Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 11

11. Drzewa w parku nad Ochnią


Lokalizacja

Park nad Ochnią - tereny zieleni miejskiej między rzeką Ochnią, stadionem Kutnowianki, aleją ZHP oraz ul. Troczewskiego.

Skrócony opis

Park nad Ochnią to jeden z trzech parków miejskich w Kutnie. Mało kto jednak nazywa go parkiem, ponieważ pod względem gęstości zadrzewienia przypomina raczej łąkę. Możemy to zmienić! Projekt zakłada posadzenie dużych drzew (o obwodzie pnia co najmniej 50 cm) na terenach zieleni miejskiej między Ochnią, stadionem Kutnowianki, aleją ZHP oraz ul. Troczewskiego.

Opis projektu

Projekt zakłada posadzenie drzew o obwodzie pnia minumum 50 cm na wysokości 5 cm (wybór gatunków drzew w zależności od decyzji Biura Zieleni Miejskiej). Ceny sadzonek drzew o takich rozmiarach kształtują się w zakresie 400-800 zł w zależności od gatunku - w projekcie przyjęto średnią cenę 600 zł za drzewo. W przypadku, gdyby rzeczywiste ceny okazały się wyższa, proszę o wzięcie pod uwagę raczej zmniejszenia liczby posadzonych drzew, ale przy zachowaniu ich wielkości.

Uzasadnienie

Park nad Ochnią po zwiększeniu liczby drzew będzie stanowił doskonałe uzupełnienie istniejących parków, szczególnie jeśli wziąć pod uwagę, że mieści się on blisko osiedli bloków przy ul. Podrzecznej, Warszawskim Przedmieściu, al. ZHP - stanowi dla nich naturalny teren rekreacyjny. Projekt jest skierowany do wszystkich mieszkańców, którzy korzystają z parku do spacerów i rekreacji.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup i posadzenie drzew o obwodzie pnia minimum 50 cm na wysokości 5 cm 150 000 zł