2 „Psi park” wybieg dla psów nad Ochnią

Koszt po weryfikacji: 40 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

W Kutnie brakuje wydzielonego miejsca, gdzie psy mogą bezpiecznie biegać bez smyczy. Projekt parku dla psów zakłada stworzenie na terenach nad Ochnią zamkniętej przestrzeni, gdzie psy mogłyby swobodnie biegać, aportować i bawić się. Zainstalowane urządzenia agility umożliwiłyby ich szkolenie i urozmaicałyby spacery pozytywnie wpływając na naszych pupili i ich kondycję.

4 Chodniki na Przytorzu

Koszt po weryfikacji: 47 775 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Projekt dotyczy położenia nowych chodników od strony klatek schodowych wzdłuż bloków przy ulicy Przytorze 4 i 4a wraz z pasem zieleni i ławeczkami oraz stojakami dla rowerów.

5 Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych – Aleje ZHP 1 - projekt nr 5

Koszt po weryfikacji: 99 400 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Projekt budowy 26 miejsc postojowych (w tym 2 stanowisk dla osób niepełnosprawnych) dla samochodów osobowych przy Al. ZHP 1 w Kutnie na działce o nr. ewid. 314/33.

6 Bezpieczne Szymanowskiego i Olimpijska – damy radę!

Koszt po weryfikacji: 28 144 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Niniejszy projekt dotyczy połączenia kostką brukową ronda rot. W. Pileckiego z osiedlem Szymanowskiego po wschodniej stronie ulicy Szymanowskiego. Spowoduje to usprawnienie komunikacji pieszej osiedla Szymanowskiego i ulicy Olimpijskiej z nowo wybudowaną ulicą Żwirki i Wigury.

7 Kolorowy plac zabaw dla dzieci z IPM nr 3 „Jarzębinka” w Kutnie

Koszt po weryfikacji: 95 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Celem projektu jest zapewnienie warunków aktywnej i bezpiecznej zabawy, a realizacja zadania pozwoli na poprawę warunków lokalowych przedszkola, aby dzieci miło spędzały czas w przyjaznym i estetycznym otoczeniu, które pomoże rozwijać ich zdolności i zainteresowania. Wpłynie to też korzystnie na wizerunek placówki oraz integrację z lokalną społecznością.

8 Położenie nakładki asfaltowej na ul. Kołłątaja

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Sfrezowanie starej nawierzchni asfaltowej wraz z wykonaniem nowej nakładki asfaltowej o gr. 4 cm.

9 Modernizacja – remont przejścia dla pieszych

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Modernizacja (remont) przejścia dla pieszych do parku im. Wiosny Ludów.

10 Nasz Łąkoszyn – FIT OSIEDLE DLA CIEBIE!

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Celem projektu jest zapewnienie warunków aktywnej i bezpiecznej zabawy dla mieszkańców Osiedla Łąkoszyn, a w szczególności dla dzieci, młodzieży i seniorów. Będzie to miejsce aktywnego, rodzinnego wypoczynku ...

11 Powstanie siłowni zewnętrznej dla SENIORÓW

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Z siłowni na powietrzu urządzonej na os. Grunwald 1 korzystać mogą przede wszystkim mieszkańcy Grunwaldu, Wilczej, W-wskiego Przedm. Urządzenia sprawnościowe (odpowiednio dobrane) wzmocnią kondycję fizyczną i koordynację ...

12 Rozwój działalności Grupy Ratownictwa Medycznego OSP „Dąbrowszczak”

WYBRANY DO REALIZACJI

Celem naszego projektu jest rozwój działalności Grupy Ratownictwa Medycznego OSP „Dąbrowszczak”. Zadaniem tej grupy jest zrzeszanie i szkolenie wszystkich zainteresowanych pogłębianiem wiedzy z zakresu udzielania ...

