Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 7

7. Warsztaty w klubie "Mama nie sama"


Lokalizacja

Zajęcia będą się odbywały w sali  Kutnowskiego Domu Kultury w Kutnie. Udostępnienie sali na warsztaty w ramach Klubu "Mama nie sama" będzie wynosił 50 złotych netto za 1 zajęcia. Terminy wynajmu sali będą uzgadniane z KDK.
Skrócony opis

Klub "Mama nie sama" zorganizuje spotkania z ekspertami. Mama dowie się jak zadbać o siebie i swoje nienarodzone jeszcze dziecko. Rodzice- jak ważny jest rozwój  emocjonalny i fizyczny dziecka i jak je wychować i nie zwariować. Poznamy tajniki diety od niemowlaka do starszaka. Smyki wezmą udział w zajęciach     fizjo-sensorycznych i języka angielskiego. My nauczymy się i wykonamy masaż Shantala,

Opis projektu

Spotkania w klubie „Mama nie sama” są z przeznaczeniem dla mam  z dziećmi od 0 do 5 lat. Czasami poruszane będą też tematy dotyczące dzieci w  wieku szkolnym. Zajęcia odbywać się  będą przeważnie w soboty, to jeszcze do uzgodnienia z Kutnowskim Domem Kultury, wynajmującym salę. Spotkania będą  otwarte dla wszystkich mam, będzie można przyjść na nie z dziećmi.  Skupimy się na spotkaniach z fachowcami i zajęciach dla dzieci. Tematykę spotkań zaplanowałam sama, wzorując się na warsztatach prowadzonych w ubiegłych latach oraz potrzebach każdej matki i małego dziecka. My, jako matki, jako rodzice poszerzymy swoją wiedzę  na tematy związane z dziećmi i naszą rolą jako rodzica, wymienimy się spostrzeżeniami w danym zakresie, a nasze pociechy będą miały możliwość wzięcia udziału w zajęciach ruchowych z elementami sensomotoryki czy nauki języka angielskiego. Zaplanowałam 17 spotkań tematycznych plus zajęcia dla dzieci.  Mam zamiar zaprosić następujących ekspertów:

Psycholog Anna Dziewulska poprowadzi zajęcia z rodzicami młodszych i starszych dzieci  na temat:
1. Jak wspierać mózg małego dziecka? - 3h.
2. Emocje mojego dziecka - jak je wspierać i nie zwariować? 3h.
3. Jak oswoić dziecięcą złość? - 3h.
4. Ekrany: komputer, telefon w życiu twojego dziecka. 3h.
5. Potrzeby małe i duże jak o nie dbać i jak uczyć dziecko dbania o swoje potrzeby?  3h.
6. Rodzic i dziecko w dzisiejszej szkole. 3h.
7. Wspieranie rozwoju seksualnego dzieci i młodzieży. 3h.

Dietetyk Małgorzata Jackowska poprowadzi warsztaty z rodzicami na tematy:
1.  Dieta Mamy w ciąży i początki karmienia piersią – czego się spodziewać? Co warto wiedzieć? 3 h.
2. Blok pierwszy:  Temat 1: Rozszerzanie diety niemowlęcia - krok po kroku. Temat 2: Baby-led weaning – rozszerzanie diety w rękach dziecka  5h. z przerwą
3. Blok drugi: Temat 1: Jak jedzą małe dzieci? O zdrowej diecie dziecka po 1 urodzinach. Temat 2: Słodycze i przekąski a dieta małego dziecka – jak budować dobre nawyki i nie zwariować? 5h. z przerwą

Mgr fizjoterapii Aleksandra Mokrzanowska poprowadzi spotkania z rodzicami i dziećmi na następujące tematy:
1. Fizjosmyki - zajęcia ruchowe dla dzieci w wieku 18-36 miesięcy, trwające 45 minut. Przewidziane na 1 spotkanie raz w miesiącu.
2. Fizjoterapia kobiet - terapia uroginekologiczna, okresu ciąży - 1 h.
3. Mama po porodzie - typowe dolegliwości kobiet po porodach - 1h.
4. Masaż Shantali – historia, metodyka , wskazania, przeciwskazania, nauka masażu dzieci - warsztat dla mam z dziećmi - 1h.
5. Jak dbać o dziecko aby nie zaburzyć jego rozwoju, jak wspomagać ten rozwój- warsztat dla rodziców - 1h.
6. Jak dobrać prawidłowo buty dla dziecka / a może na bosaka? - 1h.


