Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 8

8. Modernizacja istniejącego parkingu przy ul. 29 Listopada 3, 5 w Kutnie


Lokalizacja

Tereny stanowiące wnętrze blokowe - podwórko przy ul. 29-ego listopada 3,5

Skrócony opis

Modernizacja istniejącego parkingu przy ul. 29 Listopada 3, 5 w Kutnie

Opis projektu

Teren stanowi wnętrze blokowe - podwórko przy ul. 29 Listopada 3,5 znajdujące sie w ścisłym centrum miasta. Wnętrze jest częściowo utwardzone (dojazd do posesji, miejsca parkingowe oraz dojście do śmietnika), w pozostałej części wnętrze stanowi: zniszczony plac zabaw oraz trawnik, do którego przylega parking.

Przy budkach wspólnot mieszkaniowych znajduje się chodnik wykonany z płyt chodnikowych, częściowo zniszczony. W części środkowej znajdują się  tereny zielone, do terenów przylegają miejsca parkingowe oraz miejsce na śmietnik, z którego korzystają budynki Wspólnot Mieszkaniowych 29 Listopada 3,5 oraz Narutowicza 4 w Kutnie.

Sposób zagospodarowania terenu:
- Zachowanie wjazdów od strony 29 Listopada 3,5 oraz przejścia od strony Narutowicza 4.
- Miejsca parkingowe umiejscowić równolegle do siebie, 18 miejsc parkingowych, w tym 1 dla osoby niepełnosprawnej, na parkingu przy ul. 29 Listopada 3.
- Umożliwić wjazd do lokalu użytkowego od strony 29 Listopada 5.
- Pomiędzy dwoma pasami parkingu, naprzeciwko istniejącego śmietnika postawić zamykaną altankę śmietnikową (wstawić pojemnik do segregacji).
- Zaadaptować teren zielony przyległy do parkingu (pasek zieleni pomiędzy miejscami parkingowymi, leżącymi równolegle do siebie).
- Na miejscu po starym śmietniku zamontować trzepak oraz wymienić płyty chodnikowe stanowiące dojście do starego śmietnika.
- Wymienić nawierzchnię schodów łączących teren przy ul. 29 Listopada z terenem od strony Narutowicza.

Nawierzchnia:
- jezdnia, parking, plac śmietnikowy, schody (kostka w kolorze naturalnym),
- miejsca parkingowe w kolorze naturalnym z widocznymi liniami - kolor czerwony.

Altanka śmietnikowa plus pojemniki na odpady do segregacji.

Zagospodarowanie terenu zielonego:
- teren zielony (trawa) - oddzielone krawężnikami lub nasadzeniami odpornymi na wysoką temperaturę.

Uzasadnienie

Zrealizowanie projektu modernizacji parkingu przy ul. 29 Listopada 3,5 znajdującego się w ścisłym centrum miasta, zmodernizowanie parkingu dopełni estetyczny wygląd zmodernizowanych bloków Wspólnot mieszkaniowych. Pozwoli na wygodne korzystanie z parkingu, który jest największym problemem dla mieszkańców zamieszkujących okoliczne bloki. Nadmieniam, iż teren modernizowanego parkingu  jest terenem Miasta Kutno i nie należy do szerokiego grona użytkowników ruchu, a w szczególności dla mieszkańców wyżej wymienionych bloków. Teren pomiędzy blokami 29 Listopada 3,5 oraz Narutowicza 4 jest "przelotowym" łącznikiem od strony 29 Listopada z centrum miasta Kutno. Modernizacja istniejącego parkingu będzie wizytówką naszego miasta na długie lata oraz będzie służyła całej społeczności.  

Zweryfikowany pozytywnie