13 Skatepark

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Skatepark będzie zawierał: - launch ramp – stół z podjazdem; - spine; - half pipe-rampa; - half pipe + bank ramp; - oświetlenie. Ze skateparku będą mogli bezpiecznie ...

14 Budowa „pomnika-ławeczki” dr Antoniego Troczewskiego

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Budowa „pomnika-ławeczki” dr Antoniego Fortunata Troczewskiego w formie ławeczki zlokalizowanej w Kutnie przy ulicy Królewskiej.

15 Modernizacja podwórka Podrzeczna 15, 17 oraz Plac Wolności 22, 23

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Modernizacja podwórka Podrzeczna 15, 17 i Plac Wolności 22, 23 poprzez wyrównanie poziomu terenu i wymianę nawierzchni wraz z wykonaniem terenów zielonych. Poprawi to jakość życia okolicznych mieszkańców i ...

16 Kreatywny plac zabaw na Alejach ZHP

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Niebanalny plac zabaw zawierający nowoczesny zestaw sprawnościowy, który zapewni miejsce do różnego rodzaju aktywności dla małych i starszych dzieci. Zestaw równoważni, który pozwala na rozwinięcie .

17 „Kamienie wołać będą – to miejsce, to cmentarz!”

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

W ramach projektu „Kamienie wołać będą – to miejsce, to cmentarz!” zostanie oznaczona granica cmentarza żydowskiego w Kutnie od strony ulicy Tarnowskiego i ulicy Teligi oraz od ul. Spokojnej, gdzie teren cmentarza ...

18 Żyj zdrowo - biegaj, rzucaj, skacz

Koszt po weryfikacji: 99 998 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Projekt "Żyj zdrowo - biegaj, rzucaj, skacz" to zagospodarowanie terenu obiektami lekkoatletycznymi przy Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Kutnie, w skład którego wejdą: skocznia jednostronna do skoku w dal, bieżnia dwutorowa i siłownia plenerowa.

23 Różany zakątek przy Dworku Modrzewiowym

Koszt po weryfikacji: 21 500 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Planujemy aby nasza altana wykonana była z drewna, w stylu Dworku, okrągła z siedziskiem wokół stołu. Wkomponowana będzie w ogród różany, na wybrukowanym okręgu znajdującym się już w ogrodzie. Dodatkowo można by postawić 4-6 ławek, także drewnianych w kilku miejscach, co zwiększy atrakcyjność i wykorzystanie ogrodu.

24 100 koszy dla miasta róż

Koszt: 54 600 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Na ulicach naszego miasta sporadycznie umieszczone są kosze, ale są takie ulice jak Kościuszki, Narutowicza, Barlickiego, Kasztanowa czy Skłodowskiej-Curie gdzie ich w ogóle nie ma. Liczymy, że nasza inicjatywa uczyni z naszego miasta jedno z najczystszych w Polsce w długotrwale zmieni śmieciowe nawyki kutnian.

25 W Kutnie migają

WYBRANY DO REALIZACJI

Wystąpimy do Polskiego Związku Głuchych Oddział w Łodzi o zorganizowanie na terenie Kutna kursu języka migowego. Planujemy zorganizować 2 grupy po 12 osób. Spotkania będą odbywać się w weekendy, co nie wpłynie na zaburzenie trybu pracy uczestników. Osoby te to pracownicy urzędu miasta, MOPS, PCPR, urzędu pracy, policji, straży pożarnej oraz przychodni zdrowia, szpitala, rodziny osób głuchych...

26 Różane boisko w sercu miasta

Koszt po weryfikacji: 100 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Modernizacja przyszkolnego boiska sportowego, położonego w Kutnie przy ul. Jana Pawła II na działce o nr ewid. 286/1, w celu doprowadzenia obiektu do standardów wielofunkcyjnego boiska szkolnego z nawierzchnią syntetyczną (tartanową)

27 Zakup i montaż zestawów informacji głosowej i wizualnej w autobusach komunikacji miejskiej

Koszt: 100 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Dostępność do usług transportowych oznacza coś więcej aniżeli jeżdżące po mieście autobusy, oznacza przede wszystkim zaufanie i bezpieczeństwo. O tym jak trudno przemieszczać się po nieznanym terenie osobie niewidomej i niedowidzącej większość zdrowego społeczeństwa może sobie jedynie wyobrazić. Osoby niepełnosprawne również pragną niezależnego życia, chcą brać czynny udział w życiu społecznym.