Nauczycielka języka angielskiego Edyta Rożnowska poprowadzi "Język angielski dla naj najów".
Spotkania będą dwa razy w miesiącu przez cały rok, po 1h. Dzieci  w wieku od 2 do 5 lat będą poznawały język angielski poprzez zabawę.

Sama zobowiązuje się do zaproszenia ekspertów z wyżej wymienionego zakresu, przygotowania i rozpropagowania ulotek – zaproszeń na spotkania mam , ojców, dzieci..

Wstępne rozmowy z ekspertami zostały już przeprowadzone. Wszyscy wymienieni zgadzają się na przeprowadzenie spotkań w naszym klubie.

Każde nasze spotkanie tematyczne będzie udokumentowane na naszej grupie „Mama nie sama”  założonej na faceabooku https://www.facebook.com/groups/1721607224790454/?fref=ts
Jak dotąd fotorelacje z zajęć przesyłaliśmy do Kutnowskiego Domu Kultury  i była publikowana również na fb KDK

Uzasadnienie

Naszym zadaniem jest organizacja spotkań tematycznych, warsztatów dla klubu „Mama nie sama” ze specjalistami wspierającymi mamy i zajmującymi się pracą z małymi dziećmi, prowadzącymi zajęcia z dziećmi.

Jako cel realizacji projektu przyjmuję poszerzenie wiedzy mam  na tematy związane z terapią uroginekologiczną, okresu ciąży,typowymi dolegliwościami po porodzie, żywieniem kobiet w ciąży i matek karmiących. Zaznajomienie rodziców z tematem rozwoju emocjonalnego i fizycznego dziecka, jego pielęgnacji, masażu, żywienia już od narodzin do starszaka.  Zapoznanie się przez rodziców z tematami  jak dobrze wychować i czego unikać wychowując dziecko, jak budować własne kompetencje i świadomości w kontakcie z dzieckiem oraz w rodzinie, jak radzić sobie z emocjami swoimi i dziecka. Celem tych spotkań w klubie "Mama nie sama" będzie także umożliwienie dzieciom poznania przez zabawę języka obcego jakim będzie język angielski i wzięcie udziału w zajęciach dla Fizjosmyków- zajęciach ruchowych z elementami sensomotoryki. Dodatkowym celem jak i atutem spotkań jest fakt, iż spotykając się, możemy się wspierać i spędzać czas razem. Ponadto nasze dzieci mają możliwość  poznania swoich rówieśników.

W sumie zostanie przeprowadzonych 17 spotkań tematycznych z ekspertami i 30 zajęć dla dzieci.

Warsztaty posłużą wszystkim mamom i ojcom chętnym by wziąć udział w naszych spotkaniach i ich dzieciom.Większość tematów jest skierowana do rodziców dzieci młodszych, choć kilka tematów z zakresu psychologii dotyczy także dzieci w wieku szkolnym. Obecnie zainteresowanych naszym klubem jest około 270  mam. Jednak informacje, rady, wskazówki zaczerpnięte podczas spotkań tematycznych mogą służyć i służą ich rodzinom, znajomym, koleżankom mającym swoje własne dzieci, jednak pracującym i nie mogącym uczestniczyć w naszych spotkaniach, wszystkim tym, z którymi uczestniczki spotkań zechcą się podzielić wiedzą u nas zaczerpniętą. Zatem trudno jest oszacować ilu dokładnie osobom może służyć nasza inicjatywa.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Psycholog Anna Dziewulska - warsztaty4 200 zł
2Dietetyk Małgorzata Jackowska- warsztaty3 200 zł
3Mgr fizjoterapii Aleksandra Mokrzanowska - warsztaty dla rodziców i przyszłych mam1 300 zł
4Mgr fizjoterapii Aleksandra Mokrzanowska - zajęcia ruchowo- sensoryczne dla dzieci "Fizjosmyki"2 500 zł
5Edyta Rożnowska nauczycielka języka angielskiego -"Język angielski dla nan najów"4 200 zł
6Wynajęcie sali w Kutnowskim Domu Kultury na zajęcia dzieci i warsztaty (cena podana za zajęcia 50 zł., nie za godzinę. W sumie zajęć przewidziano 47, a godzin 71.)natomiast godzin będzie)2 914 zł
Łącznie: 18 314 zł

