Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 9

9. Razem zmieńmy ulicę Zamoyskiego


Lokalizacja

Działka nr 428/4 i 428/11.

Skrócony opis

W 2022 roku został przebudowany i wyremontowany  chodnik po jednej ze  stron  ulicy Zamoyskiego. Następnym etapem modernizacji ulicy będzie przebudowa chodnika po drugiej stronie  oraz powstanie skweru wypoczynkowego dla okolicznych mieszkańców  przy bloku ul. Zamoyskiego 14 . Uzupełnieniem inwestycji będzie wykonanie nasadzeń drzew na całej długości ulicy.

Opis projektu

W ramach projektu zostanie  przebudowany chodnik z kostki brukowej o powierzchni około 500 metrów po drugiej stronie ulicy Zamoyskiego, na odcinku od przystanku autobusowego przy budynku RSM Pionier,  do skrzyżowania z ulicą Tarnowskiego. Przy bloku Zamoyskiego 14 na działce około 670 metrów powstanie  skwer wypoczynkowy, na którym znajdzie się aleja z kostki brukowej, ławki oraz różnorodne nasadzenia drzew i krzewów. Zostaną  również wykonane nasadzenia drzew na całej długości ulicy. Realizacja projektu wpłynie na  poprawę wizerunku osiedla ,a budowa skweru będzie służyć okolicznym mieszkańcom jako miejsce wypoczynku oraz integracji społeczności lokalnej. Pozostałe płyty chodnikowe, które są w bardzo dobrym stanie, można wykorzystać do innej inwestycji np. na budowę chodnika jednej z ulic Kutna.

Uzasadnienie

Celem realizacji projektu pod tytułem ,, Razem wyremontujemy ulicę Zamoyskiego '' jest wykonanie modernizacji tej ulicy poprzez przebudowę chodnika po jednej stronie . Stworzenie miejsca, gdzie okoliczni mieszkańcy będą mogli spędzać czas wolny oraz integrować się z innymi mieszkańcami Kutna. Modernizacja ulicy oraz powstanie skweru wpłynie w znaczny sposób na poprawę jakości życia mieszkańców oraz wizerunku osiedla . Kierowana jest do wszystkich mieszkańców pobliskich osiedli, a w szczególności ulicy Zamoyskiego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Montaż kostki brukowej około 500 metrów 110 000 zł
2Usunięcie dwóch kontenerów z działki przy bloku Zamoyskiego 145 000 zł
3Ułożenie alejki z kostki brukowej około 60 metrów14 500 zł
4Montaż sześciu ławek oraz dwóch koszy na śmieci 5 000 zł
5Nasadzenia drzew oraz krzewów ozdobnych 13 500 zł
Łącznie: 148 000 zł

Załączniki