28 Bezpieczne przejścia dla pieszych

Koszt: 100 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Bezpieczne przejście dla pieszych wyposażone w sygnalizatory świetlne, akustyczne i sekundników zapewnią bezpieczne poruszanie się w przestrzeni publicznej dzieci, młodzieży idącej do szkoły, osób niewidomych i niedowidzących, starszych oraz innych uczestników ruchu drogowego. Projekt dotyczy czterech przejść dla pieszych.

31 Matematyczne tablety - aby nasze dzieci polubiły matematykę

Koszt po weryfikacji: 61 650 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Spróbujmy pomóc naszym dzieciom w pokonywaniu trudności związanych z matematyką. Twórzmy przyjazne i atrakcyjne środowisko do nauczania matematyki. Zadbajmy o ciekawe zajęcia i zabawy w naszych szkołach i domach. Nauczyciele i rodzice dostrzegają potrzebę zmian w sposobie nauczania oraz uczenia się matematyki. Lekcje matematyki przy użyciu nowoczesnych narzędzi (tablety) i interaktywnych pomocy

35 Patriotyczna renowacja - odnowienie ściany przy ul. Miłej poprzez wykonanie muralu patriotycznego

Koszt: 17 600 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Patriotyczna renowacja to próba pobudzenia pozytywnej patriotycznej energii mieszkańców Kutna. Mural zajmując ścianę przy ul. Miłej ma upamiętniać godne naśladowania postawy lokalnych bohaterów. Głos historii chcemy oddać w ręce mieszkańców - to oni w ankiecie zdecydują o przekazie obrazu. Niech to szczególne zdobienie przywróci pamięć o naszej, zapominanej często historii.

39 Winda dla osób niepełnosprawnych przy kościele pw. św. Jana Chrziciela

Koszt po weryfikacji: 100 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Projekt zakłada montaż windy (dźwigu osobowego) w budynku użyteczności publicznej - Kościele św. Jana Chrzciciela w Kutnie, co zlikwiduje barierę architektoniczną jaką są wysokie schody uniemożliwiające dostęp do tego obiekty osobom niepełnosprawnym, starszym, rodzicom z małymi dziećmi Projekt zwiększy dostępność mieszkańców do odbywających się tam wydarzeń religijnych, artystycznych i społecznych

42 Zielona przestrzeń szkolna w kutnowskim Ekonomiku

Koszt po weryfikacji: 49 032 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Projekt zakłada modernizację części terenu przed budynkiem Zespołu Szkół Nr 3 w Kutnie. Chcę utworzyć pas zieleni wokół dziedzińca szkoły oraz otoczyć go chodnikiem, na którym zostaną ustawione ławki. Proponuję również ustawienie stojaka na rowery. Taka inwestycja upiększyłaby teren przed budynkiem i służyła uczniom oraz mieszkańcom Kutna.

44 Amerykański sen w Kasprowiczu - warsztaty językowe, przybliżenie kultury USA

Koszt po weryfikacji: 78 500 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

W dzisiejszych czasach jedną z kluczowych umiejętności jest znajomość języka angielskiego, dlatego chcemy dać mieszkańcom Kutna możliwość zdobycia potrzebnych umiejętności. Proponujemy warsztaty językowe, konkursy i spotkania przybliżające kulturę Stanów Zjednoczonych. Zaplanowane działania są otwarte dla wszystkich mieszkańców naszego miasta - od najmłodszych uczniów po seniorów.

×