Postęp realizacji

Już od dnia 17 stycznia ruszają zajęcia w ramach projektu Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego „Mama nie sama”, którego projektodawczynią jest Aneta Zachwieja. O godzinie 17.00 w Kutnowskim Domu Kultury na sali konferencyjnej odbędą się zajęcia z rodzicami młodszych dzieci „Jak wspierać mózg małego dziecka”, które poprowadzi psycholog Anna Dziewulska. Zajęcia potrwają 3 godziny. Pani psycholog będzie spotykać się z rodzicami raz w miesiącu i poruszy również tematy dotyczące m. in. emocji dziecka, oswajania dziecięcej złości, roli komputera i telefonu w życiu dziecka czy wspierania rozwoju seksualnego dzieci i młodzieży. Natomiast w sobotę 18.01. o godzinie 10.00 spotkanie z Aleksandrą Mokrzanowską – fizjoterapeutką, która poprowadzi zajęcia ruchowe dla dzieci w wieku 18-36 miesięcy. W programie również m.in. warsztaty fizjoterapii kobiet, „mama po porodzie”, masaż Shantala oraz zajęcia Fizjosmyki. Po feriach zimowych rozpocznie się nauka języka angielskiego dla najmłodszych, a od miesiąca marca zajęcia z dietetykiem, dotyczące diety mamy w ciąży i karmienia piersią, diety niemowlęcia oraz małego dziecka, budowania zdrowych nawyków żywieniowych. Za realizację projektu odpowiada Wydział Spraw Społecznych i Ewidencji Działalności Gospodarczej. Pełny harmonogram zajęć można znaleźć pod adresem: http://bit.ly/mama_nie_sama Ze względu na wprowadzenie stanu epidemii, zajęcia zostały wstrzymane. O dalszej realizacji projektu będziemy informować na bieżąco.

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

✔ Projekt należy do zakresu zadań własnych gminy

✔ Projekt jest zgodny z obowiązującymi w gminie strategiami i programami

✔ Znane właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Kutno uwarunkowania techniczne, przestrzenne, społeczne umożliwiają, wg najlepszej wiedzy, realizację wnioskowanego projektu

✔ Zakres rzeczowy projektu nie jest objęty innym zadaniem planowanym do realizacji przez gminę w roku bieżącym, przyszłym lub w latach następnych

✔ Zweryfikowany koszt realizacji projektu jest równy z kosztem wskazanym w formularzu zgłoszenia projektu

✔ Realizacja projektu spełnia wymogi, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych (w tym z uwzględnieniem przyszłych szacunkowych kosztów eksploatacji)

✔ Projekt jest możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

✔ Projekt ogólnodostępny.

Realizacja projektu zakłada zorganizowanie spotkań tematycznych z ekspertami oraz warsztatów wpierających mamy. Ma na celu m.in. poszerzenie wiedzy na temat rozwoju emocjonalnego i fizycznego dziecka, pielęgnacji, masażu czy żywienia.

Proponowany projekt jest ogólnodostępny, a jego zakres mieści się w określonych ustawą zadaniach własnych gminy (ochrona zdrowia)

Zaplanowane w projekcie działania wpisują się w Strategię Rozwoju Miasta Kutna na lata 2014-2020 oraz w Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2022

✔ Opinia pozytywna


OPINIA PRAWNA:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 i pkt 16 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu ochrony zdrowia i polityki prorodzinnej w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej (...).

Miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację przedmiotowego projektu, który mieści się w zakresie w/w zadań.