projekt nr 6

6. Bezpieczne Szymanowskiego i Olimpijska – damy radę!


Lokalizacja

Ul. Szymanowskiego, obręb 4-906/1

Skrócony opis

Niniejszy projekt dotyczy połączenia kostką brukową ronda rot. W. Pileckiego z osiedlem Szymanowskiego po wschodniej stronie ulicy Szymanowskiego. Spowoduje to usprawnienie komunikacji pieszej osiedla Szymanowskiego i ulicy Olimpijskiej z nowo wybudowaną ulicą Żwirki i Wigury.

Opis projektu

Na ul. Szymanowskiego, na odcinku od ronda rot. W. Pileckiego do skrzyżowania z wjazdem do sklepów Czerwonej Torebki istniejący chodnik jest zbyt wąski i jego zły stan techniczny, ubytki, pęknięcia i nierówności stanowią dużą przeszkodę w poruszaniu się osób niepełnosprawnych, starszych czy rodziców z małymi dziećmi jeżdżącymi w wózkach. Od czasu powstania ronda i udrożnienia ulicy Żwirki i Wigury odcinek ten jest bardzo często uczęszczany przez osoby, które kierują się w stronę ul. Żwirki i Wigury czy Bricomarche. Obecnie zbyt mała szerokość chodnika zmusza do korzystania z drugiej strony ulicy, co powoduje nadłożenia drogi i pokonywania barier architektonicznych w postaci zbyt dużych krawężników (szczególnie w przypadku osób niepełnosprawnych czy rodziców z dziećmi jeżdżącymi w wózkach). Poszerzenie i wymiana nawierzchni chodnika wpłynie na bezpieczeństwo przechodniów i estetykę tego miejsca, a także ułatwi poruszanie się.

Zweryfikowany pozytywnie