przed Szkołą Podstawową nr 7 ze środków Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego powstał kolorowy plac zabaw. Zainstalowano w nim duży zestaw zabawowy, huśtawkę kwartet z bocianim gniazdem, fotel obrotowy, ważkę, chwytak piłek, 5 ławek z oparciem, 2 kosze na śmieci oraz ogrodzenie. Plac zabaw służyć będzie nie tylko wychowankom szkoły, ale również innym dzieciom z okolicy.

WYDZIAŁ INWESTYCJI:

✔ Projekt ogólnodostępny

✔ Lokalizacja: ul. Troczewskiego 2, działka nr 304/1, obręb 5 Śródmieście.

✔ Właścicielem działki nr 304/1 jest Gmina Miasta Kutno, zarządcą - Szkoła Podstawowa nr 7 im. A. Mickiewicza (trwały zarząd).
Do wniosku dołączona została zgoda Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. A. Mickiewicza w Kutnie na zlokalizowanie placu zabaw na terenie będącym w trwałym zarządzie w.w placówki.

✔ Projekt możliwy do realizacji w jednym roku budżetowym.

✔ Koszt projektu mieści się w kosztach dużego projektu budżetu obywatelskiego.

OPINIA PRAWNA:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu kultury fizycznej i turystyki w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Przedstawiony projekt obejmuje swoim zakresem wyżej wymienione zadania gminy i jest ogólnodostępny. Zadanie to możliwe jest do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego. Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację projektu – Ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 7 im. A. Mickiewicza w Kutnie Zadanie będzie realizowane na terenach stanowiących własność Miasta Kutno. Działka na której planowana jest inwestycja jest w zarządzie Szkoły Podstawowej nr 7 im. A. Mickiewicza, która wyraziła zgodę na lokalizację placu zabaw na terenie przyległym do szkoły. Zakupione wyposażenie i sprzęt pozostanie w majątku Miasta, co spełnia przesłanki celowości i oszczędności zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

Załączniki